Rodzina

Święci, wskazówki i książki do przeżycia Roku Rodziny "Amoris Laetitia

W ubiegłą niedzielę papież Franciszek napisał m.in. List do rodzin, w tym Roku Rodziny "Amoris Laetitia", w celu zachęcenia mężów i żon do dalszego kroczenia z większą wiarą. Przypomniano tu niektóre świadectwa świętych par lub par w procesie beatyfikacyjnym i nakreślono przydatne lektury, w dniach poprzedzających przybycie ich Majestatów ze Wschodu.

Rafał Górnik-2 styczeń 2022-Czas czytania: 9 minuty
rodzina amoris laetitia

Zdjęcie: Jessica Rockowitz/Unsplash

Ubiegłoroczna uroczystość św. Józefa zapoczątkowała Rok Rodziny "Amoris Laetitia", do którego papież Franciszek wezwał pięć lat po swojej adhortacji apostolskiej "Amoris Laetitia".Amoris Laetitiao radości i pięknie rodzinnej miłości. Czas, w którym Ojciec Święty zaprosił cały Kościół do "odnowionego i twórczego impulsu duszpasterskiego, aby umieścić rodzinę w centrum uwagi Kościoła i społeczeństwa".

Ze swojej strony, prefekt Dykasteria dla Laickości, Rodziny i ŻyciaKardynał Kevin J. Farrell zauważył, że "poświęcenie całego roku duszpasterskiego rodzinie chrześcijańskiej jest bardziej niż kiedykolwiek aktualne, ponieważ przedstawienie światu Bożego planu dla rodziny jest źródłem radości i nadziei; to naprawdę dobra nowina!".

Po tym następuje krótki przegląd niektórych modeli, w przypadku Świętej Rodziny, par, które zostały beatyfikowane lub kanonizowane, a które mogą rzucić światło na to, jak wprowadzić w życie kierunki i wskazania papieża. Następnie zebrane są niektóre książki i inicjatywy w tym samym kierunku. Jest to z konieczności zarys syntetyczny, dlatego w kolejnych numerach będą dodawane nowe świadectwa i wypowiedzi.

Święta Rodzina z Nazaretu

"Niech św. Józef wzbudzi we wszystkich rodzinach twórczą odwagę, tak potrzebną w tych zmiennych czasach, w których żyjemy, a Matka Boża niech towarzyszy w ich małżeństwach w gestii "kultury spotkania", tak pilnej do przezwyciężenia przeciwności i przeciwieństw, które zaciemniają nasze czasy" (Papież Franciszek, List, 26.12.2021). "Liczne wyzwania nie mogą ograbić z radości tych, którzy wiedzą, że idą z Panem. Żyj intensywnie swoim powołaniem. Nie pozwólcie, aby smutne oblicze przekształciło wasze twarze. Twój współmałżonek potrzebuje twojego uśmiechu. Twoje dzieci potrzebują twoich zachęcających spojrzeń. Duszpasterze i inne rodziny potrzebują Waszej obecności i radości: radości, która pochodzi od Pana!"

2. św. Joachim i św. Anna

Joachim i Anna to imiona ujawnione w Tradycji o rodzicach Matki Bożej. Jako ojcowie Maryi Dziewicy są także m.in. Dziadkowie Jezusa. Ta godność, będąca częścią zbawczej obietnicy Boga dla narodu izraelskiego i całego rodzaju ludzkiego, częściowo ujawnia się w imionach tych dwóch świętych. Podczas gdy Jehoiachin oznacza "Bóg przygotowuje", Hannah oznacza "łaskę", "współczucie".

3. Akwila i Priscilla, święci

Emerytowany papież Benedykt XVI skomentował, że oprócz wdzięczności za wierność tych pierwszych Kościołów, o których wspomina św. Paweł w Liście do Rzymian, "musimy być również wdzięczni za nasze własne, bo dzięki wierze i apostolskiemu zaangażowaniu wiernych świeckich, z rodzin np. Akwila i PriscillaChrześcijaństwo przyszło do naszego pokolenia. (...) Aby zakorzenić się na tej ziemi, aby szeroko się rozwijać, trzeba zaangażować te rodziny, te wspólnoty chrześcijańskie, wiernych świeckich, którzy zaoferował "humus" dla wzrostu wiary. Poszli do partnerzy Pawła Apostoła, którego przyjęli do swojego domu i dla którego ochrony narażali własne życie.

