Ekologia integralna

Dlaczego Hiszpania ma deficyt opieki paliatywnej

Kontynuuje raport dotyczący opieki paliatywnej w naszym kraju. Dziś zajmujemy się sytuacją tej specjalności w naszym kraju, a w szczególności przyczynami braku jej rozwoju, które koncentrują się na braku uregulowanej specjalizacji lekarskiej w tej dziedzinie.  

Rafał Górnik-5 lipca 2021 r.-Czas czytania: 4 minuty
spacerująca para ancanos

Zdjęcie: Enre Kuzu/Unsplash

Usługi paliatywne, leki

Przyjrzyjmy się teraz wyzwaniom stawianym przez rozwój opieki paliatywnej w różnych krajach. Miguel Sánchez Cárdenas, badacz Grupa badawcza Atlantes (ICS), wskazuje na Omnes co w kontekście potrzeb osoby u kresu życia jest wymagane: "1) kultura w kraju, w której uważa się, że u kresu życia pojawiają się problemy, którymi należy się zająć. Rozwiązuje się to za pomocą polityk publicznych, kampanii uświadamiających itp; 2) profesjonaliści przeszkoleni do rozwiązywania problemów związanych z końcem życia. Tutaj bardzo ważna jest edukacja, a także służby, gdzie można to zrobić; i 3) niezbędne są leki, aby kontrolować problemy, które mogą pojawić się pod koniec życia.

To są główne parametry, a Sánchez Cárdenas dokonuje ich przeglądu w sprawie hiszpańskiej, wg. Atlas opieki paliatywnej w Europie 2019 r.. W jego opinii, "Są dwa bardzo ważne wskaźniki: ile jest usług i ile opioidów jest zużywanych. Na rok 2019 Atlas znalazł 260 usług [w Hiszpanii] oraz średnia liczba usług 0,6 na sto tysięcy mieszkańców. Europejskie Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej (EAPC) twierdzi, że wskaźnik ten powinien wynosić co najmniej 2. 0,6 jest więc dalekie od standardu europejskiego stowarzyszenia z 2010 r. To plasuje Hiszpanię w trzecim kwartale.

W przeciwieństwie do większości krajów europejskich w Hiszpanii nie ma specjalizacji z medycyny opieki paliatywnej. Jest to chyba najbardziej krytyczny punkt dla rozwoju medycyny paliatywnej".

Miguel Sánchez Cárdenas

Można jednak szukać bardziej globalnej średniej. Badacz wspomina, że również w 2019 roku opublikowano globalne badanie, które umieszcza Hiszpania "bardzo dobrze. W Atlasie Świata pozycja ta nosi nazwę Advanced Palliative Care Integration. Czyni to poprzez obliczanie wskaźników. Nie bierze tylko jednego, bierze dziesięć wskaźników i analizuje je tak, by określały, gdzie jest kraj. W tym procesie pokazuje, że Hiszpania ma dobry poziom zaawansowanej integracji opieki paliatywnej. Jest to znacznie bardziej ogólne spojrzenie na kraje (198), zawarty w Poziomy odwzorowania Uniwersytet w Glasgow cytowany na początku.

Hiszpania jest daleka od średniej zaproponowanej przez Europejskie Stowarzyszenie Opieki PaliatywnejAtlantydzki badacz podkreśla, ale "Przeszedł już długą drogę i musi nadal zwiększać liczbę usług. A bardzo ważnym wskaźnikiem jest edukacja. W przeciwieństwie do większości krajów europejskich w Hiszpanii nie ma specjalizacji z medycyny opieki paliatywnej. Jest to chyba najbardziej krytyczny punkt dla rozwoju medycyny paliatywnej..

Dotychczasowy prezes m.in. Hiszpańskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej (Secpal), Rafael Mota, podsumował półtora roku temu "pięć kluczowych działań, które należy wdrożyć jak najszybciej".. Są one następujące:

  • 1) Zatwierdzenie ustawy o narodowej opiece paliatywnej wraz z określeniem budżetu.
  • 2) Reaktywować Narodową Strategię Opieki Paliatywnej z 2007 r., która wówczas była znaczącym krokiem naprzód w zakresie regulacji i środków, ale od 2014 r. jest sparaliżowana.
  • 3) Uznanie profesjonalistów, którzy wykonują swoją pracę w opiece paliatywnej poprzez akredytację specjalności lub podspecjalności, oraz że jest to niezbędny wymóg do pracy w określonych zasobach opieki paliatywnej.
  • 4) Rząd centralny powinien nakłaniać Regiony Autonomiczne do rozwoju kategorii zawodowej.
  • 5) Włączenie opieki paliatywnej jako przedmiotu obowiązkowego na Uniwersytecie.

