Ekologia integralna

Ubóstwo w 2023 r., jak zareaguje Kościół katolicki?

19 listopada 2023 r. Kościół katolicki obchodzi Światowy Dzień Ubogich. Ten artykuł określa obecną odpowiedź Kościoła na trudną sytuację milionów ludzi w potrzebie.

Paloma López Campos-19 października 2023 r.-Czas czytania: 4 minuty
Ubóstwo

Mężczyzna żebrzący na ulicy ze swoim psem (Unsplash / Nick Fewings)

Kościół katolicki zawsze troszczył się o ludzi żyjących w ubóstwie. Z tego powodu co roku obchodzi Światowy Dzień Ubogich, który w 2023 roku będzie obchodzony 19 listopada. Z tej okazji papież Franciszek wybrał jako swoje motto "Nie odwracaj twarzy od ubogich", jak wyrażono w dokumencie wiadomość który został opublikowany 13 czerwca na ten dzień.

Ojciec Święty ostrzegł następnie, że "żyjemy w historycznym momencie, który nie sprzyja zwracaniu uwagi na najbiedniejszych". Obecne tempo życia, "wezwanie do dobrobytu", prowadzi do tego, że cierpienie jest umieszczane "w nawiasie". Papież powiedział, że dla pokolenia cyfrowego "ubodzy stają się obrazami, które mogą być poruszające przez kilka chwil, ale kiedy spotykają się z krwi i kości na ulicy, pojawia się irytacja i marginalizacja".

W rzeczywistości jednak ubodzy to nie tylko obraz. Strona internetowa World Population Review szacuje, że około 700 milionów ludzi żyje w ubóstwie. Według angielskiego badacza socjologicznego Benjamina Rowntree, osoba znajduje się w takiej sytuacji, gdy całkowity dochód do dyspozycji nie spełnia minimum niezbędnego do utrzymania.

Dane dotyczące ubóstwa

Trudno jest znaleźć aktualne i wiarygodne dane dotyczące wskaźnika ubóstwa w poszczególnych krajach. Wiele państw fałszuje dane, aby wydawało się, że wskaźnik ten jest znacznie niższy niż w rzeczywistości. Mimo to istnieją platformy i organizacje, które starają się dostarczać wiarygodne dane liczbowe, aby przedstawić sytuację.

Według World Population Review, 76,8 % populacji w Gwinei Równikowej nie ma wystarczających środków na pokrycie swoich podstawowych potrzeb. Dane te pochodzą jednak z 2006 roku. Zbliżony do tej liczby jest wskaźnik w Sudanie Południowym, w którym w 2019 r. 76,4 % ludności żyło w ubóstwie.

Chociaż prawdą jest, że milionom ludzi nie wystarcza na życie, "Bank Światowy" twierdzi, że ubóstwo maleje. Ale prawdą jest również, że 85 % populacji żyje za mniej niż 30 dolarów dziennie. Aby uzyskać mniej więcej globalny obraz, jest to liczba osób żyjących w skrajnym ubóstwie w niektórych krajach:

-Chile: 143 277

-Hiszpania: 374 152

-Stany Zjednoczone: 3,28 miliona

-Meksyk: 4 miliony

-Filipiny: 5,38 mln

-Brazylia: 11,37 mln

-Indie: 136,81 mln

(Źródło: Dane Banku Światowego)

Inicjatywy w Kościele

Co w obliczu tego wszystkiego robi Kościół katolicki? Papież Franciszek jest orędownikiem ubogich i wielokrotnie wypowiadał się na ten temat. W 2013 roku wspomniał, że "jednym z naszych zadań, jako świadków miłości Chrystusa, jest dawanie głosu wołaniu ubogich".

Z drugiej strony, Ojciec Święty podkreślił również potrzebę działania. Na Pierwszy Światowy Dzień Ubogich 19 listopada 2017 r. Franciszek wybrał jako swoje motto: "Kochajmy nie słowem, ale czynem".

