Edukacja

Florence OlooAfrykańczycy są jedynymi, którzy mogą zapewnić skuteczne rozwiązania swoich własnych problemów".

NGDO Harambee doceniło pracę Florence Oloo, z zawodu chemiczki i siły napędowej programu Women Empowerment, który zapewnia edukację i umiejętności biznesowe dziewczętom i kobietom w trudnej sytuacji.

Maria José Atienza-22 marca 2023 r.-Czas czytania: 6 minuty
oloo harambee

Zdjęcie: Florence oloo ©Harambee

Florence Jacqueline Achieng 'Oloo jest zwyciężczynią Nagroda Harambee 2023 na rzecz promocji i równości kobiet afrykańskich. Oloo uzyskała tytuł licencjata chemii na Uniwersytecie w Nairobi, licencjata filozofii i nauk pedagogicznych na Uniwersytecie w Rzymie oraz tytuł doktora chemii na Uniwersytecie Rolniczym i Technologicznym im. Jomo Kenyatty w Kenii.

Ten profesor nauk chemicznych na Politechnika Kenijskajest członkiem założycielem Komisji Etyki Strathmore w którym kieruje przeglądem i nadzorem nad badaniami o dowolnym charakterze z udziałem ludzi, aby zapewnić, że proponowane protokoły są zgodne z odpowiednimi wytycznymi etycznymi przed zapisaniem uczestników. 

Ponadto dr Oloo jest siłą napędową programu Women Empowerment Program, Jakana - Kenyawegi, skierowanego do dziewcząt i kobiet pochodzących z różnych środowisk i znajdujących się w trudnej sytuacji w okręgu Kisumu. Jest to obszar graniczący z sąsiednią Ugandą, gdzie żyje ponad pół miliona kobiet, z których wiele żyje w ubóstwie.

Dr Oloo podkreśla dla Omnes większy potencjał kobiet w tych społecznościach oraz potrzebę zharmonizowania afrykańskich tradycji i wartości z koniecznym postępem w zakresie praw kobiet i dziewcząt, zwłaszcza na obszarach wiejskich.

Jakie są główne linie projektu, na który zostanie przeznaczona nagroda Harambee Award 2023?

- Nagroda zostanie przeznaczona na edukację kobiet na obszarach wiejskich, w szczególności w okręgu Kisumu. Zostaną tam przekazane umiejętności w zakresie samozarządzania: aby poprawić ich samoświadomość, poczucie własnej wartości, poczucie inicjatywy i zdolność do wyrażania swoich opinii.

Uczy się ich również technik przedsiębiorczości, aby zapewnić im umiejętności, które pozwolą im rozpocząć i utrzymać działalność gospodarczą, która zapewni im dochód. Oprócz tego prowadzone są kursy pieczenia i cukiernictwa, aby zapewnić im zestaw umiejętności, które mogą spieniężyć.

Kursom tym towarzyszy monitorowanie lub mentoring kobiet w celu wzmocnienia i zapewnienia realizacji wyżej wymienionych wyników, a kobietom pokazuje się również różne możliwości w zakresie przedsiębiorczości, które przyczyniają się do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego i zmniejszenia poziomu ubóstwa.

Harambee Od ponad 20 lat zwracasz uwagę na rolę afrykańskich kobiet. Czy w dziedzinie praw kobiet i równych szans dla kobiet w Afryce jest jeszcze długa droga do przebycia?

- To prawda, że nastąpił ogromny postęp, na przykład w zakresie kształcenia dziewcząt i rozwijania ich umiejętności, tak aby mogły zajmować te same stanowiska lub obszary działalności co mężczyźni. Jednak wiele pozostaje do zrobienia, zwłaszcza w przypadku kobiet na obszarach wiejskich.

Kobiety w miastach mają większy dostęp do edukacji i możliwości rozwoju. Nie dotyczy to wielu kobiet na obszarach wiejskich, dlatego niektóre z nich są uwięzione w sytuacjach, które na zawsze ograniczają ich zdolność do bycia najlepszą wersją siebie, np. wczesne małżeństwa, małżeństwa poligamiczne, machismo, silne patriarchalne przekonania lub systemy, które uciszają kobiety.