4. Święta Monika, oraz inni ojcowie i matki

"Urodzona w Tagaste w roku 331 lub 332, zajmuje pierwsze miejsce w galerii świętych Rodziny Augustiańskiej, ponieważ była matka św. Augustyna. Nierozłączni od siebie, matka i syn pozostawiają w tle Patricio, ojca i męża, oraz pozostałą dwójkę dzieci pary - mówi agustinos.es - Przejęła inicjatywę w edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu religijnego. Pedagogia Moniki, powiedzielibyśmy dzisiaj, to pedagogia wytrwałego świadectwa i towarzyszenia. W ten sposób pozyskała swojego męża dla Jezusa Chrystusa i miała decydujący wpływ na nawrócenie swojego syna Augustyna. Z ogromną radością uczestniczyła w jego chrzcie w noc wielkanocną w 387 r. Zmarła w Ostia Tiberin, u bram Rzymu".

Na ołtarze dotarli także św. Gordian i św. Sylwia, ojcowie św. Grzegorza Wielkiego, a w VII wieku w BelgiaŚwięty Wincenty i święta Valdetrudis, którzy byli rodzicami czwórki świętych dzieci: świętego Landericusa, biskupa Paryża, świętego Dentellinusa, świętej Aldetrudis i świętej Madelberty (opatki klasztoru w Maubeuge).

5. San Isidro Labrador i Santa María de la Cabeza

"Dziewica z Almudeny i Virgen de la Almudena zawsze były tak zjednoczone w duszach mieszkańców Madrytu. święty Izydor Labrador. Z okazji święta 15 maja 1852 roku, w. Dziennik Urzędowy Ogłoszeń Izydora: "Madryt, znany z wielu tytułów, jest szczególnie znany z tego, że wydał na świat tego znakomitego i świętego człowieka. Wychowany w bojaźni Bożej i obdarzony dobrą duszą, był cnotliwy przez całe życie, niezależnie od tego, czy uważa się go za żonatego z Santa María de la Cabeza, czy widzi się go uprawiającego ziemię, wypełniającego swój obowiązek lub składającego gorące śluby Panu i Jego Najświętszej Matce w świątyniach Atocha i Santa María de la Almudena, wszystkie cechy prawdziwego sługi Bożego będą w nim zawsze podziwiane" (archimadrid.org).

6. St. Thomas More

"Dekret papieża Leona XIII ogłosił Tomasza More'a [Lorda Kanclerza Anglii, 1478-1535] błogosławionym 29 grudnia 1986 roku, 'w dniu poświęconym Tomaszowi, arcybiskupowi Carterbury, którego wiarę i stałość tak usilnie naśladował'. 9 maja 1935 r. papież Pius XI określił na konsystorzu półpublicznym świętość i kult należny w przyszłości "świeckiemu Tomaszowi More'owi"". (Sir Thomas More, Andrés Vázquez de Prada, Rialp). "Nie pozostaje nam nic innego - powiedział Papież - jak tylko napomnieć was i wszystkie inne nasze dzieci w Chrystusie, abyście naśladowali jego cnoty i abyście podnieśli swoje umysły i ducha, błagając o patronat tego męczennika, dla siebie i dla Kościoła powszechnego".

7. Święci Célia Guerin i Luis Martín

Rodzice Świętej Teresy z Lisieux, znanej również jako Święta Teresa od Dzieciątka Jezus, urodzonej w 1873 roku w Alençon (Francja), karmelitanki bosej. Była piątą z pięciu sióstr, z których wszystkie były zakonnicami. Saint Louis Martin i Saint Celia Guerin stał się pierwsze małżeństwo nie męczennicy i kanonizowani w tym samym czasie. Teresa w wieku 15 lat wstąpiła do klasztoru karmelitanek w Lisieux we Francji, a zmarła 30 września 1897 roku w wieku 24 lat. Po ich podróży na Sri Lankę papież Franciszek, który kanonizował je w 2015 r., powiedział: "Kiedy nie wiem, jak potoczą się sprawy, mam zwyczaj prosić św. Teresę od Dzieciątka Jezus, by niosła problem w swoich rękach i posłała mi różę.

8. Manuel Rodrigues Moura i jego żona, bł.

Brazylijczycy, ofiary prześladowań, które rozpętano przeciwko wierze katolickiej (1645). Obok nich jest wiele męczeńskich małżeństw w Japonii i Korei.

9. Błogosławieni Luigi Beltrame i Maria Corsini

W 2001 roku w tej samej uroczystości beatyfikowano włoskich małżonków. Luis Beltrame Quattrocchi i Maria CorsiniPobrali się w 1905 r. Mieli dwóch synów, którzy zostali kapłanami, i dwie córki. Jedna z ich córek wyszła za mąż, a druga została zakonnicą. W uroczystości beatyfikacyjnej uczestniczyło trzech jego synów.

