Ekologia integralna

Mensuram Bonam. Inwestycje gospodarcze zgodne z wiarą katolicką

Mensuram Bonam zawiera zbiór zasad i kryteriów oraz praktycznych i metodologicznych wskazówek dla osób pracujących w świecie finansów, zarówno jako instytucje, jak i osoby prywatne.

Giovanni Tridente-5 Grudzień z 2022 r.-Czas czytania: 3 minuty
mensuram bonam

Zdjęcie: ©CNS Photo

Od kilku dni jest ona dostępna na stronie internetowej Papieska Akademia Nauk SpołecznychDykasteria ds. Służby Integralnemu Rozwojowi Człowieka, której kanclerzem jest kardynał Peter Turkson - wieloletni szef Dykasterii ds. Służby Integralnemu Rozwojowi Człowieka - opublikowała dokument pt. Mensuram Bonam (Dobre Środki), który zawiera pewne "zgodne z wiarą środki dla katolickich inwestorów".

Jest to zbiór zasad i kryteriów oraz wskazówek praktycznych i metodologicznych dla tych, którzy pracują w świecie finansów, zarówno jako instytucje, jak i osoby prywatne, i którzy starają się konsekwentnie żyć swoją wiarą, przyczyniając się do promowania integracyjnego i integralnego rozwoju człowieka.

Pierwsze wytyczne

Jest to ważny dokument, ponieważ jest to pierwsze prawdziwe wytyczne Watykanu - "punkt wyjścia", czytamy na stronie tytułowej - dotyczące zrównoważonego i odpowiedzialnego inwestowania, które mają być traktowane jako punkt odniesienia przez osoby pracujące w tym sektorze.

Jest ona wynikiem kilkuletniej pracy, co najmniej sześcioletniej, w której uczestniczyli różni eksperci ze świata nauki i finansów, a także czerpiący z głównych doświadczeń już przeprowadzonych w różnych konferencjach biskupich, zwłaszcza w Europie i Stanach Zjednoczonych, lub inspirowanych przez wyznania religijne. Jest on wyraźnie zgodny z całą tradycją nauki społecznej Kościoła, oczywiście ze szczególnym uwzględnieniem świata finansów.

Jak wyjaśnia kardynał Turkson we wstępie do dokumentu, wezwanie Mensuram Bonam do stosowania dobrych praktyk "nie mogło pojawić się w lepszym momencie", po kryzysie spowodowanym przez pandemię Covid-19, która "wydobyła na światło dzienne inne pandemie spowodowane dysfunkcyjnymi systemami społecznymi, takimi jak niepewność zatrudnienia, słaby dostęp do opieki zdrowotnej, brak bezpieczeństwa żywnościowego i korupcja", czyli kwestie często potępiane przez papieża Franciszka.

Kryteria spójności

Tu właśnie pojawia się szansa, by "spojrzeć na przyszłość, którą możemy wspólnie wymarzyć, i odkryć w nauczaniu naszej wiary wartości i priorytety oraz jej mądrość, by budować tę przyszłość i pozwolić, by zgodne z wiarą kryteria inspirowały nasze inwestycje".

Tekst ma więc być okazją do rozeznania, ma zachęcać firmy do prowadzenia polityki inwestycyjnej zgodnej z nauką katolicką oraz być bodźcem dla procesów inwestycyjnych tam, gdzie nie zostały one jeszcze przemyślane i wdrożone.

Kompas zatem nie tylko dla wierzących, ale także dla tych, którzy nie wyznają wyraźnie żadnej religii; propozycje, które, jeśli zostaną przyjęte - pisze kardynał Turkson - "będą sprzyjać w rodzinie ludzkiej jaśniejszemu postrzeganiu pełni jej przeznaczenia, a tym samym prowadzić ją do kształtowania świata bardziej zgodnego z wybitną godnością człowieka".

Zasady i metoda

Dokument podzielony jest na dwie części. Pierwsza zawiera filary wiary i nauki społecznej Kościoła, z których wynikają poszczególne działania inwestycyjne ukierunkowane z wizją i odpowiedzialnością na integralny rozwój człowieka (zasady). Natomiast druga część zawiera odpowiedzi operacyjne, prezentując metodę inwestycji zgodnych z wiarą (FCI) wraz ze wskazaniami, jak ją stosować: kroki do wykonania, narzędzia do wykorzystania itp.

Dodatek zawiera również pewne "kryteria wykluczenia" dotyczące tematów wrażliwych, wymagających starannego rozeznania wiary, które zostały już ocenione przez Konferencje Episkopatu. Na przykład z inwestycji finansowych należy wyłączyć obszary zbrojeń, broni jądrowej, pornografii, łamania praw człowieka, korupcji, zagrożeń związanych ze zmianami klimatycznymi itp.

Są to zatem dobre środki, które niewątpliwie będą wymagały dalszej refleksji i badań, ale które stanowią pierwszy krok w kierunku przezwyciężenia napięć i poprawy społeczeństwa, począwszy od poszczególnych wierzących.

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.
Banery reklamowe
Banery reklamowe