Głoszenie Ewangelii od samego początku

4 Październik z 2021 r.-Czas czytania: 2 minuty
Logo Synodu Biskupów.

Za kilka dni rozpocznie się pierwszy etap (diecezjalny) XVI Zgromadzenia Synodu Biskupów, którego kulminacja nastąpi w Rzymie w październiku 2023 r. Dokument Wierność w wysyłaniu na misjektóry zawiera orientacje duszpasterskie i linie działania Konferencji Episkopatu Hiszpanii (CEE) do roku 2025 i został niedawno przedstawiony, stanowi ramy porozumienia dla tego procesu, podobnie jak inne aktualne prace CEE i jej organów.

Lektura tego dokumentu jest interesująca dla każdego, przede wszystkim ze względu na zawartą w pierwszym rozdziale ciekawą analizę dotyczącą sytuacji społecznej z punktu widzenia jej stosunku do religii, ale nie jest to po prostu owoc badania socjologicznego. Również kierunki i działania, które proponuje dla samej EWG i diecezji, nie mogą być odbierane wyłącznie jako zbiór wytycznych organizacyjnych. Intencją jest zbadanie, jaki jest najbardziej skuteczny sposób wypełnienia Bożego mandatu głoszenia Ewangelii wszystkim, w aktualnym kontekście społeczeństwa hiszpańskiego: wysiłek wierności woli Bożej, dla którego przywołuje się pomoc Ducha Świętego oraz światło i siłę modlitwy. 

Cieszyć może również fakt, że dokument precyzyjnie pokazuje, w jaki sposób praca Konferencji Episkopatu Hiszpanii wpisuje się w ogólne linie wyznaczone przez papieża Franciszka, zarówno w całym pontyfikacie, jak i w rozwoju procesu synodalnego. Chodzi o przyjęcie zaproszenia do misyjnego wychodzenia na zewnątrz i o zrozumienie, że musi się ono rozpocząć od nawrócenia pastoralnego; w pełnym tego słowa znaczeniu są to terminy, które mówią do i o ludziach, a od nich odnoszą się do struktur. 

Wychodząc od osobistego przyjęcia tej odpowiedzialności, zrozumienie rzeczywistej sytuacji przechodzi w istocie przez uświadomienie sobie, że społeczeństwo uległo ogromnej przemianie, w wyniku czego ewangelizacja musi rozpocząć się od początku, od głoszenia istnienia Boga, stwórcy i miłośnika, który wyraża swoją dobroć przede wszystkim przez swoje Wcielenie w Jezusie Chrystusie, Odkupicielu; w rozumieniu odpowiedzialności Kościoła jako pośrednika, który powinien ułatwiać spotkanie z żywym Chrystusem; w umacnianiu więzi braterskich, rodzinnych i wspólnotowych, których potrzebuje człowiek i życie chrześcijańskie, a bez których zubaża się także społeczeństwo; wreszcie w dążeniu do tego, by cała działalność Kościoła była wyrazem Bożej miłości, "miłość otrzymana, dzielona i ofiarowana, która szuka dobra Kościoła i dobra każdej osoby, którą spotykamy na drodze, i którą musimy przekazywać ze szczególnym zaangażowaniem"..

AutorOmnes

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.
Banery reklamowe
Banery reklamowe