Ewangelizacja

Dlaczego, co i jak głosić. Ewangelizacja według papieża Franciszka

Po niedawnej podróży do Mongolii papież Franciszek przypomniał, że praktykowanie chrześcijańskiego miłosierdzia odbywa się z miłości do innych, a nie w celu "zdobycia zwolenników". Nie oznacza to, że papież nie ceni dzieła ewangelizacji. Wręcz przeciwnie. Od początku tego roku papież poświęca swoje katechezy "pasji ewangelizacji".

Francisco Otamendi-7 września 2023-Czas czytania: 5 minuty
katecheza

Zdjęcie: Papież Franciszek podczas audiencji ©OSV

Ojciec Święty rozpoczęty w 2023 r. z tematem, który rozważał "pilne i zdecydowane".i, jak powiedziałby podczas środowej katechezy, w szczególności 15 lutego: "Temat, który wybraliśmy brzmi: 'Pasja ewangelizacji, gorliwość apostolska'. Ponieważ ewangelizacja to nie tylko mówienie: "Patrz, bla bla bla" i nic więcej; to pasja, która angażuje cię całkowicie: umysł, serce, ręce, stopy... wszystko, cała osoba jest zaangażowana w głoszenie Ewangelii i dlatego mówimy o pasji ewangelizacji.

Papież podkreślił wówczas, że "Od samego początku musieliśmy to rozróżniać: bycie misjonarzem, bycie apostołem, ewangelizowanie to nie to samo co prozelityzm, jedno nie ma nic wspólnego z drugim".. "Jest to istotny wymiar dla Kościoła, wspólnota uczniów Jezusa rodzi się apostolska i misyjna, a nie prozelityczna. [...] Duch Święty kształtuje go, aby wychodził - Kościół wychodzący, wychodzący naprzód - aby nie zamykał się w sobie, ale był wychodzącym, zaraźliwym świadkiem Jezusa - wiara jest również zaraźliwa - zorientowanym na promieniowanie swoim światłem aż po krańce ziemi.".

Wkrótce potem, po tym, jak zobaczył Jezusa podczas dwóch sesji jako "model y "nauczyciel od głoszenia, przekazał pierwszym uczniom i "bohater głoszenia: Duch Święty". Na stronie 22 lutego odnotowanyRozważamy dziś słowa Jezusa, które przed chwilą usłyszeliśmy: "Idźcie więc i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego" (Mt 28, 19). Idźcie - mówi Zmartwychwstały - nie po to, by indoktrynować, nie po to, by prozelityzować, nie, ale po to, by czynić uczniów, to znaczy, by dać każdemu możliwość zetknięcia się z Jezusem, poznania Go i kochania Go w wolności".

Następnie dodał, że chrzest jest zanurzeniem w Trójcy Świętej: "Idźcie 'chrzcić': chrzcić oznacza zanurzać, a zatem, zanim wskaże czynność liturgiczną, wyraża czynność życiową: zanurzyć swoje życie w Ojcu, w Synu, w Duchu Świętym; doświadczać każdego dnia radości z obecności Boga, który jest blisko nas jako Ojciec, jako Brat, jako Duch działający w nas, w naszym własnym duchu. Być ochrzczonym to zanurzyć się w Trójcy Świętej"..

W swojej katechezie papież podkreślił, że tylko dzięki mocy Ducha Świętego misja Chrystusa może być realizowana: "Kiedy Jezus mówi do swoich uczniów - a także do nas - 'Idźcie', nie tylko przekazuje słowo. Nie. Przekazuje również Ducha Świętego, ponieważ tylko dzięki Niemu, dzięki Duchowi Świętemu, misja Chrystusa może być przyjęta i kontynuowana (por. J 20, 21-22). Apostołowie pozostawali zamknięci w Wieczerniku ze strachu, aż do dnia Pięćdziesiątnicy i zstąpienia na nich Ducha Świętego (por. Dz 2, 1-13). I w tym momencie strach znika, a dzięki swojej sile ci rybacy, w większości analfabeci, zmieniają świat. Głoszenie Ewangelii odbywa się zatem tylko w mocy Ducha Świętego, który poprzedza misjonarzy i przygotowuje serca: On jest 'motorem ewangelizacji'".

Dlaczego, co i jak reklamować

1) "Dlaczego warto się reklamować?. Motywacja leży w pięciu słowach Jezusa, które dobrze byłoby zapamiętać: "Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie". To pięć słów, ale po co je reklamować?"zapytał papież w lutym. Oto odpowiedź: "Darmo otrzymałem i darmo dawać muszę". Głoszenie nie zaczyna się od nas, ale od piękna tego, co otrzymaliśmy za darmo, bez zasług: spotkać Jezusa, poznać Go, odkryć, że jesteśmy kochani i zbawieni. 

Jest to tak wielki dar, że nie możemy go zatrzymać dla siebie, czujemy potrzebę rozpowszechniania go, ale w tym samym stylu, to znaczy swobodnie. [...] To jest powód głoszenia. Aby wyjść i nieść radość z tego, co otrzymaliśmy.".

