Wreszcie świat wolny od broni jądrowej

27 styczeń 2021 r.-Czas czytania: 3 minuty
broń jądrowa

22 stycznia 2021 roku to ważna data dla ludzkości. Na stronie Układ o zakazie broni jądrowej (NPT)którą około pięćdziesiąt państw ONZ ratyfikowało w październiku ubiegłego roku, w końcu wchodzi w życie. Jest to pierwsze prawnie wiążące porozumienie zakazujące rozwoju, testowania, produkcji, składowania, przekazywania i używania broni jądrowej. To nie przypadek, że wśród sygnatariuszy nie ma tradycyjnych największych potęg jądrowych, a więc droga do prawdziwego i skutecznego rozbrojenia dopiero się rozpoczęła.

Niemoralny czyn

W listopadzie 2019 roku z pomnika pokoju w Hiroszimie to papież Franciszek potępił bez "odwołaniewykorzystanie energii atomowej w celu prowadzenia wojny, co jest aktem całkowicie "nie do przyjęcia".niemoralny"która zagraża wolności naroduzaprzecza pokojowi i powoduje tak wiele cierpienia.

"Nigdy więcej wojen, hałasu broni, cierpienia.", był okrzyk Papieża, powtarzając, jak to podejście jest ostatecznie "zbrodnią, nie tylko przeciwko człowiekowi i jego godności, ale także przeciwko jakiejkolwiek możliwości przyszłości w naszym wspólnym domu.".

Jedną z pierwszych interwencji papieża na wzór apelu o świat wolny od broni jądrowej było datowane na lipiec 2014 roku przesłanie skierowane do przewodniczącego Konwencji o zakazie stosowania min przeciwpiechotnych, w którym prosił o umieszczenie "świata wolnego od broni jądrowej".óbka ludzka, kobiety i mężczyźni, dziewczęta i chłopcy, w centrum naszych wysiłków na rzecz rozbrojenia."

Kilka miesięcy później, w grudniu, pisząc do przewodniczącego konferencji na temat humanitarnego wpływu broni jądrowej, potępił "...użycie broni jądrowej jako broni masowego rażenia".marnowanie zasobówNa zakończenie wyraził życzenie, aby "UE mogła wykorzystać swoje zasoby związane z bronią jądrową do integralnego rozwoju człowieka, edukacji, zdrowia i walki z ubóstwem". Na zakończenie wyraził życzenie, aby "broń jądrowa powinna być zakazana raz na zawsze".

Apel ponowił w swojej wizycie w ONZ we wrześniu 2015 r., a także w innych orędziach na tę samą konferencję ONZ w 2017, 2019 i 2020 r., w kilku Aniołach Pańskich z okna Placu św. Piotra, w spotkaniach z Korpusem Dyplomatycznym akredytowanym przy Stolicy Apostolskiej, na Plenariach Papieskich Akademii Nauk i Nauk Społecznych oraz w najnowszych Orędziach na Światowy Dzień Pokoju.

Rozbrojenie w Fratelli tutti

Wszystkie te obawy zostały podsumowane w n. 262 ostatniego listu encyklika Fratelli tuttiRaport wyraźnie wyjaśnia - pokazując dokładnie wzajemne powiązania i złożoność wszystkich wydarzeń charakteryzujących obecną epokę - że opcja rozbrojenia jest funkcjonalna dla "...rozbrojenia Stanów Zjednoczonych Ameryki".wyeliminowanie głodu raz na zawsze i rozwój najbiedniejszych krajów, aby ich mieszkańcy nie uciekali się do rozwiązań brutalnych lub podstępnych i nie byli zmuszeni do opuszczenia swoich krajów w poszukiwaniu godniejszego życia.".

Celebrując znaczenie tego dnia, w minioną środę, na zakończenie audiencji generalnej, Ojciec Święty zachęcił państwa do odważnego wejścia na drogę rozbrojenia, przyczyniając się w ten sposób "...do rozwoju procesu rozbrojenia".do wspierania pokoju i wielostronnej współpracy, której tak bardzo potrzebuje dziś ludzkość".

Kilkanaście osobistości Kościoła katolickiego, przewodniczący konferencji biskupich z różnych krajów świata, biskupi ważnych diecezji, a także osoby zakonne i świeckie podpisały wspólną deklarację na tę okazję, zebraną przez międzynarodowy katolicki ruch na rzecz pokoju. Pax Christi, wyrażając zadowolenie z ważnego wstępnego celu osiągniętego przez Narody Zjednoczone i wzywając te rządy, które jeszcze tego nie uczyniły, do podpisania i ratyfikowania Traktatu.

Dar pokoju

"Wierzymy, że Boży dar pokoju działa w celu zniechęcenia do wojny i przezwyciężenia przemocy."Piszą w dokumencie, którego istotnie pierwszym sygnatariuszem jest łaciński patriarcha Jerozolimy, Pierbattista Pizzaballa.

Ze strony Stolicy Apostolskiej, w wywiadzie dla Vatican News, sekretarz ds. relacji z państwami, Paul Richard Gallagherprzyznając, że jest to "kamień fundamentowy"i że przed nami jeszcze długa droga, zaprosiła "unikać form wzajemnego oskarżania się i polaryzacji, które raczej utrudniają dialog niż go wspierają.".

Raczej dlatego, że jako ludzkość mamy zdolność, oprócz wolności i inteligencji, do "...".wiodąca technologia", z "ustalanie granic naszej władzy"oraz zaangażowanie wszystkich wysiłków na rzecz postępu".bardziej humanitarne, społeczne i integralne".

Więcej
Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.