Rodzina

Święci w życiu rodzinnym - centralna nauka orędzia św. Josemarii Escrivy

Opus Dei, założone przez św. Josemaríę Escrivá, ma swoje korzenie w potrzebie życia kontemplacją pośród świata. W konsekwencji uświęca się powołanie i misja małżeństwa. Na zakończenie Rok Rodziny Amoris LaetitiaKsiążka, której wydanie zbiega się z dniem święta tego świętego, zawiera kluczowe punkty tego zasadniczego nauczania św. Josemaríi.

Rafael de Mosteyrín Gordillo-26 czerwca 2022-Czas czytania: 2 minuty
rodzina świętej josemarii

Tłumaczenie artykułu na język angielski

Od jego kanonizacji w 2002 roku, każdego 26 czerwca Kościół obchodzi święto Święty Josemaría Escrivázałożyciel Opus Dei. Dokładnie tego samego dnia, w tym roku 2022, zamknie się Międzynarodowy Rok Rodziny Amoris Laetitiamianowany przez papieża Franciszka.

W związku z tą ciekawością, którą możemy rozumieć jako przypadkową lub opatrznościową, chcielibyśmy przypomnieć niektóre rady św. Josemaríi dotyczące małżeństwa i życia rodzinnego.

Przykład Świętej Rodziny

Droga świętości, specyficzna dla małżeństwa, ma różne części, w których rozwija się odpowiedź chrześcijanina. St. Josemaría Escrivá wyjaśnia, w jaki sposób dokonuje się identyfikacja z Chrystusem. Absolutną odpowiedzią, jak przejść drogę i osiągnąć cel, jest Chrystus.

Najważniejszym i ciągłym odniesieniem jest to, które dotyczy naśladowania Chrystusa w zwykłym życiu. Przykład Świętej Rodziny, aby można było nieprzerwanie odnajdywać Boga.

Św. Josemaría wyjaśnia w ten sposób potrzebę życia kontemplacją pośród świata. W konsekwencji uświęca się powołanie i misja małżeństwa.

W jego pismach uświęcenie czynności doczesnych, uświęcenie zwykłej pracy oraz. uświęcenie przez życie rodzinneProkreacja i wychowanie dzieci. Powołanie osoby świeckiej realizuje się więc zgodnie z duchem chrześcijańskim w zadaniach zawodowych, społecznych czy małżeńskich, które składają się na jej życie. 

Uświęcanie i uświęcanie w rodzinie

W oparciu o łaskę sakramentu małżeństwa, św. Josemaría Escrivá wyjaśnia wychowanie dzieci, uświęcenie domu, troskę o rodzinę, poświęcenie się swojemu zawodowi itd.

Są to dziedziny, w których jednocześnie potrzebna jest pomoc nadprzyrodzona, płynąca z modlitwy i sakramentów. Zarówno w domu, jak i w różnych miejscach, w których jest prowadzona rodzina chrześcijańska może stopniowo odnaleźć specyficzne powołanie przewidziane przez Boga dla każdego członka.

Troska o dobro współmałżonka i dzieci jest elementem koniecznym do uświęcenia każdego z małżonków w małżeństwie.

Głównym wyzwaniem zaproponowanym przez św. Josemaríę rodzicom jest formowanie autentycznych chrześcijan, ludzi, którzy dążą do osiągnięcia i przekazania świętości.

Drogą każdego zwykłego chrześcijanina jest więc uświęcenie pracy zawodowej oraz relacji rodzinnych i społecznych; przy pomocy środków uświęcających i apostolskich dostarczanych przez Kościół. Poprzez te środki odnieśliśmy się do uczestnictwa w sakramentach, modlitwy i formacji chrześcijańskiej.

Małżeństwo i życie rodzinne są drogami do szczęścia i świętości przez ofiarne i wielkoduszne oddanie się woli Bożej i bliźnim.

Nauka Objawienia o powołaniu do małżeństwa jest widziana przez św. Josemaríę w nowym świetle. To światło, pochodzące z charyzmatu, który dał mu Bóg, jest naszym zdaniem jego największą oryginalnością.

Do każdego ochrzczonego należy teraz uznanie godności powołania małżeńskiego i współpraca, każdy ze swojego miejsca, w świecie.

Nauczanie św. Josemaríi, a także jego korespondencja z łaską Bożą, zostały wzmocnione przez Kościół, także poprzez jego kanonizację w Rzymie 6 października 2002 r.

Po analizie jego przepowiadania możemy stwierdzić, że Boże wezwanie do dążenia do bycia świętymi, poprzez małżeństwo i życie rodzinne, jest centralną nauką przesłania św. Josemarii Escrivy.

AutorRafael de Mosteyrín Gordillo

Kapłan.

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.