2)"Co ogłosić? Jezus mówi: "Idźcie i głoście, że bliskie jest królestwo niebieskie". To jest to, co musi być powiedziane, przede wszystkim i zawsze: Bóg jest blisko. Nigdy o tym nie zapominajmy. Bliskość jest jedną z najważniejszych rzeczy w Bogu. Są trzy ważne rzeczy: bliskość, miłosierdzie i czułość".powiedział Francisco.

3) "Jak głosić: naszym świadectwem". "Jest to aspekt, nad którym Jezus najbardziej się rozwodzi: jak głosić, jaka jest metoda, jaki powinien być język głoszenia", zastanawiał się papież. "To ważne: mówi nam, że forma, styl są niezbędne w dawaniu świadectwa. Świadectwo nie obejmuje tylko umysłu i mówienia czegoś, pojęć: nie. Obejmuje wszystko, umysł, serce, ręce, wszystko, trzy języki osoby: język myśli, język uczuć. Obejmuje wszystko, umysł, serce, ręce, wszystko, trzy języki osoby: język myśli, język uczuć i język działania. Trzy języki. 

Ojciec Święty zadał i odpowiedział na kluczowe pytanie: "A jak pokazujemy Jezusa? Przez nasze świadectwo. I wreszcie, idąc razem, we wspólnocie: Pan posyła wszystkich uczniów, ale nikt nie idzie sam. Kościół apostolski jest całkowicie misyjny i w misji odnajduje swoją jedność. Dlatego idźcie łagodni i dobrzy jak baranki, bez światowości i idźcie razem. To jest klucz do głoszenia, to jest klucz do udanej ewangelizacji"..

Evangelii nuntiandiPawła VI

Na stronie 22 marcaKilka dni przed rozpoczęciem prezentacji świadków i ich świadectw, papież Franciszek poświęcił swoją katechezę temu, co nazwał "..."."magna carta magna" ewangelizacji we współczesnym świecie: adhortacja apostolskaEvangelii nuntiandi". Pawła VI (8 grudnia 1975 r.)".

"Jest aktualny, został napisany w 1975 roku, ale jest tak, jakby został napisany wczoraj", podkreślił papież. "Ewangelizacja jest czymś więcej niż prostym przekazem doktrynalnym i moralnym. Jest przede wszystkim świadectwem: nie można ewangelizować bez świadectwa; świadectwa osobistego spotkania z Jezusem Chrystusem, Słowem Wcielonym, w którym dokonało się zbawienie. Świadectwo nieodzowne, ponieważ przede wszystkim świat potrzebuje "ewangelizatorów, którzy mówią mu o Bogu, którego sami znają i z którym są zaznajomieni"".

"Nie przekazuje ideologii ani 'doktryny' o Bogu, nie", powiedział Ojciec Święty, cytując świętego Pawła VI. "Jest to przekazywanie Boga, który staje się życiem we mnie: jest to dawanie świadectwa; co więcej, ponieważ "współczesny człowiek chętniej słucha tych, którzy dają świadectwo, niż tych, którzy nauczają, [...] a jeśli słucha tych, którzy nauczają, to dlatego, że dają świadectwo". Świadczenie o Chrystusie jest zatem zarówno podstawowym środkiem ewangelizacji, jak i niezbędnym warunkiem jej skuteczności, aby głoszenie Ewangelii było owocne. Być świadkami".

Ewangelizacja powiązana ze świętością

Na koniec papież Franciszek zacytował i skomentował słowa św. Pawła VI: gorliwość ewangelizacyjna wypływa ze świętości. "W tym sensie świadectwo życia chrześcijańskiego pociąga za sobą drogę świętości, opartą na chrzcie, który czyni nas 'uczestnikami Boskiej natury, a zatem prawdziwie świętymi'" (Konstytucja dogmatyczna Lumen gentium, 40). Świętość, która nie jest zarezerwowana dla nielicznych; która jest Bożym darem i wymaga przyjęcia oraz przynoszenia owoców dla nas i dla innych. My, wybrani i umiłowani przez Boga, musimy nieść tę miłość innym. Paweł VI naucza, że "gorliwość ewangelizacyjna wypływa ze świętości, wypływa z serca pełnego Boga"..

"Ewangelizacja, karmiona modlitwą, a przede wszystkim miłością do Eucharystii, sprawia, że ludzie, którzy ją prowadzą, wzrastają w świętości. Jednocześnie bez świętości słowo ewangelizatora "z trudem dokona przełomu w sercach ludzi tego wieku", ale "ryzykuje, że stanie się próżne i bezowocne"".dodał.  

"Dlatego musimy być świadomi, że odbiorcami ewangelizacji są nie tylko inni, ci, którzy wyznają inne wiary lub ich nie wyznają, ale także "my sami", wierzący w Chrystusa i aktywni członkowie Ludu Bożego" (1).powiedział papież. "I musimy nawracać się każdego dnia, przyjmować słowo Boże i zmieniać nasze życie: każdego dnia. To jest ewangelizacja serca. Aby dać to świadectwo, Kościół jako taki musi zacząć od ewangelizacji samego siebie"..

AutorFrancisco Otamendi

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.
Banery reklamowe
Banery reklamowe