Rodzina

Gianluigi De Palo: "Globalny pakt na rzecz urodzeń to propozycja, którą można by omówić na szczeblu międzynarodowym".

Od 2021 r. Stany Generalne w sprawie narodzin odbijają się na demograficzna zima którego doświadczają Włochy. Wśród uczestników znajdują się najważniejsi przywódcy kraju i papież Franciszek. Jego promotor, Gianluigi De Palo, rozmawia z Omnes o tej inicjatywie.

Maria José Atienza-23 grudnia 2023 r.-Czas czytania: 4 minuty
De Palo

Zdjęcie: Gigi de Palo ©Cristian Gennari

"Wyzwanie związane ze wskaźnikiem urodzeń jest kwestią nadziei. Nadzieja karmi się zaangażowaniem w dobro każdej jednostki, rośnie, gdy czujemy, że uczestniczymy i jesteśmy zaangażowani w nadawanie sensu naszemu własnemu życiu i życiu innych. Pielęgnowanie nadziei jest zatem działaniem społecznym, intelektualnym, artystycznym i politycznym w najwyższym tego słowa znaczeniu; jest oddaniem własnych zdolności i zasobów w służbie wspólnego dobra, jest zasiewaniem ziaren przyszłości". Tymi słowami papież Franciszek zwrócił się do uczestników trzeciej edycji Światowego Dnia Młodzieży. Stany ogólne Natalitataspotkanie w Rzymie w maju 2023 r. 

Ogólne oświadczenia o urodzeniu są inicjatywa Fundacji Rodzić po Ludzku. Spotkania te, które odbywają się we Włoszech od 2021 roku i które łączą wszelkiego rodzaju inicjatywy obywatelskie, publiczne, prywatne i indywidualne, mają być przestrzenią do refleksji nad problemem demograficznym tego europejskiego narodu. Kwestia, która jego zdaniem powinna zjednoczyć cały kraj, niezależnie od opcji politycznych czy kulturowych.

Ponadto celem jest przedstawienie konkretnych propozycji odwrócenia trendu demograficznego i wyobrażenie sobie nowej narracji na temat wskaźnika urodzeń. 

Nic dziwnego, że Włochy są jednym z krajów, w których spadek demograficzny stał się przedmiotem wielkiego niepokoju; z 576 659 urodzeń w 2008 r., w 2022 r. liczba ta wyniosła 392 600. Oprócz tej liczby, naród włoski odnotował w tym roku 713 500 zgonów: ujemny bilans ponad 320 000 osób. "To tak, jakby miasta takie jak Forencia czy Bari zniknęły, Najważniejsze z nich pochodzą z Ogólnych Stanów Urodzenia. 

Obraz Włoch, podobnie jak innych krajów zachodnich, takich jak Hiszpania, Australia, Kanada czy Belgia, jest dość zniechęcający. 

Większość krajów europejskich opiera swoje systemy opieki społecznej na pakcie międzypokoleniowym, który zapewnia, że obecni podatnicy, poprzez swoje podatki, wspierają świadczenia emerytalne tych, którzy są już na emeryturze, niepełnosprawni lub chorzy. 

Ten system emerytalny wymaga poziomu zastąpienia, który, biorąc pod uwagę spadający wskaźnik urodzeń, wzrost średniej długości życia, a tym samym zasiłków chorobowych, starości itp. jest nie tylko niezrównoważony, ale został uznany za centralną kwestię w programie politycznym. jest nie tylko niezrównoważony, ale został uznany za centralną kwestię w programie politycznym.

Gianluigi (Gigi) De Palo spędził ponad połowę swojego życia poświęcając się sprawom rodziny i narodzin. Przez lata udzielał się w mediach takich jak Avvenire, Romasette, Vite, Popoli i Mission. Był także przewodniczącym Forum Stowarzyszeń Rodzinnych w Lazio i Krajowego Forum Stowarzyszeń Rodzinnych. 

Wraz z żoną Anną Chiarą, z którą ma pięcioro dzieci, jest autorem kilku książek na temat rodziny i edukacji. De Palo jest obecnie prezesem Fundacji na rzecz Narodzin, która jest siłą napędową Powszechnych Stanów Narodzin. Papież Franciszek również brał udział w tych spotkaniach, podczas których wielokrotnie wyrażał swoje przekonanie, że "brak przyrostu naturalnego, brak przyszłości". 

Jak powstały Generalne Stany Urodzenia i jakie są ich cele?

-Ogólne oświadczenia o narodzinach zrodziły się z pragnienia wielu matek i ojców, którzy nie chcą rezygnować z komentowania danych ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica), które co roku stanowią prawdziwy problem. biuletyn wojenny we Włoszech. 

