Edukacja

"Apelujemy o ścieżkę edukacyjną dotyczącą osoby, która uwzględnia religię".

Maria José Atienza-23 Październik 2020 r.-Czas czytania: 3 minuty

Biskupi hiszpańscy proponują możliwość wprowadzenia w szkolnictwie podstawowym i średnim itinerarium związanego z wymiarem osobowym, które obejmuje w sposób godny naukę religii katolickiej.

Włączenie ścieżki edukacyjnej odnoszącej się do wymiaru najbardziej osobistego, ludzkiego i transcendentnego. osoby w którym temat religii katolickiej ma swoje miejsce. Jest to propozycja, która od Komisja Episkopatu ds. Edukacji i Kultury Konferencji Episkopatu Hiszpanii Chcą to uświadomić rządowi w celu zainicjowania dialogu, jak dotąd bezskutecznego, aby zapewnić godne i niezbędne ramy dla katolickiego nauczania religii w ustawodawstwie oświatowym.

Wyjaśniono to m.in. Sekretarz Generalny EWG, Mons. Luis Argüello, wraz z prezesem Komisja Episkopatu ds. Edukacji i Kultury, bp Alfonso Carrasco, na konferencji prasowej z przedstawicielami mediów dziś rano.

W ślad za papieżem Franciszkiem

Na stronie Pakt na rzecz edukacji globalnej Papież Franciszek był ramą, w której ta propozycja została przedstawiona osobom odpowiedzialnym za edukację w rządzie hiszpańskim, którego Ustawa organiczna dotycząca modyfikacji LOE (LOMLOE) nie zawiera wśród swoich propozycji całościowej, realnej i sprawiedliwej wizji przedmiotu religii katolickiej, swobody wyboru modelu edukacji przez rodziny czy równych warunków tworzenia szkół prywatnych i publicznych.

W związku z tym biskup Argüello przypomniał, że. "ERZ i jej komisja pedagogiczna są odpowiedzialne za wszystko, co ma związek z lekcją religii w szkole, ale nie tylko, także za wszystko, co ma związek z humanizacją, promocją wartości ludzkich, wszystko, co oznacza postawienie osoby w centrum".. W związku z pozytywną oceną różnych polityków w odniesieniu do encykliki Fratelli TuttiArgüello przypomniał, że w tym tekście papież m.in. "nalega, aby wszystkie wymiary osoby wyrażały jej godność: także wymiar transcendentny. Możliwość przekazania nauki Kościoła, tradycji biblijnej czy Ewangelii Jezusa, która mówi o miłości braterskiej, tym uczniom i rodzinom, które tego pragną, wydaje się nam czymś cennym"..

Ścieżka szczegółowa obejmująca religię

Ze swojej strony, Mons. Alfonso Carrasco Rouco, odniósł się bezpośrednio do propozycji, którą chcą położyć na stole do dialogu z rządem. "Proponujemy, aby w edukacji podstawowej i średniej zintegrować obszar związany z wymiarem osobowym, transcendentnym (...), tak jak istnieje obszar nauk przyrodniczych". W tej linii bronił, że ta przestrzeń jest "niezbędne do integralnego wykształcenia. Edukacja czysto utylitarna nie ma sensu"..

Biskup z Lugo zwrócił uwagę, że nie chodzi o wykluczenie, nie chodzi o wyeliminowanie tego czy innego tematu Wartości Obywatelskich czy podobnych, ale o ujęcie w ramy, w ramach jednej przestrzeni, tematu Wartości Obywatelskich. "wychowanie w wartościach moralnych, poszanowanie sumienia, tożsamości i tradycji dzieci".. U podstaw tego leży prawo rodziców do decydowania o edukacji swoich dzieci, gdyż ta tradycja i tożsamość jest z reguły nadawana przez środowisko rodzinne.

"Dziecko ma prawo do poznania swojego świata, Carrasco zaznaczył, więc muszą być różne sposoby, "nie może być jednego formatu, który zmusza wszystkich do wykształcenia się po myśli władzy".. Dlatego też w różnych momentach wskazywała "Sposoby mogą być różne, odpowiednie do tożsamości narodu, a jednym z nich musi być katolicyzm", do których dodał potrzebę wspólnych wytycznych "odwołujących się do elementarnych wartości ludzkich, na których zbudowane jest nasze społeczeństwo: związek z naturą, traktowanie innych, równość mężczyzn i kobiet, sprawiedliwość, otwartość na potrzebujących"?

Dzięki tej propozycji biskupi zamierzają wznowić dialog, aby otworzyć drogi do umieszczenia nauki religii katolickiej i poznania transcendentnego wymiaru osoby ludzkiej w programie edukacyjnym.

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.
Banery reklamowe
Banery reklamowe