Szczyt klimatyczny, ekologia człowieka

Potrzebujemy planetarnego wysiłku, aby zabezpieczyć (lub zregenerować) warunki moralne, które pozwalają na rozkwit tego zdrowego siedliska dla harmonijnego rozwoju człowieka.

6 lipca 2020 r.-Czas czytania: 2 minuty

Czytałem w prasie, że hiszpańscy badacze odkryli na Antarktydzie rodzaj "wingless mosquito". Jego niewielkie rozmiary mogą sugerować, że na tym rozległym i pozornie niegościnnym terytorium ma niewiele do roboty. A jednak, w wyniku zmian klimatycznych, ponad setki tysięcy "komary bez skrzydeł". na metr kwadratowy, co czyni go bardzo trudnym do zwalczenia: jest to niebezpieczny szkodnik, który może wyrządzić szkodę innym rodzimym gatunkom zwierząt i roślin... Jest to kolejna wiadomość, która zwiększa niepokój, który został wzmocniony podczas szczytu klimatycznego w Madrycie w grudniu ubiegłego roku.

Zmiany klimatyczne są bardzo ważnym zjawiskiem i zasługują na naszą uwagę. Równolegle do tej zmiany na Zachodzie zachodzi inne, głębsze i mniej uczęszczane zjawisko: zmiana klimatu. "kulturowa zmiana klimatu". Wyrażenie to ukuł angielski rabin Jonathan Sacks, dla którego religie na Zachodzie żyją w środowisku, które jest wrogie dla ich rozwoju i dla poprawy naszego świata. W obliczu tego wrogiego środowiska pokusy dla religii i ich wyznawców - podążam za tokiem myślenia rabina - są trojakie: stosowanie przemocy w celu narzucenia prawdy (fundamentalizm), izolowanie się w szklarnie religijne Pokusa przystosowania się do wrogiego środowiska (izolacjonizm) lub dostosowania się do warunków moralnych za cenę utraty własnej tożsamości (asymilacjonizm). Każda z tych trzech pokus kończy się denaturatem religii, uwarunkowanym złością, egoizmem i słabością.   

Papieże Jan Paweł II, Benedykt XVI i Franciszek wzywali do opieki nad "ekologia człowieka. Potrzebujemy planetarnego wysiłku, aby zabezpieczyć (lub zregenerować) warunki moralne, które pozwalają na rozkwit tego zdrowego siedliska dla harmonijnego rozwoju człowieka. Prawo naturalne (które nie jest "wynalazek chrześcijański"). kieruje tym wysiłkiem. Jest to jednak zadanie, które nie może być improwizowane. Wymaga to dokładnej analizy naszego otoczenia w celu wykrycia elementów, które prowokują "emisja szkodliwa". które generują ten nieludzki "efekt cieplarniany w społeczeństwach zachodnich... Wymaga myślenia, wymaga innowacyjności, przezwyciężenia skarg, które tęsknią za "ekosystemy przeszłości".... 

Na szczycie klimatycznym w Madrycie ukuto hasło nadziei w obliczu przepowiadanej katastrofy: "Mamy jeszcze czas". W obliczu niekorzystnego klimatu społecznego chrześcijanie - sól ziemi i światło świata (Mt 5, 13-16) - zawsze "Jesteśmy na czas". przyczynić się (małymi i dużymi gestami!) do rozwoju kwitnącej ekologii człowieka. n

Więcej
Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.