Redakcja

Środki finansowe umożliwiające pomoc

Omnes-15 czerwca 2020 r.-Czas czytania: 2 minuty

Zarówno kampania na rzecz podatku dochodowego, jak i skutki epidemii Covid-19 stanowią okazję do odniesienia się do finansów Kościoła. Ze względu na sprawiedliwość i przejrzystość należy przedstawić szczegóły kwot otrzymanych z różnych środków, jak to czyni Kościół na różnych poziomach, ale niemal ważniejsze jest zastanowienie się nad potrzebami, które są zaspokajane przez te środki i które uzasadniają ich zbieranie.

W ostatnich miesiącach wzrosła liczba przypadków osób i rodzin, które znalazły się w niepewnej sytuacji i są zmuszone oczekiwać na pomoc ze strony innych osób i instytucji. W szczególności nasilają się wysiłki Caritas, wraz z jej siecią wolontariuszy, które po raz kolejny okazują się niezbędne i skuteczne. A w konsekwencji innego zlecenia, w ostatnich miesiącach drastycznie zmniejszyły się dochody, które parafie zwykle otrzymują ze zbiórek i datków od wiernych, z powodu ograniczeń w podróżowaniu przez wiele tygodni. W rezultacie środki dostępne na zaspokojenie tych wszystkich natychmiastowych i często pilnych potrzeb są mniejsze, co utrudnia radzenie sobie z różnymi aspektami życia kościelnego w zwykły sposób. Jak bowiem wiadomo, oprócz działalności charytatywnej i opiekuńczej, istnieje również wymiar celebracyjny, duszpasterski, ewangelizacyjny, edukacyjny i kulturalny, który jest nie mniej ważny.

Cieszy fakt, że wzrosło zaufanie do kościelnego zarządzania zasobami, co widać po ostatnich wynikach za rok finansowy 2018 i podatku płaconego w 2019 roku. Nie wydaje się do końca trafne mówienie o corocznym "referendum" czy "egzaminie", który Kościół zdaje co roku z wynikiem pozytywnym, choć można tych określeń użyć metaforycznie. Ale z perspektywy służby Kościoła społeczeństwu we wszystkich tych wymiarach, pocieszeniem jest oczywiście fakt, że dzieliło się nią i wspierało 8,5 mln podatników, o 6,19 proc. więcej niż w roku poprzednim. Wzmacnia też zaufanie obywateli do tego, że wiedzą, jak wydawane są ich datki.

W tym szczególnym momencie życia społecznego i kościelnego, istnieją dwa główne, bezpośrednie sposoby (między innymi), aby podzielić się służbą Kościoła wobec społeczeństwa poprzez wniesienie środków finansowych: zeznanie podatkowe od osób fizycznych, które należy złożyć do końca czerwca, z możliwością zaznaczenia X w polu, aby przeznaczyć procent na Kościół (a także na inne cele społeczne), oraz współpraca z potrzebami parafii. W tym numerze zajmujemy się obiema ścieżkami, przy czym szczegółowe sugestie dotyczące drugiej z nich opracował ekspert.

Zwracamy też uwagę na potrzeby misji w tych czasach pandemii na wszystkich kontynentach. Papież Franciszek utworzył fundusz nadzwyczajny, który ma towarzyszyć poszkodowanym społecznościom na 111 terytoriach misyjnych, sam wnosząc pewną kwotę i prosząc wiernych oraz instytucje Kościoła o włączenie się w tę inicjatywę, za pośrednictwem Papieskich Stowarzyszeń Misyjnych.

Więcej
Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.
Banery reklamowe
Banery reklamowe