Rodzina

Randki: czas na stawanie się i wzrastanie razem

Czas przed ślubem, zaloty, to kluczowy moment, w którym decydują się pomagać sobie nawzajem, poprawiać się i starać się poprawić.

Santiago Populín Taki-2 września 2023 r.-Czas czytania: 5 minuty
zaloty

Zaloty to nie tylko czas na poznanie się, to także czas na stworzenie: musisz stworzyć swojego przyszłego męża, musisz stworzyć swoją przyszłą żonę.

Czas zalotów ma ogromne znaczenie, ponieważ jest to pierwsze zobowiązanie - szlachetne i lojalne - które obejmuje pomoc drugiej osobie w stawaniu się lepszą osobą. Ważne jest, aby pamiętać, że żadna osoba nie rodzi się dojrzała ani doskonała. W tym sensie wzajemne i stopniowe poznawanie się podczas zalotów pomoże rozkwitnąć cechom i wadom drugiej osoby.

W obliczu tego odkrycia - po dokonaniu oceny - można powiedzieć: "Nie chcę iść dalej", i to jest w porządku, ponieważ po to są randki, aby dobrze rozeznać i dobrze kochać; lub można powiedzieć: "Kocham cię, chociaż wiem, że masz dobre i złe rzeczy - tak jak ja - ale kocham cię ze wszystkimi i możemy walczyć o poprawę i wspólny rozwój". Jest to kluczowy moment, w którym decydują się pomagać sobie nawzajem, poprawiać się nawzajem i starać się poprawić.

Spotkałem kilku młodych ludzi, którzy byli w stagnacji, bez ideałów, odporni na rady i przykład z domu. Ale nagle zakochują się, pojawia się osoba, która zmienia ich życie, budzi siły, które były uśpione. Wtedy udaje im się intensywnie studiować lub pracować, być milszymi, z entuzjazmem poprawiać swoje wady i bardziej poznawać Boga, być świętymi. W obliczu tego można zapytać: co się tam stało? Stało się to, że przyszła miłość, a miłość jest siłą przemieniającą, która przejawia się w konkretnych dziełach.

Czasami słyszy się również wśród młodych ludzi: "on/ona nie ma zamiaru zmieniać tego aspektu, który mi się nie podoba, a który wydaje mi się ważny". Tego rodzaju stwierdzenia powinny być brane pod uwagę i traktowane szczerze i bez naiwności, ponieważ jeśli nie jesteś skłonny spróbować zmienić czegoś, co jest ważne dla drugiej osoby podczas zalotów, nie będziesz też skłonny zrobić tego w małżeństwie.

Małżeństwo jest szczególnym sposobem realizacji powołania człowieka do miłości. Z tego powodu św. Josemaría powiedział, że zaloty są szkołą miłości i "Jak każda szkoła miłości, musi być inspirowana nie pragnieniem posiadania, ale duchem oddania, zrozumienia, szacunku i łagodności". (św. Josemaria, Rozmowy, nr 105). Praca w szkole jest podobna do siewu na polu; cokolwiek panna młoda i pan młody zasieją w tym pięknym okresie, zbiorą razem w przyszłym małżeństwie.

Jak zatem to stawanie się i wzrastanie razem w zalotach? Poprzez praktykowanie cnót - które będą podłożem, na którym rozwinie się ziarno dobrego i świętego małżeństwa - będziecie wzrastać i dojrzewać osobiście, a także jako para. Walcząc o życie nimi, wzrastasz w miłości - w prawdziwej miłości - i w zdolności do kochania, co przynosi korzyści wam obojgu.

Oto kilka punktów (głównie cnót), na których warto trenować, aby "stawać się i wzrastać razem":

Pokora. To cnota, która pozwala nam odkryć nasze miejsce i zająć je, ponieważ pokora jest prawdą o nas samych. Pomaga nam rozwinąć naszą rolę i pozwolić innym zająć należne im miejsce. Pomaga nam również śmiać się z samych siebie i żyć z własnymi wadami z punktu widzenia miłości.

Hojność. Cnota ta przejawia się w umiejętności rezygnacji z tego, co wolimy, aby zadowolić innych. Jest to prawdziwy przejaw miłości, ponieważ pozwala nam przelać całą naszą miłość w małe akty służby, które sprawiają, że życie innych jest przyjemniejsze. W pasjonującej książce jeden z głównych bohaterów - Serguei - mówi do swojej ukochanej: "Na świecie istnieje tylko jedno niewątpliwe szczęście: życie dla innych.Na takie stwierdzenie jego ukochana zastanawia się nad sobą: "Taki pomysł wydawał mi się wtedy dziwny, ponieważ go nie rozumiałem, ale mimo to przeniknął do mojego serca bez powodu". (L. Tołstoj, Powieść o małżeństwie) Jak dobrze jest wiedzieć, jak otworzyć szlachetne horyzonty na drugiego!

