Bóg nigdy się nami nie męczy, czy możemy powiedzieć to samo?

Droga krzyżowa jest obrazem naszego chrześcijańskiego życia, ponieważ pozostawił nam wzór, abyśmy podążali Jego śladami.

23 lipca 2024 r.-Czas czytania: 3 minuty
Post

Po raz kolejny wielkopostna podróż jest przed nami! Po raz kolejny Pan przygotowuje dla nas ten czas łaski i pocieszenia, nawrócenia, pokuty i prawdziwej wolności. "Cofnijmy się w czasie - przypomina nam list św. Klemensa Papieża do Koryntian. i dowiemy się, jak Pan, z pokolenia na pokolenie, zawsze dawał czas pokuty tym, którzy chcieli się do Niego nawrócić.".

W tych dniach przeczytałem bardziej szczegółowo pierwszy list św. Apostoł dobrze zna i bierze pod uwagę trudności, niepowodzenia i cierpienia, w których rozwijało się zwykłe życie tych pierwszych naszych braci w wierze. Oni żyli "dotknięty różnymi próbami" (1,6). Poganie szydzą z nich. Apostoł jednak usilnie zachęca ich, aby nie zawracali, nie dostosowywali się do swojego dawnego apetytu sprzed nawrócenia i chrztu. Żyją w pogańskim społeczeństwie, które szydzi z ich nowego stylu życia.

Pokusa, by spojrzeć wstecz na swoje życie, by się dostosować, jest wielka".powrót do starych metod"i nie komplikować sobie życia. I ta pokusa jest odwieczna przez całe nasze życie. Apostoł, w obliczu tej silnej pokusy, zaprasza ich i zaprasza nas, abyśmy patrzyli na Jezusa Chrystusa, abyśmy nigdy nie odrywali od Niego wzroku, "...".Którego kochasz, nie widząc Go; w którego wierzysz, choć na razie Go nie widzisz." (1,8). Stawia przed nimi Chrystusa ukrzyżowanego, aby mogli podążać Jego śladami: "..." (1:8).Do tego bowiem zostaliście powołani, ponieważ i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam wzór, abyście szli za Nim Jego śladami (....), który gdy był znieważany, nie odpowiadał zniewagami; gdy cierpiał, nie groził, lecz oddał się w ręce tego, który sądzi sprawiedliwie." (2:21 i nast.). Droga krzyżowa jest obrazem naszego chrześcijańskiego życia, ponieważ pozostawił nam wzór, abyśmy podążali Jego śladami. 

W życiu osobistym, w życiu rodzinnym, w życiu społecznym, w relacjach z władzami, chrześcijanie, cokolwiek się dzieje, muszą postępować tak, jak Chrystus ukrzyżowany. Nie odpowiadać obelgą na obelgę, nie grozić, ale być współczującym, kochać jak bracia, być miłosiernym i pokornym (por. 3:8). Nie odpłacać złem za zło, ani zniewagą za zniewagę.

Wielki Post to nowa podróż nawrócenia i prawdziwej wolności, do której zaprasza nas Pan. Ojciec Święty w Orędziu na Wielki Post 2024: "Bóg nigdy się nami nie męczy. Przyjmijmy Wielki Post jako potężny czas, w którym Jego Słowo jest ponownie skierowane do nas. "Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wywiódł z Egiptu, z miejsca niewoli."(Wj 20,2).

Jest to czas nawrócenia, czas wolności. Zawsze będziemy kuszeni, aby powrócić do "starych sposobów", wrócić do Egiptu, żyć jak poganie, dostosować się, nie komplikować naszego życia.

Jezus sam był kuszony. Podczas tych czterdziestu dni Wielkiego Postu i przez całe nasze życie On będzie z nami, aby nam towarzyszyć, wspierać nas i zachęcać w naszych zmaganiach, ponieważ jesteśmy Jego dziećmi".bardzo drogi" (por. Mk 1:11).

W stopniu, w jakim nasze nawrócenie staje się coraz bardziej szczere, w takim samym stopniu my sami, wraz z całą wspólnotą chrześcijańską, poczujemy się bardziej wolni, szczęśliwsi, szczęśliwsi, a sama ludzkość poczuje iskierkę nowej nadziei. 

Jest to odwaga nawrócenia, wyjścia z niewoli; jest to odwaga wiary i miłości, które prowadzą ramię w ramię do nadziei na bardziej ludzki, bardziej braterski, bardziej chrześcijański świat.  

AutorCelso Morga

Arcybiskup diecezji Mérida Badajoz

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.
Banery reklamowe
Banery reklamowe