Edukacja

W stronę nowego programu nauczania religii

Nauczyciele religii to ci, którzy znają potrzeby uczniów i ograniczenia wynikające z dotychczasowej podstawy programowej tego przedmiotu.

Javier Segura-31 styczeń 2021 r.-Czas czytania: 2 minuty
w kierunku programu nauczania religii

Wraz z wprowadzeniem w życie LOMLOE należy obowiązkowo dokonać przeglądu programu nauczania religii i dostosować go do nowych ram prawnych. Jest to niewątpliwie, poza techniczną koniecznością, okazja do przeglądu i aktualizacji programu nauczania tego przedmiotu i przywrócenia go do dialogu z potrzebami edukacyjnymi nowych pokoleń.

Jest to bez wątpienia intencja Konferencji Episkopatu Hiszpanii, aby zainicjować to otwarte forum "W kierunku nowego programu nauczania religii", aby ułatwić dialog między wszystkimi, który doprowadzi do stworzenia nowego programu nauczania religii. Będzie to otwarty nabór na cztery wirtualne fora, które doprowadzą do rewizji źródeł programu nauczania. Fora odbędą się 23 lutego oraz 2, 9 i 16 marca w godzinach 17.30-19.30.

Kilka sesji będzie dotyczyło aspektów, które mają wpływ na rozwój programu nauczania. Sesja w dniu 23 lutego będzie dotyczyła "Powodów dla nowego programu nauczania religii" i będzie zawierała wystąpienie kardynała Angelo Bagnasco, Przewodniczący Conslilium Conferentiarium Episcoparum Europae. W kolejnych sesjach zostaną omówione klucze społeczne w sesji "Wyzwania szkoły i społeczeństwa XXI wieku dla ERE", klucze teologiczne w sesji "Od teologii do pedagogiki religii" oraz klucze pedagogiczne w ostatnim spotkaniu na temat "Psychopedagogiki dla odnowionej klasy religii", które będę miał okazję moderować.

Każda sesja będzie miała otwarte forum do następnej niedzieli, aby otrzymać wkłady na konkretny temat poruszany w każdy wtorek. Transmisje będą dostępne na kanale YouTube Komisji Nauczania Episkopatu. Wszystkiemu towarzyszyć będzie możliwość udziału nauczycieli poprzez formularz, który będzie dostępny na stronie internetowej. http://hacianuevocurriculo.educacionyculturacee.es/ , który będzie czynny od 15 lutego.

Jest to niewątpliwie okazja dla nas wszystkich do uczestnictwa i może nadać nowy impuls temu tematowi w naprawdę doniosłym czasie. Nauczyciele przekazujący tę wiedzę w klasie są tymi, którzy najbardziej bezpośrednio znają potrzeby uczniów, ograniczenia dotychczasowego programu nauczania, potrzeby adaptacyjne, które sami poczynili. Dlatego powinni być, i tego chce CEE, pierwszymi protagonistami w opracowaniu nowego programu nauczania religii.

fot. Banter Snaps/unsplash

Więcej
We współpracy z
Czy chcesz niezależnych, prawdziwych i istotnych wiadomości?

Drogi Czytelniku, Omnes z rygorem i wnikliwością relacjonuje religijne sprawy bieżące. Wykonujemy pracę śledczą, która pozwala czytelnikowi zdobyć kryteria na temat wydarzeń i historii, które dzieją się w sferze katolickiej i w Kościele. Mamy w Rzymie podpisy gwiazd i korespondentów, którzy pomagają nam, by informacje z tła wyróżniały się z medialnego szumu, z ideologicznym dystansem i niezależnością.

Aby sprostać nowym wyzwaniom związanym ze zmieniającym się krajobrazem medialnym i rzeczywistością, która wymaga refleksji, potrzebujemy Waszego wsparcia.

We współpracy z
Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.