Ekologia integralna

Kościół poszukuje zaangażowanych przywódców katolickich

26 sierpnia 2023 r. papież Franciszek spotkał się z uczestnikami czternastego dorocznego spotkania Międzynarodowej Sieci Ustawodawców Katolickich. Podczas audiencji papież podkreślił potrzebę formowania w Kościele katolickich przywódców, którzy przyczyniają się "do budowania Królestwa Bożego".

Paloma López Campos-2 września 2023 r.-Czas czytania: 3 minuty
Katoliccy prawodawcy

Papież Franciszek pozdrawia członków Międzynarodowej Sieci Ustawodawców Katolickich pod koniec sierpnia 2023 r. (Zdjęcie CNS / Vatican Media)

Papież Franciszek spotkał się pod koniec sierpnia 2023 r. z uczestnikami czternastego dorocznego spotkania Światowej Rady Kościołów (ŚRK).Międzynarodowa Sieć Ustawodawców Katolickich" (Międzynarodowa Sieć Ustawodawców Katolickich). Głównym tematem rozmowy było przywództwo i zapotrzebowanie Kościoła na chrześcijan zaangażowanych w dobro wspólne. Podczas swojego przemówienia papież mówił o "dominującym paradygmacie technokratycznym" i pytaniach związanych z "miejscem człowieka" w świecie. Franciszek powiedział, że w Kościele muszą być katoliccy przywódcy, których formacja, aby odpowiedzieć na te pytania, przyczynia się "do budowania Królestwa Bożego".

Ojciec Święty wyraził swoje zaniepokojenie "subtelnym uwodzeniem ludzkiego ducha" propagowanym przez obecny paradygmat. Technokracja prowadzi nas do nadużywania naszej wolności, zachęca nas do "sprawowania kontroli nad "przedmiotami" materialnymi lub ekonomicznymi, zasobami naturalnymi naszego wspólnego domu, a nawet nad sobą nawzajem, zamiast odpowiedzialnie ich strzec".

Francis wspomniał, że ta reifikacja występuje w "codziennych wyborach, które mogą wydawać się neutralne", ale w rzeczywistości stanowią podstawę świata i społeczeństwa, które chcemy zbudować.

Niebezpieczeństwa związane z mediami

Papież wymienił niektóre ze szkodliwych tendencji technokracji, które są propagowane przez media. Zwrócił uwagę na rozprzestrzenianie się fałszywych wiadomości, promowanie nienawiści, partyzancką propagandę i redukcję relacji międzyludzkich do algorytmów.

W obliczu tych zagrożeń rozwiązaniem sugerowanym przez papieża jest "kultura autentycznego spotkania". Oznacza to umiejętność słuchania i szanowania drugiej osoby, nawet jeśli istnieją różnice zdań. Ale można też pójść dalej. Franciszek wskazał, że ostatecznym celem jest "współpraca na rzecz osiągnięcia wspólnego celu".

Kościół, wielka sieć liderów

Papież powiązał tożsamość Kościoła z rozwiązaniami dla technokracji, ponieważ Lud Boży jest "powołany do życia zarówno w komunii, jak i w misji". W związku z tym Franciszek zachęcił Międzynarodową Sieć Ustawodawców Katolickich i inne podobne organizacje do "stworzenia nowej generacji dobrze wykształconych i wiernych katolickich przywódców zaangażowanych w promowanie społecznego i etycznego nauczania Kościoła w sferze publicznej". W ten sposób talenty i umiejętności chrześcijan przyczynią się do "budowania Królestwa Bożego".

Chrystus, przywódca par excellence

Istnieją inne organizacje zajmujące się promowaniem przywództwa opartego na wartościach chrześcijańskich. Amerykański Catholic Leadership Institute postrzega katolików na stanowiskach kierowniczych jako "wpływowe głosy w społeczeństwie".

Jednym z ich celów jest, aby "Jezusowy przykład pełnego miłości i służebnego przywództwa był modelowany w każdej rodzinie, miejscu pracy, parafii i wspólnocie". Aby osiągnąć swoje cele, koncentrują się na trzech podstawowych filarach: miłości do Jezusa Chrystusa i Kościoła, dążeniu do najwyższego poziomu doskonałości i dbałości o jednostkę.

Zaczyn podnoszący na duchu społeczeństwo

Papież Franciszek przy innych okazjach mówił o potrzebie katolickich przywódców w Kościele. Łączy przywództwo ze służbą Chrystusowi i innym. Dlatego w 2021 r., przemawiając do członków Catholic Legislators Network, poprosił Boga, aby dał im "być zaczynem odnowy umysłu, serca i ducha, świadkami politycznej miłości do najsłabszych, abyście służąc im, służyli Jemu we wszystkim, co robicie".

Można zatem określić pewne cechy charakterystyczne katolickiego przywództwa:

  • Oparty na wartościach chrześcijańskich;
  • W służbie Bogu Kościół i inne;
  • Wezwanie na spotkanie;
  • Promotor pokoju;
  • W poszukiwaniu wspólnego dobra.
Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.