Św. Jan Paweł II wyraził radość, że "po raz pierwszy dwoje małżonków osiągnęło cel beatyfikacji". Byli rzymianami, pobrali się pięćdziesiąt lat i mieli czworo dzieci. Papież podkreślił, że do pierwszej beatyfikacji pary małżeńskiej doszło "w dwudziestą rocznicę adhortacji apostolskiej Familiaris Consortio".

Niektóre biografie

Inicjatywy i dzieła literackie dotyczące małżeństwa i wartości rodzinnych nasiliły się w ostatnich latach, po adhortacji apostolskiej "Amoris Laetitia" papieża Franciszka, a w tym roku ustanowionej przez papieża, wraz z impulsem dykasterii ds. świeckich, rodziny i życia, konferencji episkopatów i ruchów apostolskich. Tytułem przykładu można przytoczyć niektóre z nich.

Po pierwsze, w minionym roku ukazały się dwie biografie. Jeden na Carmen Hernández, inicjatorkę wraz z Kiko Arguello Drogi Neokatechumenalnej, która zmarła pięć lat temu, aby zgodnie z normami kanonicznymi można było prosić o otwarcie Sprawy Beatyfikacyjnej. Carmen Hernández była kobietą "głęboko zakochany w Chrystusie".jak opisuje Carlos Metola, postulator diecezjalny mianowany przez Drogę Neokatechumenalną, w wywiadzie dla Omnes. Biografią zarządza Biblioteca de Autores Cristianos (BAC).

María Ascensión Romero, z Międzynarodowej Ekipy Drogi Neokatechumenalnej, wywiad w programie pt.EcclesiaW programie "TRECE tv", prezentowanym przez Álvaro de Juana, podkreślono wielki wkład Carmen Hernández w doprowadzenie do Soboru Watykańskiego II. "Była wielką postacią w Kościele XX wieku i w ogóle w jego historii" - zaznaczył.

Opublikowano również biografię jednego z trzech pierwszych supernumerariuszy Opus Dei, Mariano Navarro Rubio, żonatego z jedenaściorgiem dzieci, zmarłego w 2001 r. Istnieje już biografia napisana przez Antonio Vázqueza w Ediciones Palabra pierwszego z nich, Tomása Alviry, którego Sprawa beatyfikacyjna została zainicjowana wraz z jego żoną, Paquitą Dominguez.

Teraz ukazała się obszerna biografia Mariano Navarro Rubio, aragońskiego polityka, autora tzw. planu stabilizacyjnego i gubernatora Banku Hiszpanii, w której wiele osób wyjaśnia, jak przeżywał swoje powołanie do małżeństwa jako autentyczną drogę do świętości, przy czym wywiady i świadectwa rodziny i przyjaciół biografa są bardzo szczegółowe. To około 500 stron, z ponad 80 fotografiami, na których pojawiają się między innymi święty Josemaría, założyciel Opus Dei, błogosławiony Álvaro del Portillo i biskup Javier Echevarría. Wydanie ukazuje się nakładem Homo Legens.

Inicjatywy i inne wkłady

Wśród inicjatyw wydawniczych mających na celu pomoc młodym i nie tak młodym małżeństwom jest inicjatywa Ediciones Palabra, która w 2021 roku wydała "Más que juntos", autorstwa Lucíi Martínez Alcalde i Maríi Alvarez de las Asturias.

Obie autorki, obie zamężne z dziećmi i o różnych ścieżkach kariery, w praktyczny sposób zajmują się chwilami poprzedzającymi ślub i w pierwszych latach po nim. Napisana w bezpośrednim i prostym stylu, stawia "sprawy na swoim miejscu", zaczynając od kluczowego: decyzja o zawarciu małżeństwa wynika z budowania razem nietrwałego związku - bycia tandemem.

Tymczasem na rynku, z tego samego wydawnictwa Palabra, jest jeszcze "Una decisión original", z podtytułem "Guía para casarse por la Iglesia" (Przewodnik do zawarcia małżeństwa w Kościele), autorstwa Nicolás Álvarez de las Asturias, Lucas Buch i María Álvarez de las AsturiasKsiążka oferuje klucze do założenia wyjątkowej rodziny, do wzrastania w miłości i do tego, by nigdy nie tracić sił.

Inne pomocne tytuły to "Christian courtship in a hypersexualised world", autorstwa T.G. Morrow (Rialp), czytelny i teologiczny przewodnik od pierwszej przyjaźni do dnia ślubu, miłość i moralność podczas zalotów, czystość i kryzysy komunikacyjne. Argumenty recenzował ostatnio także. 'Jak znaleźć bratnią duszę, nie tracąc duszy", autorstwa Jasona Everta, która niesie ze sobą m.in. przesłanie, że nie powinniśmy idealizować związków: nie ma idealnych i łatwych zalotów, każdy ma swoje trudności i ważne jest, by je pokonać.