Jednak główną przyczyną tych problemów jest ubóstwo, które prowadzi do braku dostępu do edukacji. edukacja.

W obliczu przykładów "upodmiotowienia kobiet", które atakują wartości uznawane za tradycyjne, a nawet opresyjne, takie jak rodzina, macierzyństwo czy opieka nad najsłabszymi, jak wyważyć wartości afrykańskich kobiet w tych dziedzinach i konieczny awans ich praw?

- Tak samo jak upoważniamy kobiety do poszukiwania zatrudnienia lub możliwości przedsiębiorczości, tak jak w przypadku mężczyzn, równie ważna jest edukacja w zakresie tradycyjnych wartości.

Kobiety są kluczem do utrzymania rodziny w całości. Rodziny są niezbędne dla rozwoju i utrzymania społeczeństwa jako całości.

Tylko wtedy, gdy mamy dobrze wychowane jednostki w rodzinach, możemy mieć społeczeństwo, które ma trzeźwych, innowacyjnych, pracowitych, wytrwałych i odpornych ludzi, chętnych do tworzenia lepszego świata i lepszego środowiska. Kluczem do tych wyników są kobiety.

Kobiety, które dbają o swoje rodziny, wydobywają to, co najlepsze ze swoich małżonków i dzieci. Kobiety są bardziej zdolne w tym względzie niż mężczyźni, stąd potrzeba zapewnienia, że niezależnie od tego, jak bardzo zostaną wzmocnione z perspektywy edukacyjnej i zawodowej, ich tradycyjne role nie zostaną całkowicie odrzucone.

Wychowanie Afrykanka pogodzenia ich pracy z tradycyjnymi rolami. Mężczyźni ze swojej strony muszą nauczyć się wspierać swoje żony, aby kobiety nie czuły się przytłoczone próbami pogodzenia pracy i rodziny.

harambee
Zdjęcie: Grupa kobiet po jednym z kursów przywództwa prowadzonych przez dr Oloo ©Harambee

Gdy kobieta jest wykształcona, wykształcona jest jej rodzina i społeczeństwo. Mówi Pani o holistycznym spojrzeniu na kobiety, jak to spojrzenie przejawia się mimo trudności?

- Kobiety lepiej niż mężczyźni potrafią patrzeć na problemy holistycznie. Potrafią działać wielozadaniowo, dbając o siebie i swoje role w domu i w pracy. Mają też zdolność przewidywania wpływu swoich działań na wszystkich wokół. Mając to na uwadze, jeśli jest upodmiotowiona, jest w stanie czerpać z siły swojej, a także rodziny i innych osób wokół niej.

Można to dobrze zobrazować tylko na przykładzie. Lucy jest kobietą mieszkającą na wsi. Ma 29 lat, jest mężatką i ma trójkę dzieci. Niedawno zdiagnozowano u niej cukrzycę i trafiła do szpitala. Wyszła ze szpitala, ale jej stan zdrowia pogorszył się i była nieszczęśliwa, dosłownie nie wiedząc, co zrobić ze swoim życiem. W przeszłości jej mąż próbował zakładać dla niej firmy, ale wszystkie kończyły się niepowodzeniem, ponieważ nie miała wiedzy ani chęci do pracy. Mąż kazał jej więc zostać gospodynią domową. W jej stanie również nie radziła sobie jako gospodyni domowa, ponieważ panował tam duży bałagan, a ponadto trwoniła pieniądze, które mąż dawał jej każdego dnia. Prowadziło to do konfliktów między nią a mężem. Z powodu stresu pogorszyło się też jej zdrowie.

