Edukacja

Przedstawiciele zawodów prawniczych potępiają LOMLOE przed Parlamentem Europejskim

Krajowa Komisja Prawna ds. Wolności Edukacji przedstawiła Petycję z prośbą o ochronę instytucji unijnych przed atakami na wolność edukacji wynikającymi z niedawno przyjętej Ustawy Organicznej o Poprawie LOE (Ley Orgánica de Mejora de la LOE).

Maria José Atienza-9 lipca 2021 r.-Czas czytania: 2 minuty

Foto: ©2020Catholic News Service/United States Conferences of Catholic Bishops

W swoim piśmie do Parlamentu Europejskiego, zarejestrowanym przez Parlament Europejski w dniu 28 stycznia ub. r. Krajowa Komisja Prawna ds. wolności edukacji Potępił między innymi naruszenie art. 14 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej i art. 27 Konstytucji Hiszpanii, które chronią wolność wychowania i nauczania.

Komisja zwróciła uwagę na sześć kluczowych aspektów tego nowego prawodawstwa, które naruszają prawo unijne lub krajowe:

  • Naruszenie wolności edukacyjnej i religijnejFakt, że przedmiot Religia nie jest wymieniony wśród przedmiotów do nauczania, co może prowadzić do jego bezpośredniego wyparcia, lub do jego niedocenienia, gdyż gubi wymóg wyrównania i oceny przedmiotu.
  • Włączenie podmioty ideologiczne które mogłyby naruszać przekonania rodziców i uczniów, oddalając się od wspólnych wartości i poza tymi, które są zapisane w Konstytucji Hiszpanii i tekstach wspólnotowych.
  • Otwarte dyskryminacja szkół czarterowychpoprzez zmianę pojęcia prawa do edukacji na "prawo do edukacji publicznej". Ponadto czyni subsydiowany system oświaty systemem subsydiarnym, a eliminując pojęcie zapotrzebowania społecznego zmierza do jego stopniowego zduszenia, podważając swobodę zakładania placówek oświatowych i wolność edukacji.
  • Na stronie dążenie do realizacji modelu edukacji zróżnicowanej, naruszanie ideologii ośrodków i swobody wyboru modelu pedagogicznego lub wychowawczego, który rodzice uznają za najbardziej odpowiedni dla rozwoju osobowości ich dzieci w warunkach wolności.
  • Postępowy zniknięcie szkolnictwa specjalnego wbrew poglądom zdecydowanej większości rodziców.
  • Brak ochrony hiszpańskiej lub hiszpański w klasieUżywanie języka urzędowego państwa pozostawia się arbitralnym decyzjom administracyjnym lub politycznym, ignorując obowiązek jego znajomości przez wszystkich Hiszpanów i ich prawo do posługiwania się nim.

Celem pisma przedstawionego przez ten komitet prawny jest uzyskanie politycznej reakcji Parlamentu Europejskiego w celu otwarcia dróg interwencji, aby instytucje wspólnotowe mogły prawnie chronić podstawowe prawa tak wielu rodzin, które zostały naruszone.

Więcej
We współpracy z
Czy chcesz niezależnych, prawdziwych i istotnych wiadomości?

Drogi Czytelniku, Omnes z rygorem i wnikliwością relacjonuje religijne sprawy bieżące. Wykonujemy pracę śledczą, która pozwala czytelnikowi zdobyć kryteria na temat wydarzeń i historii, które dzieją się w sferze katolickiej i w Kościele. Mamy w Rzymie podpisy gwiazd i korespondentów, którzy pomagają nam, by informacje z tła wyróżniały się z medialnego szumu, z ideologicznym dystansem i niezależnością.

Aby sprostać nowym wyzwaniom związanym ze zmieniającym się krajobrazem medialnym i rzeczywistością, która wymaga refleksji, potrzebujemy Waszego wsparcia.

We współpracy z
Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.