Ewangelizacja

Vanna CerettaDroga do przejrzystości jest długa, ale już zbieramy owoce".

Vanna Ceretta jest skarbnikiem i dyrektorem biura administracyjnego diecezji Padwy, wspólnoty liczącej ponad milion wiernych i prawie 500 parafii. W wywiadzie dla Omnes z serii Sustainability 5G, Vanna zapewnia, że "szacunek, dzielenie się, braterstwo i przejrzystość są podstawowymi składnikami, aby być zgodnym z misją Kościoła i jednocześnie ją wspierać".

Diego Zalbidea-1 lipca 2022 r.-Czas czytania: 5 minuty

Vanna Ceretta. skarbnik e direttrice dell'Ufficio Amministrativo della  Diecezje Padwy. Vanna Ceretta ma 56 lat, jest świecką kobietą, żoną i matką trójki dzieci, po przepracowaniu 18 lat w diecezjalnym biurze misyjnym jako koordynatorka, od 2014 roku pracuje jako koordynatorka w biurze administracyjno-finansowym diecezji Padwy, a od 2019 roku pełni funkcję kierowniczą.

Licząca ponad milion wiernych diecezja padewska z prawie 500 parafiami jest bezpośrednio uzależniona od wikariatu w zakresie dóbr doczesnych Kościoła. 

Jego budżet dla samej diecezji wynosi około 10 mln euro. W 2020 roku wydano ponad 38 mln euro na lokalną działalność charytatywną i 48 mln euro na działalność charytatywną z innymi Kościołami. Wszystko to widać po przedstawionych rok po roku sprawozdaniach, przykładowa sprawa. trasparenza amministrativa 

Co sprawia, że ludzie są bardziej hojni i co ich charakteryzuje?

-Chciałbym odpowiedzieć obrazem, który przychodzi do nas z Vangelo. Jezus jest w Betanii: kobieta wylewa u stóp Mistrza drogocenne perfumy spikenardowe o nieobliczalnej wartości, gest dla tych, którzy uważają je za najcesniejsze, modlitwa. Zapach wdziera się na scenę i dyfunduje w atmosferę. Uważam, że ten absolutnie bezprecedensowy gest pokazuje nam bezwarunkową, cenną i bezinteresowną hojność. 

Co charakteryzuje hojność ludzi? Ich bezinteresowność w dawaniu, w ofiarowaniu, bez zastanowienia i bez szukania własnego rewanżu. Mam na myśli grupę moich znajomych, oboje bardzo zaangażowani zawodowo i już rodzice trójki dzieci, którzy przyjęli do swojego domu nastolatka. Ten chłopiec stał się częścią ich rodziny, zmienił ich wewnętrzną dynamikę, wymagał całej uwagi i całej energii, która była niezbędna, by mógł otrzymać miłość, której tak bardzo potrzebował, by się rozwijać. Nie było konieczne, aby ta para "wylała cały olejek z alabastrowego kielicha" (Mt 26,7), ale to zaangażowanie środków i energii uczyniło wiele dobra nie tylko tej kobiecie, ale także mnie, mojej rodzinie i wielu innym osobom. 

Jak możemy pomóc wiernym zaangażować się w misję i wspieranie Kościoła?

-Zasięg, dzielenie się, braterstwo i przejrzystość to podstawowe składniki, które mają być zgodne z misją Kościoła i jednocześnie ją podtrzymywać. W ciągu tych lat posługi w diecezji widziałem wspólnoty, które w centrum stawiały najuboższych i najsłabszych i wzrastały w dobroczynności. Poznałem innych, którzy dzielili się swoimi zasobami z parafiami przeżywającymi trudności. Spotkałem ludzi, którzy oferowali i oferują nieodpłatnie swój profesjonalizm, aby rozwiązywać problemy pojawiające się w parafiach lub z pasją zająć się prowadzeniem księgowości.

Jestem przykładem na to, że kiedy istnieje droga ascezy, kiedy braterstwo jest wspólne i naprawdę widoczne, podtrzymywane przez cenne wartości przejrzystości i wierności w administrowaniu dobrami, Kościół wzbogaca się, a wraz z nim chęć uczestnictwa także na froncie zrównoważonego rozwoju.

Ha avuto modo di verificare l'efficacia pastorale della trasparenza nella diocesi di Padova?