Szacunek, czystość, piękna miłość. "Czystość pochodzi z miłości, a miłość polega przede wszystkim na umiejętności otwarcia serca na drugiego człowieka". (G. Derville). Wielu młodych ludzi pyta: jak daleko można się posunąć w okazywaniu uczuć w zalotach? Ważne jest, aby wyjaśnić, że miłość ma swoje afektywne i fizyczne przejawy w zależności od etapu, na którym się znajduje. W tym sensie zaloty są wyjątkowym i niepowtarzalnym czasem obietnicy, a nie czasem życia małżeńskiego. Wzajemne traktowanie w chrześcijańskich zalotach musi być traktowaniem dwojga ludzi, którzy się kochają, ale którzy nie oddali się sobie całkowicie w świętym sakramencie małżeństwa. Z tego powodu muszą starać się być roztropni, delikatni w kontaktach, eleganccy - dbając o skromność - szanując się nawzajem i unikając okazji, które mogą postawić drugą osobę w okolicznościach ograniczających.

Życie w pobożności (m.in. modlitwa, Msza Święta, nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny). Chrześcijańskie zaloty są dobrze przeżywane, gdy pomagają drugiej osobie zbliżyć się do Boga. W każdej chrześcijańskiej rodzinie życie duchowe ma fundamentalne znaczenie, ponieważ jest budowaniem domu na skale (Mt 7, 25). Z tego powodu ważne jest, aby pozwolić Bogu zająć pozycję między wami od samego początku: "Dlatego uczyńcie ten czas waszego przygotowania do małżeństwa podróżą wiary: odkryjcie na nowo dla waszego życia jako pary centralne miejsce Jezusa Chrystusa i drogę w Kościele". (Benedykt XVI, przemówienie, Ankona, 11-9-2011).

Szczerość, przejrzystość i zaufanie. Są one niezbędne, aby móc wspólnie zrealizować solidny projekt; nie możemy zapominać, że randki to związek dwojga ludzi.

Saber posłuchaj. Słuchanie jest wymiarem miłości. "W rzeczywistości słuchanie dotyczy nie tylko zmysłu słuchu, ale całej osoby. Prawdziwą siedzibą słuchania jest serce. Słuchanie jest zatem pierwszym i niezbędnym składnikiem dialogu i dobrej komunikacji". (Franciszek, Rzym, 24 stycznia 2022 r., wspomnienie św. Franciszka Salezego).

Przyjaźń i towarzystwo: Księga Pieśni nad Pieśniami pokazuje nam, że kochankowie zbudowali solidny związek oparty na przyjaźni, są przyjaciółmi i towarzyszami. Warto zauważyć, że miłość jest zbudowana na przyjaźni, którą ma para, z tego powodu pan młody powinien być najlepszym przyjacielem swojej panny młodej i odwrotnie. Ważne jest, aby wspierali się nawzajem, aby towarzyszyli sobie zarówno w dobrych, jak i złych czasach. Powinni także cieszyć się nawzajem ze swoich sukcesów; radość jednego jest radością drugiego. I wreszcie, co nie mniej ważne, nauczcie się wspólnie podejmować decyzje w pokoju i radości, nawet jeśli jedno z was musi ustąpić.

Empatia. Empatia jest rozumiana jako cecha polegająca na postawieniu się na miejscu drugiej osoby, przejęciu odpowiedzialności za to, czego ona doświadcza. Empatia połączona z miłością przyczynia się do rozwijania komunii serc, jak powiedział św. Piotr: "Bądźcie jednego umysłu i jednego serca" (por. Láinez J., Ser quien eres).

Cierpliwość. Matka Angelica (założycielka EWTN) powiedziała "Cierpliwość to dostosowywanie swoich czasów do czasów Bożych".. Dobrze jest ćwiczyć to w małych rzeczach, na przykład: w kolejce w banku, podczas jazdy samochodem, w kontaktach z rodziną itp.

Umiejętność proszenia o przebaczenie. Ćwicz umiejętność szybkiego i prostego rozwiązywania konfliktów, pamiętając, że nikt nie ma pełnej racji.

Podsumowując, chrześcijańskie zaloty to ekscytująca podróż pełna wyzwań, która pozwala wzrastać osobiście i sprawiać, że druga osoba wzrasta poprzez ćwiczenie cnót. Z tego powodu chrześcijańskie zaloty są drogą świętości i przygotowaniem do przeżywania powszechnego powołania do miłości, które konkretyzuje się w małżeństwo.

AutorSantiago Populín Taki

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.
Banery reklamowe
Banery reklamowe