15 kobiet mówi

CEU Ediciones wprowadziło w tym roku na rynek "Familias sin filtro", książkę ze zdjęciami i rodzinnymi świadectwami samodoskonalenia i motywacji, opartą na 15 hiszpańskich matkach, z których wiele jest przedsiębiorcami, które swobodnie opowiadają o swojej rodzinie i relacjach z powołaniem, pracą, pragnieniami i obecnością na portalach społecznościowych. Choć nikt nie pyta ich specjalnie o wiarę, wielu z nich mówi też o swoich relacjach z Bogiem i ze świętymi, których podziwiają. 

Książka ma tę osobliwość, że cały dochód z jej sprzedaży trafia na badania nad rakiem u dzieci za pośrednictwem Fundacji "Marzenie Vicky", która działa na rzecz tego celu od 2017 roku. Wśród matek są Laura García Marcos, matka Vicky; Lara Alonso del Cid, bizneswoman restauracji Mentidero; 

Virginia Villa, matka wielodzietnej rodziny, dyrektorka Fundacji Irene Villa wspierającej niepełnosprawnych; Marian Rojas Estapé, córka psychiatry Enrique Rojasa.

Małżeństwo i rodzina chrześcijańska

Taki jest właśnie tytuł najnowszej pracy profesorów Augusto Sarmiento Franco y José María Pardo Sáenzopublikowane przez Eunsa (Uniwersytet Navarra). Historia ludzkości, historia zbawienia ludzkości, przebiega przez rodzinę. Wśród licznych dróg, jakie Kościół proponuje dla ratowania człowieka, rodzina jest pierwszą i najważniejszą - zaznaczają autorzy. W tym samym wydawnictwie Jorge Manuel Miras Puso opublikował "Matrimonio y familia", a José Miguel Granados Temes - "El evangelio del matrimonio y de la familia".

José Miguel Granados pyta: co jest istotą ewangelii o małżeństwie i rodzinie? Odpowiedź jest prosta: dobra nowina o ludzkiej miłości mężczyzny i kobiety, w boskim projekcie. Odpowiedź ta zawiera właściwą antropologię zgodną z porządkiem Stwórcy (o wartości uniwersalnej i dostępną dla dobrze skonfigurowanego rozumu) i doprowadzona jest do swojej pełni w tajemnicy Odkupienia Jezusa Chrystusa". W książce profesor Granados Temes, proboszcz z Madrytu, w sposób uporządkowany i jasny przedstawia magisterium św. Jana Pawła II na temat teologii ciała.

Promocja rodziny

Również w ubiegłym roku czasopismo "Misión", wydawane przez Uniwersytet Francisco de Vitoria w Madrycie, przyznało swoje nagrody kilkunastu osobom i organizacjom, "których praca wyróżniała się w promocji rodziny, w obronie i trosce o życie ludzkie oraz w działalności ewangelizacyjnej". Wśród nagrodzonych znalazły się między innymi: "Plataforma Más Plurales"; prezenter radiowy Javi Nieves; 40 Días por la Vida; projekt Amor Conyugal, którego praca "umożliwia rzeczywiste nawrócenie małżeństw katolickich" oraz Fundacja Aladina "za bliskie i czułe towarzyszenie rodzinom dzieci chorych na raka".

Harmonia

Kolejną ciekawą książką minionego roku była "Harmonia" Alfreda Sonnenfelda, wydana przez Rialp. Przy tej okazji autorka zajmuje się perfekcjonizmem i niedoskonałością, szacunkiem dla drugiego człowieka, egocentryzmem i romantyzmem jako dysolwentami autentycznej relacji pary, a także prawidłowym rozumieniem miłości i seksu, zmierzającym do tego, by trwały. Dzięki skromności ponadto seks zachowa wiele ze swojej wartości i tajemnicy.

We współpracy z
Czy chcesz niezależnych, prawdziwych i istotnych wiadomości?

Drogi Czytelniku, Omnes z rygorem i wnikliwością relacjonuje religijne sprawy bieżące. Wykonujemy pracę śledczą, która pozwala czytelnikowi zdobyć kryteria na temat wydarzeń i historii, które dzieją się w sferze katolickiej i w Kościele. Mamy w Rzymie podpisy gwiazd i korespondentów, którzy pomagają nam, by informacje z tła wyróżniały się z medialnego szumu, z ideologicznym dystansem i niezależnością.

Aby sprostać nowym wyzwaniom związanym ze zmieniającym się krajobrazem medialnym i rzeczywistością, która wymaga refleksji, potrzebujemy Waszego wsparcia.

We współpracy z
Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.