Kościół staje się młodszy

14 czerwca został upubliczniony List Kongregacji Nauki Wiary. Iuvenescit Ecclesia ("The Church Rejuvenates"), na temat relacji między darami hierarchicznymi i charyzmatycznymi dla życia i misji Kościoła.

3 września 2016 r.-Czas czytania: 2 minuty

Jest ona datowana na 15 maja, w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, i ma wyraźną aprobatę Najwyższego Papieża Franciszka, w audiencji udzielonej Prefektowi Kongregacji 14 marca tego roku. Jest to zatem dokument, który uczestniczy w zwyczajnym magisterium następcy Piotra.

W tym przypadku jest też okoliczność, która zwiększa zainteresowanie Listem: jest to pierwszy dokument Kongregacji Nauki Wiary zatwierdzony przez Franciszka w jego pontyfikacie. Celem tekstu jest. "pamiętaj, w świetle relacji między prezentami jecharyzmatyczny i charyzmatyczny, elementy teologiczne i eklezjologiczne, których zrozumienie może być przychylność a udział płodny oraz uporządkowaną integrację nowych agregatów ze Wspólnotą.nion i do misji Kościoła".. Po dokonaniu przeglądu podstawowych elementów doktryny o charyzmatach w Piśmie Świętym i w Magisterium, proponuje elementy tożsamości darów hierarchicznych i charyzmatycznych oraz podaje pewne kryteria rozeznania nowych grup kościelnych. Chociaż w centrum uwagi znajdują się te nowe grupy, to jednak przypomniane w Liście podstawy doktrynalne mają ogromne znaczenie dla prawidłowego zrozumienia relacji między posługą apostolską a życiem konsekrowanym.

Wobec tych, którzy błędnie ustalili relację w Kościele między wymiarem instytucjonalnym a wymiarem charyzmatycznym w kategoriach kontrastu lub opozycji, Magisterium od czasów św. Jana Pawła II podkreśla, że oba wymiary są równie istotne (współistotne) dla boskiej konstytucji Kościoła założonego przez Jezusa. Współistotności nie należy rozumieć jako toru z dwoma równoległymi szynami, ale jako pojedynczą bruzdę, w której szerokość i głębokość - choć rozróżnialne - są nierozłączne, ponieważ, jak stwierdził Benedykt XVI, te dwa wymiary są równie istotne (współistotne) dla boskiej konstytucji Kościoła założonego przez Jezusa, "w the Kościół także istotne instytucje są charyzmatyczne, a charyzmaty muszą być zinstytucjonalizowane w taki czy inny sposób, aby mieć spójność i ciągłość"..

Najnowszy dokument Kongregacji Nauki Wiary jawi się więc - czasowo i treściowo - jako brama do spójnego odczytania niektórych ostatnich wystąpień papieża. List Apostolski Na stronie towary tymczasowyw sprawie niektórych kompetencji w sprawach gospodarczych i finansowych, zawiera nowe wytyczne dla większej przejrzystości w zarządzaniu patrymonium Stolicy Apostolskiej. Konstytucja Apostolska Vultum Dei quaerereList Papieża o życiu kontemplacyjnym kobiet, pragnąc wyrazić uznanie, pochwałę i dziękczynienie za życie konsekrowane i monastyczne życie kontemplacyjne, proponuje zapisy dotyczące dwunastu tematów, które mają być włączone do Konstytucji lub Reguł każdego z Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego: formacja, modlitwa, Słowo Boże, Eucharystia i Pojednanie, życie braterskie we wspólnocie, autonomia, federacje, klauzura, praca, milczenie, środki komunikacji i asceza. 4 sierpnia, określony przez Franciszka jako dzień "jezuity wśród braci", papież zwrócił się rano do dominikanów podczas spotkania z kapitułą generalną Zakonu Braci Kaznodziejów, a po południu do franciszkanów podczas wizyty w bazylice Matki Bożej Anielskiej w Asyżu z okazji 8. stulecia "Odpuszczenia Asyżu". Po lipcowej przerwie katechezy w środowych audiencjach ponownie skupiały się na Roku Miłosierdzia.

Kościół po raz kolejny pokazał swoje odmłodzone oblicze podczas Światowych Dni Młodzieży, pomyślanych przez Franciszka jako "sygnał proroczy dla Polska, dla Europa i dla świata".Znak nadziei zwany braterstwem, którego tak bardzo potrzebuje dziś nasz rozdarty wojną świat.

AutorRamiro Pellitero

Dyplom z medycyny i chirurgii uzyskany na Uniwersytecie w Santiago de Compostela. Profesor eklezjologii i teologii pastoralnej w Katedrze Teologii Systematycznej na Uniwersytecie w Nawarze.

We współpracy z
Czy chcesz niezależnych, prawdziwych i istotnych wiadomości?

Drogi Czytelniku, Omnes z rygorem i wnikliwością relacjonuje religijne sprawy bieżące. Wykonujemy pracę śledczą, która pozwala czytelnikowi zdobyć kryteria na temat wydarzeń i historii, które dzieją się w sferze katolickiej i w Kościele. Mamy w Rzymie podpisy gwiazd i korespondentów, którzy pomagają nam, by informacje z tła wyróżniały się z medialnego szumu, z ideologicznym dystansem i niezależnością.

Aby sprostać nowym wyzwaniom związanym ze zmieniającym się krajobrazem medialnym i rzeczywistością, która wymaga refleksji, potrzebujemy Waszego wsparcia.

We współpracy z
Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.