Ekologia integralna

Mercedes Vallenilla: "Jako chrześcijanie musimy zrozumieć nasze kryzysy na podstawie wiary".

Organizacja Mindove integruje wartości wiary chrześcijańskiej z opieką psychologiczną. Skierowana jest do katolików, ale jest również otwarta dla wszystkich, którzy o nią poproszą, "ponieważ taki jest Kościół, ma otwarte ramiona, aby powitać każdego, kto potrzebuje pomocy", mówi jej założycielka, dr Mercedes Vallenilla.

Loreto Rios-18 Grudzień 18 Grudzień 2023-Czas czytania: 6 minuty

Dr Mercedes Vallenilla ©Mindove

Projekt Mindove została założona przez dr Mercedes Vallenilla. Jest to organizacja utworzona przez psychologów katolickich, której celem jest integracja opieki psychologicznej z wiarą chrześcijańską. W tym wywiadzie jej założycielka, Mercedes Vallenilla, opowiada nam o charakterystyce projektu i wyzwaniach, jakie napotkali w trakcie jego realizacji. zdrowie psychiczne.

Jakie są główne wyzwania dla zdrowia psychicznego w obecnej sytuacji?

Istnieje wiele aktualnych wyzwań w zakresie opieki nad zdrowiem psychicznym na całym świecie, ale wyzwania te są jeszcze większe w kontekście, w którym Mindove realizuje swoją misję, czyli w kontekście kościelnym.

Pierwsze wyzwanie wynika z historycznego rozwodu między nauką a wiarą, podstawowego przekonania głęboko zakorzenionego w chrześcijanach, że nauka psychologii może być szkodliwa dla wiary poprzez kwestionowanie chrześcijańskiego systemu wierzeń. Opiera się to na samej historii wiedzy naukowej, ponieważ na początku XX wieku Zygmunt Freud, twórca psychoanalizy, twierdził, że nerwice są spowodowane przez religię. Dominującą religią w tym czasie była religia katolicka. To, wraz z innymi elementami historycznymi, stanowiło zagrożenie dla katolicyzmu, zagrożenie, które było dziedziczone z pokolenia na pokolenie.

Ewolucja samej pracy naukowej wykazała z perspektywy psychologii religii korzyści płynące z włączenia czynnika R/S, tj. systemu wierzeń pacjenta, do terapii. Chciałbym wyjaśnić, że ta perspektywa nie ma na celu potwierdzenia prawd wiary, ani kwestionowania istnienia lub nieistnienia Boga, ani stwierdzenia, która religia jest prawdziwa. Po prostu zachęca specjalistów zajmujących się zdrowiem psychicznym do szkolenia się, albo poprzez włączenie czynnika R/S ogólnie do terapii, poprzez czerpanie z wiedzy na temat religii politeistycznych lub monoteistycznych, a także niektórych duchowości, albo poprzez specjalizację w jednej religii. W naszym przypadku jest to religia katolicka.

Mimo to w Ameryce Łacińskiej istnieje wielki i głęboki brak wiedzy na temat tych osiągnięć naukowych. Z tego powodu postępy te nie tylko nie przeniknęły do akademii, ale w znacznie mniejszym stopniu wiedza ta dotarła do "zwykłego katolika".

Dlatego największym wyzwaniem jest ta historyczna przeszkoda, przez którą wierzący pacjent wierzy, że nie ma katolickich psychologów, którzy mogliby profesjonalnie zintegrować jego system przekonań z procesem terapeutycznym opartym na nauce, ale także na chrześcijańskim zbiorze przekonań; ponieważ historycznie wierzył, że nie można tego zrobić w harmonijny i zintegrowany sposób. Ponadto, kiedy próbował udać się do psychologa, oferta, która istnieje, to w zasadzie świeccy psychologowie, potwierdzający to historyczne przekonanie.

Jakie trudności napotykasz, zajmując się tą kwestią w Kościele?

Opieka duszpasterska Kościoła, z dobrymi intencjami i pragnieniem zapewnienia rozwiązania zapotrzebowania na leczenie "emocjonalnych ran" swoich wiernych, doprowadziła niewykwalifikowanych aktorów do przyjęcia roli terapeutów, nie będąc w rzeczywistości terapeutami.