Lucy wzięła później udział w siedmiomiesięcznym programie szkoleniowym dla kobiet, skupiającym się na umiejętnościach biznesowych, umiejętnościach kulinarnych, zdolnościach przywódczych, sesjach doradczych i mentorskich. To był dla niej otwieracz oczu. Pierwszą umiejętnością, jakiej się nauczyła i którą zastosowała w praktyce, było zarządzanie finansami. Zaczęła oszczędzać pieniądze z tego, co dawał jej mąż, oraz z niewielkich dochodów, jakie uzyskiwała ze sprzedaży jaj ze swojej farmy. Za pieniądze zaoszczędzone w ciągu dwóch miesięcy kupiła glukometr, aby lepiej kontrolować swoją cukrzycę. Zaczęła prowadzić rejestry sprzedaży jaj i lepiej dbać o swój drób. W domu gotowała lepiej i przygotowywała zdrowsze posiłki. Jej dom był bardziej schludny i czysty. Te aspekty bardzo zaimponowały jej mężowi i dzieciom. Mąż mówi, że nie może się doczekać powrotu do domu, aby być z rodziną. Dom jest spokojniejszy, a oni cieszą się wspólnym czasem.

Jej mąż był tak zadowolony z Lucy, że postanowił otworzyć dla niej biznes restauracyjny, ponieważ bardzo dobrze gotuje i wie teraz, jak obchodzić się z pieniędzmi. Jej restauracja znajduje się blisko jego sklepu mięsnego i on zaopatruje ją w mięso. Na dzień dzisiejszy zatrudniła dwie osoby do pomocy i osiąga dzienny zysk. Jak widać z tej sytuacji, rodzina jest uporządkowana ekonomicznie i społecznie. A inne jednostki poza rodziną są również uporządkowane ekonomicznie.

Czy nadal patrzymy na Afrykę "białymi oczami" i próbujemy narzucić myśli, postawy..., dalekie od afrykańskiego ducha?

-tak, ten "zewnętrzny" pogląd wciąż dominuje.

Tylko Afrykanie mogą zapewnić skuteczne rozwiązania swoich własnych problemów.

Nasze tradycje odgrywają kluczową rolę w naszym sposobie bycia i radzenia sobie z problemami. Nie możemy ich odrzucać. Wręcz przeciwnie, musimy dostrzec pozytywne aspekty naszych tradycji, które można włączyć do procesu upodmiotowienia ludności afrykańskiej. Jest to bardziej zrównoważony sposób radzenia sobie z naszymi problemami. Na przykład, lepiej się rozwijamy, robiąc rzeczy w grupach lub we wspólnocie, w przeciwieństwie do zachodniego sposobu, który promuje indywidualizm.

Wspólnota jest kluczem do afrykańskiego sposobu bycia, dlatego projekty rozwojowe muszą być zaprojektowane i realizowane z uwzględnieniem tego czynnika.

Dziękuję za przemówienie

Podczas mowy akceptacyjnej dla nagrody Harambee, Oloo powiedział, że jego pasją w pracy "było szkolenie naukowców, aby nauka była prowadzona w sposób etyczny". Tak, aby "dane nie były fałszowane, prawa i prywatność uczestników były respektowane, a wyniki badań naukowych były prawdziwe".

Jej drugą wielką pasją "jest praca na rzecz kobiet żyjących na wiejskich terenach Kenii". Jest to szczególnie ważne, ponieważ kobiety stoją przed wieloma wyzwaniami. Jak wyjaśniła Florence, "porzucanie szkoły prowadzi do bezczynności wśród dziewcząt. Taka sytuacja naraża je na kontakty seksualne, co prowadzi do nastoletnich ciąż. Ponadto dziewczęta są łatwo zwabiane przez bogatych mężczyzn lub dostawców motocykli do uprawiania seksu w zamian za pieniądze, które dziewczyny wykorzystują do zaspokojenia swoich podstawowych potrzeb.

Podkreśliła, że jej troską, od momentu rozpoczęcia kariery naukowej, "było promowanie badań społecznych i technicznych, które prowadziłyby do doskonałości i promowały rozwój mojego kraju". Swoje wystąpienie zakończyła słowami: "Jestem bardzo dumna z tego, że jestem Afrykaninem, jestem bardzo dumna z tego, że jestem Afrykaninem i że mam możliwość pomagać mojemu krajowi poprzez moją pracę".

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.
Banery reklamowe
Banery reklamowe