Całkowicie zjednoczeni z papieżem

Dokładna i uważna refleksja nad jednością katolików z następcą Piotra "wieczną i widzialną zasadą i fundamentem jedności".

23 grudnia 2023 r.-Czas czytania: 3 minuty

Żywa jedność w Kościele i z Papieżem jest darem, który Bóg daje pokornym, prawdziwie wolnym sercom. Jedność jest darem i zadaniem, które każdy katolik musi realizować każdego dnia.

Zjednoczeni z Chrystusem w Jego Kościele

Jedność jest właściwością istoty, która zapobiega jej podziałowi. Najsilniejszą i najgłębszą więzią jedności jest miłość, ponieważ ma ona czysto boski charakter. Dlatego mówienie o jedności jest mówieniem o miłości, a mówienie o miłości jest mówieniem o miłości. miłość do jedności jest mówienie o jedność miłościBóg jest miłością, to znaczy jednością jedynego Boga, który jest miłością: "Bóg jest miłością, a kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim" (1 Jana 4:16).

Katolicy znają przez wiarę tajemnicę jedności Boga w Trójcy Osób, to znaczy w komunii miłości. Ponieważ Bóg jest jeden, Ojciec, który kocha, jest jeden, umiłowany Syn jest jeden, a Duch Święty, więź miłości, jest jeden. Wiemy również przez wiarę, że Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym Człowiekiem w jednostka Jego Boskiej Osoby i że Jego Mistyczne Ciało, Kościół, jest jedno: jedna jest wiara, jedno jest życie sakramentalne i jedna jest sukcesja apostolska. 

To Chrystus, poprzez życiodajne działanie Ducha Świętego, daje jedność swojemu Mistycznemu Ciału, Kościołowi. Dlatego Kościół, jak przypomniał nam święty Jan Paweł II, "żyje dzięki Eucharystii" (Ecclesia de Eucharistia 1), który jednoczy nas sakramentalnie z Chrystusem i czyni nas uczestnikami Jego Ciała i Krwi, aż staniemy się jednym ciałem. Każda ochrzczona osoba uczestniczy w tej świętej tajemnicy jedności.

Zjednoczeni z papieżem w Kościele Chrystusowym

Miłość do jedności Kościoła przejawia się w szczególny sposób w jedności z Papieżem Rzymskim, "wieczną i widzialną zasadą i fundamentem jedności zarówno biskupów, jak i rzeszy wiernych" (Lumen Gentium 23). 

Dlatego katolicy muszą żyć w głębokiej jedności z papieżem, w pełnej komunii z nim, niezależnie od rasy, języka, koloru skóry, miejsca urodzenia, inteligencji, zdolności, charakteru, gustu czy osobistych sympatii. Jest to zjednoczenie czysto duchowe, a zatem stabilne i trwałe, które nie może zależeć od zmienności życia, od emocjonalnej atrakcyjności usposobienia lub talentu konkretnego papieża, ani od intelektualnej satysfakcji, jaką czerpiemy z jego nauk. Prawdziwa miłość do Papieża, do słodkiego Chrystusa na ziemi, jak nazwała go św. Katarzyna ze Sieny, jest bardziej boska niż ludzka. Katarzyny ze Sieny, jest bardziej boska niż ludzka, dlatego trzeba o nią prosić Boga jako o dar, który należy przyjąć, a który Duch Święty daje każdemu z nas, aby owocował w dziełach służby Kościołowi. 

To zjednoczenie z papieżem musi przejawiać się w głębokim szacunku i synowskim przywiązaniu do jego osoby, nieustannej modlitwie w jego intencji, nieprzerwanym słuchaniu jego nauczania, szybkim posłuszeństwie jego rozporządzeniom i bezinteresownej służbie we wszystkim, o co prosi.

Nie być bardziej papistycznym niż papież

Kiedy sposób bycia i rządzenia papieża przemawia do nas i czujemy, że "jest chemia", możemy podziękować Bogu, że pozytywne emocje, które w nas powstają, ułatwią większą modlitwę błagalną za papieża rzymskiego. Pozytywne emocje są potężnym motorem, który toruje drogę do cnoty. 

Kiedy nie jesteśmy w pełni zadowoleni ze sposobu bycia i rządzenia danego papieża lub nie podzielamy niektórych jego decyzji w kwestiach opinii, nadszedł czas, aby emocjonalnie i intelektualnie przeciwstawić się fali, oczyścić naszą intencję oraz zwiększyć i podwoić naszą modlitwę za jego osobę i intencje, aż osiągniemy punkt, w którym jesteśmy w stanie to osiągnąć stan miłości i nieustannej modlitwy za Papieża która nie ma nic wspólnego z przelotnymi emocjami czy zmiennymi argumentami. Kochanie papieża nie oznacza bycia bardziej papistą niż papież, ale życie zjednoczone z jego osobą i intencjami w Chrystusie.

Ta jedność z papieżem, jako głową kolegium biskupiego, przejawia się również w jedności z każdym z biskupów w komunii z papieżem, jako następcami apostołów. Jak powiedział św. Ignacy Antiocheński (List do Smyrnian 8.1): "niech nikt nie czyni niczego, co dotyczy Kościoła, poza biskupem". Kościół, jak przypomniał nam papież Franciszek, jest zasadniczo komunią, a zatem "synodalny", ponieważ wszyscy idziemy razem (przemówienie 18.9.21, wśród wielu innych).

Podsumowanie: Jedność jako dar i zadanie

Życie w jedności w Kościele i z Papieżem jest darem, który Bóg daje pokornym, prawdziwie wolnym sercom, które żyją w pełni w Kościele i z Papieżem. eucharystia (Św. Justyn, Przeprosiny 1, 65), w Sercu Jej Syna i karmiona przez Niego. Jedność, oprócz tego, że jest Bożym darem, jest również najprzyjemniejszym zadaniem, które wymaga ciągłego wysiłku i domaga się każdego dnia nowego podboju, w którym niebo i ziemia ponownie się jednoczą.

AutorRafael Domingo Oslé

Profesor i kierownik katedry Álvaro d'Ors
ICS. Uniwersytet Nawarry.

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.
Banery reklamowe
Banery reklamowe