Rodzina

"Rodziny muszą czuć wsparcie ze strony administracji".

Konferencja ekspercka poświęcona demografii, zorganizowana przez The Family Watch podkreśliła, jak ważne jest, by rodziny otrzymały realne wsparcie, które umożliwi zmianę trendu demograficznego.

Maria José Atienza-4 marca 2021 r.-Czas czytania: 2 minuty
dzień demografii rodziny

fot. Jessica Rockowitz/ Unsplash

Konferencja ekspercka poświęcona demografii, zorganizowana przez The Family Watch podkreśliła, jak ważne jest, by rodziny otrzymały realne wsparcie, które umożliwi zmianę trendu demograficznego.

Pomimo czerwonych świateł, jakie ciągły spadek demograficzny, którego doświadcza społeczeństwo hiszpańskie, rzuca na takie kwestie jak trwałość systemu gospodarczego, spadek jakości życia czy brak perspektyw dla najmłodszych, nie wydaje się, aby zachęcał administracje, przedsiębiorstwa i organizacje do zmiany paradygmatu, który ułatwiłby pełny rozwój życia rodzinnego i w konsekwencji stabilizację piramidy demograficznej.

Javier Díaz-Giménez, profesor ekonomii w IESE Business School, Jacobo Rey, dyrektor generalny ds. rodzin, dzieci i dynamiki demograficznej Xunta de Galicia oraz Conrado Giménez, prezes Fundación Madrina byli prelegentami podczas wydarzenia. "Demografia w Hiszpanii a trwałość systemu".Spotkanie przybliżające, zorganizowane wczoraj przez The Family Watch, dotyczyło z różnych punktów widzenia, akademickiego, społeczeństwa obywatelskiego i administracji, różnych aspektów, które wpływają na tę kwestię. 

Edukacja jest kluczem

Według słów Javier Díaz-GiménezEdukacja jest kluczem do odwrócenia tego trendu: "sytuacja demograficzna w naszym kraju nie zostanie rozwiązana bez wyraźnego zaangażowania w edukację, która pomoże poprawić jakość zatrudnienia, a w konsekwencji stabilność emerytur".

Ze swojej strony, Jacob King opracował ustawę o impulsie demograficznym, inicjatywę mającą na celu złagodzenie sytuacji związanej z przyrostem naturalnym w jednej z najbardziej wyludnionych społeczności w Europie - Galicji. Rey podkreślił, że "rodziny muszą czuć wsparcie administracji ze wszystkich punktów widzenia, pojednania, zatrudnienia, rodziny, młodzieży, starzenia się"...itd. W tym sensie, María José Olesti, dyrektor generalny The Family Watch Zauważył, że "musimy przyjrzeć się, dlaczego nie mamy wystarczającej liczby dzieci i co powstrzymuje młodych ludzi przed posiadaniem dzieci; jakie są przeszkody na ich drodze i jak możemy pomóc im je pokonać".

Wsparcie dla matek

W obliczu trudności, z jakimi boryka się wiele rodzin dotkniętych długotrwałym kryzysem gospodarczym, Conrado GiménezPrezes Fundación Madrina wezwała do jasnego i skutecznego wsparcia dla matek w celu "złagodzenia ubóstwa matek i dzieci, które staje się coraz bardziej powszechne w naszym kraju".

Wśród propozycji omawianych przy tym okrągłym stole znalazły się ".Flexicurityelastycznych godzin pracy, elastycznego miejsca pracy oraz bezpieczeństwa pracy. współodpowiedzialność i rozpoznać wartość macierzyństwa ze sfery osobistej, gospodarczej, społecznej i politycznej. 

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.
Banery reklamowe
Banery reklamowe