Kościół katolicki, świadomy tego, że działania mają znaczenie, podejmuje wiele inicjatyw mających na celu walkę z ubóstwem. Jedną z nich, być może najbardziej znaną, jest "Caritas". Organizacja ta jest "służbą na rzecz społeczności". Jak podaje na swojej stronie internetowej, "Caritas" "reaguje na katastrofy, promuje integralny rozwój człowieka" i stara się położyć kres ubóstwu i konfliktom.

Wśród różnych projektów "Caritas" na całym świecie znajduje się pomoc w obszarach zniszczonych przez klęski żywiołowe i wojny, dystrybucja żywności, opieka medyczna na całym świecie, przyjmowanie migrantów i promowanie programów rozwoju sprawiedliwych systemów walki z ubóstwem.

Inną inicjatywą w Kościele, która działa na rzecz ludzi w potrzebie, jest "Kościół w potrzebie".Wspólnota Sant' Egidio". Ten międzynarodowy ruch składa się z "mężczyzn i kobiet w różnym wieku i z różnych środowisk, którzy są zjednoczeni więzią braterstwa opartą na słuchaniu Ewangelii oraz na dobrowolnej i bezpłatnej pracy na rzecz ubogich i pokoju". Głównym działaniem tej wspólnoty na rzecz ubogich jest towarzyszenie dzieciom i ich edukacja, ale działa ona również na rzecz innych grup potrzebujących, takich jak osoby starsze, więźniowie i chorzy.

Mniej znany, ale bardzo wartościowy, jest "Chrystus w mieście"Duchem tego stowarzyszenia jest szkolenie młodych misjonarzy, którzy pracują w służbie ubogim, niosąc przyjaźń, wiarę i pomoc ludziom, którzy nie mają domu. Duchem tego stowarzyszenia jest szkolenie młodych misjonarzy, którzy pracują w służbie ubogim, niosąc przyjaźń, wiarę i pomoc bezdomnym.

Papież i ludzie doświadczający ubóstwa

Powszechnie wiadomo, że Franciszek osobiście promuje kilka inicjatyw mających na celu pomoc ludziom, którym brakuje niezbędnych środków. Kilka razy w roku papież organizuje obiady z ubogimi w Watykanie. Ojciec Święty przyjmuje tysiące osób w Auli Pawła VI, a 19 listopada po raz kolejny wystosował zaproszenie.

Franciszek poprosił również o wydłużenie godzin otwarcia watykańskiego ośrodka zdrowia w okresie od 13 do 18 listopada. W tych dniach, z okazji Światowego Dnia Ubogich, personel medyczny bezpłatnie opiekował się ubogimi. Agencja informacyjna Zenit donosi, że oferowano ogólne i specjalistyczne badania lekarskie, szczepienia i leki. Ponadto Dykasteria ds. Ewangelizacji była odpowiedzialna za opłacenie rachunków niektórych rodzin o minimalnych dochodach.

Z drugiej strony, Dom Apostolski ma prysznice otwarte codziennie (z wyjątkiem dni audiencji generalnych lub dużych uroczystości) dla potrzebujących. Ubodzy, którzy przychodzą, otrzymują czystą bieliznę, środki higieny osobistej i ręcznik. Oprócz pryszniców, w każdy poniedziałek od 9 do 15 czynny jest bezpłatny salon fryzjerski.

Wszystkie te inicjatywy mają wspólny cel, którym jest przyjęcie ludzi potrzebujących zasobów. W ten sposób, krok po kroku, spełnia się życzenie wyrażone przez papieża Franciszka w 2020 roku: "Niemy krzyk tak wielu ubogich musi znaleźć lud Boży na pierwszej linii frontu, zawsze i wszędzie, aby dać im głos, bronić ich i być z nimi solidarnym w obliczu tak wielu hipokryzji i tak wielu złamanych obietnic oraz zaprosić ich do udziału w życiu wspólnoty".

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.
Banery reklamowe
Banery reklamowe