Edukacja

Młodzież, opieka i ewangelizacja wśród kierunków studiów Uniwersytetu w Santa Cruz

Ewangelizacja, tożsamość, młodość, kreatywność, troska, zarządzanie Kościołem i osobą to siedem tematów, które będą charakteryzować badania naukowe Papieskiego Uniwersytetu Świętego Krzyża w nadchodzących latach, kiedy będzie on obchodził swoje pierwsze 40-lecie istnienia.

Giovanni Tridente-22 maja 2024 r.-Czas czytania: 3 minuty

Papieski Uniwersytet Świętego Krzyża ©Lalupa

Wkrótce będzie obchodzić swoje pierwsze 40-lecie istnienia, Papieski Uniwersytet Świętego Krzyża w Rzymie - zrodzony na życzenie świętego Josemaríi Escrivá i założony przez błogosławionego Álvaro del Portillo w październiku 1984 roku - czyni szybkie postępy w realizacji badań akademickich poprzez jednolity projekt, który ma na celu zajęcie się wieloma tematami w sposób interdyscyplinarny i międzyuniwersytecki.

Mandat od papieża

Jest to również odpowiedź na konkretny mandat papieża Franciszka, zawarty w konstytucji apostolskiej "Veritatis gaudium" o uniwersytetach i wydziałach kościelnych, sześć lat po jej podpisaniu (29 stycznia 2018 r.).

Numer 4 tego dokumentu mówi o "odnowieniu" i "wznowieniu" wkładu studiów kościelnych i identyfikuje (litera c) inter- i transdyscyplinarność jako "podstawowe kryterium" i "istotną zasadę jedności wiedzy", chociaż "w rozróżnieniu i poszanowaniu jej wielorakich, powiązanych i zbieżnych wyrażeń".

W związku z tym Uniwersytet Świętego Krzyża ogłosił w ostatnich latach dwa różne zaproszenia do składania wniosków, z których pierwsze zakończyło się w maju 2023 r., a kolejne zaledwie kilka dni temu.

Propozycje związane z pięcioma strategicznymi obszarami studiów i zainteresowań Uniwersytetu są zbierane w wyniku sugestii zebranych przez samą społeczność dydaktyczną poprzez wywiady i grupy fokusowe już w grudniu 2021 roku.

Po złożeniu, propozycje te są oceniane i analizowane przez komitet naukowy z udziałem profesorów z Holy Cross i spoza niego, zgodnie z kryteriami jakościowymi i ilościowymi, w zgodzie ze strategicznymi tematami Uniwersytetu, gwarantując ciągłość i rozwój prezentowanych badań oraz, oczywiście, interdyscyplinarny zakres i możliwość zaangażowania kilku badaczy i instytucji akademickich.

Przedstawione propozycje

W pierwszym zaproszeniu złożono 13 wniosków i zatwierdzono trzy projekty, w których uczestniczyło około trzydziestu profesorów i badaczy z około piętnastu uniwersytetów i instytucji akademickich z różnych krajów.

Z drugiej strony, zaproszenie, które zakończyło się w tym roku, przyniosło 14 wniosków z udziałem ponad 50 profesorów z Holy Cross i znacznej liczby badaczy z innych uniwersytetów.

Z tej okazji wybrano 4 projekty, które wraz z 3 poprzednimi (łącznie 7) otrzymają dofinansowanie na pokrycie zarówno kosztów administracyjnych, jak i tych związanych z publikacjami, kongresami, udziałem w konferencjach i podróżami zagranicznymi.

Zatwierdzone projekty

Tematy referencyjne tych projektów obejmują, w kolejności:

Ewangelizacja. Celem jest zbadanie biblijnych, patrystycznych i historyczno-teologicznych podstaw "teologii ewangelizacji", czerpiąc z wkładu nauk o komunikacji i socjologii religii, w celu zdefiniowania organicznej refleksji prowadzącej do stworzenia nowej dyscypliny instytucjonalnej, która zostanie włączona do programu studiów teologicznych.

Tożsamość. Międzynarodowe forum ekspertów w celu zbadania podstawowych elementów, które składają się na tożsamość uniwersytetów inspirowanych chrześcijaństwem oraz wymiarów, w których się to wyraża: od nauczania po badania, w tym ich wpływ społeczny i kulturowy. Wśród uczestników są Uniwersytet Notre Dame (USA), Uniwersytet Azji i Pacyfiku (Filipiny) oraz Uniwersytet Panamericana (Meksyk).

Młodzież. Wieloletni projekt (8 lat) ciągłego słuchania młodych ludzi w celu lepszego zrozumienia ich wartości, oczekiwań i nadziei. Pierwsza faza koncentrowała się na doświadczeniach religijnych młodych ludzi. Instytucje partnerskie obejmują Uniwersytet Birmingham (Wielka Brytania), Uniwersytet Campinas (Brazylia) i Uniwersytet Strathmore (Kenia).

Od roku akademickiego 2024/2025

Kreatywność. Projekt ma na celu opracowanie interdyscyplinarnych badań nad kreatywnością, które integrują wkład najistotniejszych nauk przyrodniczych, humanistycznych, filozoficznych i teologicznych, badając tę cechę jako "ludzki sposób bycia w świecie".

Wśród uczestników są Uniwersytet Kopenhaski (Dania), London School of Economics (Wielka Brytania) i Katolicki Uniwersytet Ameryki (USA).

Na stronie opieka. Oprzeć tak zwaną "kulturę troski", głębokie powołanie osoby ludzkiej, na podstawach antropologicznych, wychodząc od analiz historyczno-krytycznych i redefiniując koncepcję z tych elementów, które podważają jej tradycyjne pojęcie.

Wezmą w nim udział między innymi Uniwersytet w Valladolid (Hiszpania), Uniwersytet Isthmus (Gwatemala) i Uniwersytet w Mesynie (Włochy).

Rząd kościelny. Refleksja nad podstawami władzy w Kościele, jej teologicznymi korzeniami, różnymi formami władzy, propozycjami Soborów Watykańskich I i II, dychotomią między władzą porządkową a władzą jurysdykcyjną, prawami wiernych itp. Zaangażowane uniwersytety obejmują Uniwersytet Nawarry i Uniwersytet San Dámaso w Madrycie.

Osoba fizyczna. Eksploracja pojęcia jednostki i różnych statusów (metafizycznych, teologicznych, empirycznych, psychologicznych, transcendentalnych, prawno-politycznych i cyfrowych) przypisywanych jej w celu odnowienia refleksji w sferze filozoficznej i kulturowej.

Uczestniczące uniwersytety to Roma Tre (Włochy), Scuola Superiore Sant'Anni di Pisa i Univrsité de Fribourg-Suisse (Szwajcaria).

AutorGiovanni Tridente

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.