Powszechnie wiadomo, że kiedy jako chrześcijanie mamy problem, pierwszym miejscem, do którego zwracamy się o pomoc, jest nasza wspólnota. Jako chrześcijanie nie możemy ignorować faktu, że musimy zrozumieć siebie, a zwłaszcza nasze kryzysy psycho-emocjonalne, nie tylko z punktu widzenia nauki, ale także wiary. Musimy zrozumieć wolę Bożą w tym fakcie bólu i oświetlić to, co ludzkie, tym, co boskie.

Chociaż prawdą jest, że Kościół nie jest bezpośrednio odpowiedzialny za emocjonalne rany swoich parafian, jest odpowiedzialny za towarzyszenie dzisiejszym katolikom w ich emocjonalnych problemach, z ich prawdziwymi problemami. W przeciwnym razie będzie on odczuwał jedynie dyskurs teologiczny daleki od jego własnej rzeczywistości bólu, i w tym miejscu tracimy zdolność do przyjęcia chrześcijanina w jego bólu i cierpieniu, do udzielenia skutecznej odpowiedzi bez zmiany teologicznego przesłania sprzed dwóch tysięcy lat, ale odpowiadając na jego ludzką rzeczywistość dnia dzisiejszego.

Wyzwanie polega zatem na tym, że pacjent, nie wierząc, że nauka i wiara mogą być zjednoczone i że może otrzymać integralną terapię od profesjonalisty, który studiował 4 lub 5 lat na uniwersytecie i który również się wyspecjalizował, próbuje rozwiązać swój problem emocjonalny, rozmawiając z księdzem, katechetą lub towarzyszem duchowym, a tam kompetencje nakładają się na siebie, powodując jeszcze większe zamieszanie w problemie.

Pierwszym z nich jest spirytualizacja: skupianie się na tym, co duchowe, przy jednoczesnym zaniedbywaniu tego, co psychiczne i fizyczne; drugim jest fideizm, czyli tendencja do lekceważenia rozumu i ludzkiej woli w celu przywiązywania wagi wyłącznie do wiary. W ostatecznym rozrachunku problemy ze zdrowiem psychicznym nie są zazwyczaj problemem wiary, ale wykorzystywanie samej wiary do radzenia sobie z nimi pogłębia kryzys.

Ojciec Święty Franciszek podczas audiencji w tym roku poradził księżom, aby nie przyjmowali roli specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego, takich jak psychiatrzy czy psychologowie, podkreślając, że nie są powołani do "zabawy w psychiatrę lub psychoanalityka".

Kiedy wszyscy członkowie Kościoła uznają ograniczenia naszych kompetencji, wówczas znajdziemy podstawowe rozwiązanie problemu zdrowia psychicznego w kontekście kościelnym.

Czego dotyczy projekt? Mindove?

Mindove to organizacja stworzona przez katolików, która stara się zapewnić integralną odpowiedź katolikom na całym świecie, oferując wirtualną terapię katolicką. Chcemy towarzyszyć współczesnym katolikom poprzez kompleksową profesjonalną odpowiedź, aby mogli żyć swoim stanem życia, swoim powołaniem i być tym, do czego zostali powołani. Ale jesteśmy również profesjonalnie i etycznie przygotowani do zaoferowania terapii każdemu, kto poprosi o pomoc, nawet jeśli nie jest chrześcijaninem, ponieważ taki jest Kościół, ma otwarte ramiona, aby powitać każdego, kto potrzebuje pomocy.

Jak narodził się pomysł stworzenia tej inicjatywy?

Pomysł przyszedł mi do głowy podczas modlitwy na plaży. Mieszkam w Cancun i modliłem się za moich pacjentów, patrząc na morze. W tamtym czasie zajmowałem się kapłanami, zakonnikami, świeckimi konsekrowanymi i byłem doradcą dla zgromadzeń i instytutów zakonnych. To była bardzo delikatna i troskliwa praca.

W tym momencie pojawiło się kilka pomysłów, jednym z nich było stworzenie organizacji, która zwiększyłaby ogromne zapotrzebowanie, jakie już miało moje biuro Integralnej Psychologii Katolickiej, a drugim było stworzenie Szkoły Psychologów Katolickich z Modelem Towarzyszenia Psychospołecznego, którego używałem w terapii.

Minęło kilka lat i zaobserwowałem wpływ, jaki psychospołeczność miała na moich pacjentów. Wraz z tym popyt wzrósł do nieproporcjonalnych poziomów, tak bardzo, że musiałem zacząć mieć asystenta i inne telefony komórkowe, aby poradzić sobie z całym zapotrzebowaniem, nie będąc w stanie na nie odpowiedzieć.