Dobre używanie opioidów

Stosowanie opioidów lub silnych środków przeciwbólowych, takich jak na przykład morfina, to kolejny wskaźnik, który został uznany przez WHO przy niezliczonych okazjach, ale bywa przedmiotem dyskusji. Miguel Sánchez Cárdenas komentarze: "Na świecie istnieje duży opór przed stosowaniem opioidów, ponieważ są one postrzegane jako potencjalnie uzależniające, co jest prawdą, jeśli są nadużywane. Ale jeśli specjaliści są dobrze wyszkoleni i rozumieją, że ból i inne objawy pod koniec życia są źródłem cierpienia, to stosowanie tych leków jest dobrym termometrem tego, jak bardzo państwom zależy na łagodzeniu cierpienia ludzi i zaspokajaniu ich potrzeb.. Jego zdaniem należy zachować równowagę między posiadaniem dobrze wyszkolonych specjalistów, ale także leków, które zasadniczo mogą pomóc w opanowaniu cierpienia ludzi.

Dlatego, "Sama WHO uznała, że najistotniejszym wskaźnikiem oceny rozwoju opieki paliatywnej jest ilość spożywanych leków opioidowych. I ustalono, jaki byłby idealny standard, odpowiednia miara. Na przykład w krajach bogatych średnie spożycie wynosi 103 miligramy na mieszkańca.

Konieczna jest równowaga między dostępnością dobrze wyszkolonych specjalistów a dostępnością leków, które zasadniczo mogą pomóc w opanowaniu ludzkiego cierpienia.

Miguel Sánchez Cárdenas

"Jest wiele krajów, takich jak Austria (524) czy Niemcy (403), które mają znacznie wyższą konsumpcję. To, co uznalibyśmy za odpowiednie spożycie, to więcej niż 103 miligramy. Hiszpania ma go, Hiszpania ma 249 miligramów na mieszkańca, co jest dobrym spożyciem. Niektórzy się tym martwią i zwracają uwagę, że duże spożycie może być niebezpieczne w kontekście stosowania tych leków w celach uzależniających. Ale jeśli ma się jasny pomysł i bardzo dobrze wyszkolony personel, to jest to pozytywne, bo mówi, że kraje mają strukturę, która pozwala radzić sobie z bólem i innymi problemami końca życia. W rankingu wyeliminowano metadon, który służy do likwidacji uzależnienia i innych problemów, a wymieniono tylko leki przydatne w uśmierzaniu bólu i innych problemach końca życia.

Saldo końcowe

Z analizy wynika, że Opieka paliatywna w Hiszpanii nie jest zbyt zła, ale wymaga poprawy, zwłaszcza w zakresie edukacji i szkoleń.. "Moim zdaniem nie powinniśmy przekazywać pesymistycznego komunikatu, ale uznać, że ma pewne osiągnięcia w zakresie rozwoju usług opieki paliatywnej, stosowania leków, ale w krótkim czasie ma możliwości konsolidacji programów edukacyjnych, integracji opieki paliatywnej z innymi dziedzinami medycyny".Sánchez Cárdenas dodaje.

"Dziś np. wielu chorych na raka, ludzi z nowotworami, otrzymuje opiekę paliatywną, ale nie jest jasne, czy osoby z innymi chorobami, takimi jak choroby serca, przewlekłe choroby płuc, choroby wątroby, choroby neurologiczne itd.

"Hiszpania ma wiele możliwości poprawy sytuacji. Za każdym razem, gdy przesuwasz się trochę dalej w kierunku najlepszej pozycji, otwiera się więcej możliwości; ale są pewne aspekty, które zasługują na uwagę. Ponieważ Hiszpania jest krajem, który osiągnął względnie odpowiedni poziom usług, i z odpowiednim poziomem konsumpcji podstawowych leków, jest bardzo zaskakujące, że nie posiada specjalizacji". [w Medycynie Paliatywnej]..

A także "Bardzo uderzające jest to, że Hiszpania jest krajem o tak dobrze rozwiniętym systemie opieki podstawowej, że usługi opieki paliatywnej nie są zintegrowane z opieką podstawową.", podsumowuje.

Więcej
Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.
Banery reklamowe
Banery reklamowe