Osiągnięcie nowego rekordu ujemnego przyrostu naturalnego w 2022 r., z zaledwie 393 000 nowych urodzeń, co jest liczbą niespotykaną od czasu zjednoczenia Włoch, wyraźnie pokazuje powagę sytuacji. 

Spotkania te Ogólne statystyki dotyczące narodzin (Stany Generalne Urodzenia), mają misję podnoszenia świadomości we wszystkich "różnych światach" naszego społeczeństwa: polityce, biznesie, trzecim sektorze, stowarzyszeniach, aktorach czy dziennikarzach. 

Wszyscy powinniśmy czuć się wezwani do zajęcia się tą sytuacją kryzysową.

Papież Franciszek zachęca do tej inicjatywy i brał w niej udział. Co wyróżnia te przemówienia papieża? Jak ważne jest wsparcie papieża?

-Obecność papieża Franciszka na Zgromadzeniu Ogólnym i jego stanowisko pomogły przekazać przesłanie i podkreślić jego pilność. 

Ojciec Święty dobrze rozumiał ducha tej inicjatywy. Wyraził to szczególnie jasno, gdy podczas ostatniej, trzeciej edycji powiedział: "Lubię myśleć o 'General States of Birth' jako o warsztacie nadziei. Warsztat, w którym nie pracuje się na zlecenie, bo ktoś płaci, ale w którym wszyscy pracują razem właśnie dlatego, że wszyscy chcą mieć nadzieję".

Opowiadasz się za globalnym paktem na rzecz narodzin, aby odwrócić proces zapaści demograficznej. Czy uważasz, że istnieje wola zawarcia takiego paktu?

-Idea globalnego paktu na rzecz urodzeń jest propozycją, którą można by omówić na szczeblu międzynarodowym, ale jej realizacja będzie zależeć od woli każdego kraju i współpracy międzynarodowej. 

Organizacja Narodów Zjednoczonych potwierdziła, że tempo wzrostu populacji spada. Nadszedł czas, aby podjąć zdecydowane decyzje dotyczące przyszłości wszystkich ludzi.

Czy uważasz, że rozwiązania "kryzysów demograficznych" w różnych krajach są skuteczne?

-Rozwiązania "kryzysów demograficznych" mogą różnić się w poszczególnych krajach i zależeć od konkretnych okoliczności. 

Niektóre środki, takie jak bardziej korzystna polityka rodzinna, mogą pomóc zwiększyć wskaźnik urodzeń w perspektywie krótkoterminowej, ale walka ze spadkiem liczby ludności wymaga również długoterminowego podejścia, które uwzględnia takie czynniki, jak edukacja, zatrudnienie i kultura.

Czy zima demograficzna na Zachodzie może zostać rozwiązana jedynie poprzez zwiększenie wskaźnika urodzeń przez populację imigrantów?

-Emigracja może być jednym z elementów odpowiedzi na niski wskaźnik urodzeń, ale nie jest jedynym czynnikiem. 

W przypadku Włoch mówi się nam, że imigranci nie wystarczą, aby zapobiec upadkowi systemu gospodarczego. 

Ale naprawdę potrzebujemy konkretnego podejścia, które obejmuje również środki wspierające rodziny i promujące wskaźnik urodzeń wśród mieszkańców.

Czy przeszliśmy od traktowania dzieci jako daru do źródła niepewności? Czy przedstawianie wskaźnika urodzeń jako kwestii ekonomicznej nie jest redukcjonizmem?

-Prawdą jest, że w niektórych kontekstach społecznych wskaźnik urodzeń jest postrzegany przede wszystkim jako problem ekonomiczny; w innych jednak tylko jako kwestia kulturowa. 

Ważne jest, aby zmienić postrzeganie wskaźnika urodzeń, konieczne jest posiadanie szerszej wizji, dostosowanej do czasów, w których żyjemy.

Włochy, wraz z innymi krajami europejskimi, są jednym z najbardziej starzejących się krajów na świecie. Czy jest nadzieja na odwrócenie tej sytuacji?

-W 2050 r. stosunek liczby pracowników do liczby emerytów wyniesie 1:1. 

Starzenie się społeczeństwa jest wspólnym wyzwaniem dla wielu krajów europejskich, w tym Włoch. 

Odwrócenie tego trendu będzie wymagało długoterminowych wysiłków obejmujących politykę wspierania rodzin, poprawy warunków pracy i możliwości edukacyjnych. 

Skuteczność tych polityk w ograniczaniu starzenia się będzie zależeć od wielu czynników, w tym od ich wdrożenia i dostosowania do specyfiki każdego kraju.

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.
Banery reklamowe
Banery reklamowe