To były pierwsze kroki podjęte 5 lat temu w celu założenia Mindove, po których nastąpiło wiele kolejnych.

Co nowego Mindove w dziedzinie zdrowia psychicznego?

Naszą najważniejszą różnicą i wartością w porównaniu z innymi platformami zdrowia psychicznego jest to, że przede wszystkim mamy innowacyjne podejście, integrując wszystkie elementy, które nauka daje nam z psychologii religii z bogactwem duchowości chrześcijańskiej.

Po drugie, nie korzystamy z platform do rozmów wideo, takich jak Zoom, Skype czy Meet, jesteśmy organizacją, która zapewnia integracyjne podejście i od ponad czterech lat buduje platformę, która integruje różne procesy ułatwiające doświadczenie użytkownika, a także charakterystyczne elementy naszej chrześcijańskiej duchowości, takie jak oparte na Biblii zdanie dnia, innowacyjne narzędzia do zarządzania spotkaniami i wiele innych.

Przykładem tego jest fakt, że zarówno pacjent, jak i psycholog są umawiani na spotkanie w swojej strefie czasowej, dzięki czemu nie dochodzi do tego rodzaju pomyłek, które są charakterystyczne dla wirtualności.

Innym przykładem jest to, że nasze pokoje rozmów wideo posiadają certyfikat zgodności z HIPAA, aby zapewnić poufność.

Jakie są funkcje nowej aplikacji i w jaki sposób ułatwia ona opiekę nad pacjentem?

Aplikacja posiada między innymi następujące funkcje:

  • Inteligentnie filtruje psychologów według rodzaju schorzenia wskazanego przez pacjenta poprzez wcześniejsze wskazanie jego objawów, co sprawia, że opcje, które oferuje pacjentowi, są najbardziej odpowiednie do rozwiązania danego przypadku.
  • Psycholog ma możliwość wysłania pacjentowi kwestionariusza autodiagnostycznego opartego na Amerykańskim Towarzystwie Psychologicznym (APA) przed pierwszą wizytą. Jeśli pacjent zechce na niego odpowiedzieć, psycholog będzie dysponował wcześniejszymi informacjami diagnostycznymi i przybędzie na pierwszą rozmowę lepiej poinformowany o sprawie.
  • Wyświetla godziny i daty dostępności psychologów w oparciu o strefę czasową pacjenta, a także psychologa, aby uniknąć nieporozumień związanych ze zmianami harmonogramu.
  • Posiada pokoje wideokonferencyjne z certyfikatem zgodności z HIPPA, który jest międzynarodowym certyfikatem dla zdrowia psychicznego, potwierdzającym, że są to wysoce niezawodne pokoje, w których zapewniona jest ochrona danych.
  • Posiada wewnętrzny czat, również chroniony podczas połączenia, do komunikacji między pacjentem a psychologiem.
  • Posiada zautomatyzowany system pobierania opłat z certyfikatami cyberbezpieczeństwa, umożliwiający dokonywanie płatności kartą kredytową lub debetową z dowolnego miejsca na świecie. Pacjenci otrzymują paragony automatycznie.
  • Platforma umożliwia połączenie z telefonu komórkowego lub komputera w zaciszu własnego domu lub w dowolnym miejscu, w którym pacjent zdecyduje się na wizytę.
  • Zamiast hasła, dostęp odbywa się za pomocą kodu, który jest najwyższym poziomem bezpieczeństwa, ponieważ zapobiega złamaniu hasła. W przypadku zdrowia psychicznego ochrona danych jest znacznie ważniejsza.
  • Ponadto profil każdego psychologa nie tylko opisuje jego wykształcenie i doświadczenie zawodowe, ale także zawiera film, w którym psycholog wyjaśnia, dlaczego jest psychologiem, dlaczego jest katolikiem, dlaczego jest na Mindove i jaki jest jego patron, a także ulubiony cytat świętego. Ułatwia to nawiązanie kontaktu i identyfikację odpowiedniego psychologa.
  • Nasza platforma oferuje pacjentom psychologów w różnych cenach, ponieważ zdecydowaliśmy się promować merytokrację, którą podzieliliśmy na Dover, Super Dover i Ultra Dover na podstawie ich studiów i doświadczenia, co daje możliwość dostępu do psychologa zgodnie z możliwościami ekonomicznymi pacjenta bez wpływu na jakość usługi.
Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.