Gaudete et exsultate: Świętość dla wszystkich

11 kwietnia 2018 r.-Czas czytania: 3 minuty

W adhortacji apostolskiej Gaudete et exsultate ("Radujcie się i weselcie"), o powołaniu do świętości w dzisiejszym świecie (19-III-2018), papież Franciszek wyjaśnia chrześcijańską drogę do świętości. Droga, która jest proponowana dla wszystkich, a której my chrześcijanie musimy być szczególnie świadomi.

TEKST - Ramiro Pellitero

Po wyjaśnieniu znaczenia świętości, przestrzega przed pewnymi błędnymi interpretacjami. Następnie przedstawia nauki Jezusa zawarte w Ewangeliach. Następnie przedstawia niektóre przejawy lub cechy świętości. Na zakończenie zwraca uwagę na niektóre sposoby współpracy chrześcijan w ich własnej świętości. W pierwszej i szybkiej lekturze warto zwrócić uwagę na kilka akcentów.

Świętość: droga chrześcijańska

Pierwszy rozdział (."Wezwanie do świętości) przedstawia ochronę i bliskość świętych. Święci to ludzie z ludu, święty i wierny lud Boży, w wyrażeniu miłym dla Franciszka. Wielu z nich mieszkało i nadal mieszka blisko nas (to świętość "z sąsiedztwa".). Wezwanie do świętości skierowane jest do każdego wierzącego. "Wszystko -pisał papież, powtarzając postanowienia Soboru Watykańskiego II. jesteśmy powołani, by być świętymi, żyjąc z miłością i dając własne świadectwo w naszych codziennych zajęciach, gdziekolwiek się znajdziemy". "Każdy święty jest misją". którą przeżywa się przez odtwarzanie we własnym życiu tajemnic życia Chrystusa. I ta misja czyni życie pełniejszym, radośniejszym, świętszym.

Najważniejsze wydarzenia w Francisco "dwóch subtelnych wrogów świętości". (rozdział drugi), opierając się na deklaracjach Kongregacji Nauki Wiary (List Placuit Deo, 22-II-2018): obecny gnostycyzm i pelagianizm. Są to - stwierdza - dwie formy antropocentryzmu, przebrane za prawdę katolicką. Zbawienia nie można szukać jedynie przez rozum lub wolę, bo tylko Bóg zbawia człowieka. Zamiast tego drogi te prowadzą do kompleksu wyższości, w którym zapomina się o prymacie łaski Bożej i znaczeniu miłosierdzia wobec bliźniego, uznania własnych grzechów oraz zwrócenia uwagi na materialne i duchowe potrzeby innych.

Świętość dla wszystkich, dzisiaj

"W świetle Mistrza (rozdział trzeci) widzimy, że chrześcijanie są powołani do bycia szczęśliwymi w poszukiwaniu Bożej miłości i służbie dla tych, którzy nas otaczają. Jest to jasne w Błogosławieństwach i w przypowieści o Sądzie Ostatecznym (por. Mt 25, 31-46). Św. Teresa z Kalkuty powiedziała: "Jeśli zbytnio zajmiemy się sobą, nie zostanie nam czasu dla innych"..

Jak "notatki o świętości w dzisiejszym świecie". (rozdział czwarty) Franciszek wskazuje na: wytrwałość, cierpliwość i łagodność; radość i poczucie humoru; śmiałość i żarliwość; wspólnotowy wymiar świętości; potrzebę nieustannej modlitwy (wraz z lekturą Pisma Świętego i spotkaniem z Jezusem w Eucharystii).

Wyjdź z siebie

Wreszcie (rozdział piąty), aby dążyć do świętości, proponuje trzy środki: walkę duchową (m.in. dlatego, że istnieje diabeł); rachunek sumienia (aby uniknąć zepsucia i letniości); rozeznanie (aby wiedzieć, jak iść tam, dokąd prowadzi nas Bóg, z wolnością ducha, wielkodusznością i miłością, mając na uwadze "logika krzyża".).

"Rozeznanie -pisze Francisco. nie jest pochłoniętą sobą autoanalizą, egoistyczną introspekcją, ale prawdziwym wyjściem z siebie w tajemnicę Boga, co pomaga nam żyć misją, do której nas powołał dla dobra naszych braci i sióstr"..

Jasny i bezpośredni język sprawia, że adhortacja ta jest wyrazistą propozycją, która może przynieść wiele owoców życia chrześcijańskiego i ewangelizacji. Drogą do świętości jest dążenie do zjednoczenia z Jezusem Chrystusem. Świętość bowiem nie wymaga specjalnych zdolności, nie jest też zarezerwowana dla najbardziej inteligentnych czy wykształconych. Wymaga jedynie pozwolenia na to, by uczynił nas Duch Święty: "Niech on -radzi papież-. aby wykuć w was tę osobistą tajemnicę, która odzwierciedla Jezusa Chrystusa w dzisiejszym świecie"..

AutorRamiro Pellitero

Dyplom z medycyny i chirurgii uzyskany na Uniwersytecie w Santiago de Compostela. Profesor eklezjologii i teologii pastoralnej w Katedrze Teologii Systematycznej na Uniwersytecie w Nawarze.

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.