-Ścieżka przejrzystości administracyjnej jest długa i wymagająca, ale zbieramy nagrody, zarówno pod względem wiarygodności, jak i świadomości jej wartości. Na początku trudno było wymagać, aby wiedzieć wszystko. Ponadto często mówiło się, że dobroczynność nie sprowadza się do dwóch stron (księgowość), ale po długim okresie badań i dialogu pojawiła się świadomość, że przejrzystość jest podstawową wartością - a nie tylko wartością dodaną - do działań duszpasterskich, zwłaszcza w trudnych czasach, takich jak te, które przeżywamy. 

Czy łatwo jest, gdy kobieta z samochodem "ekonomicznym" prowadzi dialog i zadaje pytania ekonomiczne parom?

-To właśnie rodzaj odpowiedzialności, a nie bycie mężczyzną czy kobietą, kwalifikuje to zobowiązanie. Sprawowanie urzędu ekonomisty, administratora, oznacza przede wszystkim podjęcie odpowiedzialności, którą należy wykonywać z wielką determinacją, ale której zawsze musi towarzyszyć głęboka duchowość. Nie miałam żadnych trudności w wykonywaniu tego zobowiązania jako kobieta. 

Oczywiście zawsze wymagają profesjonalizmu i ciągłej dyspozycyjności, by witać, towarzyszyć, dawać wskazówki, a czasem nawet mówić "nie".

Książka, którą czytałam, gdy moje dzieci były małe, nosiła tytuł: "I no che aiutano a crescere". Nauczyła nas rozpoznawać, kiedy sytuacje niezgody powstają przez zwykłą nieumiejętność powiedzenia "nie" i jak nieumiejętność odmówienia lub zakazania czegoś w odpowiednim momencie może mieć negatywne konsekwencje w relacji między rodzicami i dziećmi, a także w każdej innej relacji, w której musimy pełnić rolę przywódczą.

Decyzja o powiedzeniu "nie" zawsze generuje wielkie rozczarowanie: niektóre wspólnoty pokazują, że mają mentalność, która jest już przestarzała i manifestują fałszywą potrzebę nowych budynków, większych przestrzeni, nowych działań, pokazując powrót do Kościoła wywodzącego się z przeszłości, który wciąż ma głębokie korzenie.


Quanto sono importanti le questioni finanziarie in una diocesi?

-Papież Franciszek przypomina nam, że żyjemy nie tylko w czasie zmian, ale w czasie prawdziwej epokowej transformacji naznaczonej ogólnym kryzysem antropologicznym i społeczno-środowiskowym. 

Ten złożony czas zmusza nas do podejmowania wiążących decyzji także w kwestiach gospodarczych i nieruchomościowych, które zmienią historię naszego Kościoła. Problemy, z którymi borykamy się na co dzień, wymagają wiele energii, aby znaleźć właściwe rozwiązanie, ale jednocześnie jesteśmy powołani do inicjowania procesów zmian. W Padwie pytanie to jest stawiane od kilku lat, a teraz wewnętrzna podróż z Synodem Diecezjalnym pomoże nam rozeznać jeszcze bardziej, także w aspektach związanych z finansami i ekonomią.

Usługa realizowana w gospodarce wymaga ciągłej uwagi, aby móc interpretować rzeczywistość i przekładać ją na drogę odnowy.

Dlaczego Kościół potrzebuje dóbr i środków do prowadzenia działalności, skoro jego misja jest duchowa?

-Dobra i zasoby są i muszą być funkcjonalne dla misji Kościoła. Oczywiście, musimy być zawsze bardzo wyważeni i odczytywać interwencje przeprowadzane w dziedzinie ekonomicznej i w zarządzaniu dobrami w świetle głównej misji Kościoła: dawać świadectwo o Bogu, głosić Ewangelię, być blisko "ubogich" i towarzyszyć im, niezależnie od formy ich ubóstwa: materialnego czy duchowego. 

Musimy patrzeć na Parlament i stale badać siebie, aby uniknąć niezrównoważonych decyzji i priorytetów.

Pandemia wpłynęła na hojność fedeli?

-Z pewnością nastąpił spadek nie tyle hojności jako takiej, co ofert, nie tylko z powodu przymusowego przerwania spotkań i obecności w Kościele. Ale hojność się nie zmieniła i tak też widzieliśmy ją z propozycją duszpasterską na rok pandemii (2020-21) poświęconą "dobroczynności w czasach braterstwa". Instrument, który nazwaliśmy "Parafialnym Wsparciem Społecznym", był w stanie pozyskać, na różne sposoby, hojność wiernych i pozwolił nam na utworzenie funduszu parafialnego, aby pomóc pojedynczym osobom i/lub rodzinom "związać koniec z końcem" w tym czasie trudności ekonomicznych, które nadal mocno dotykają nasz kraj.

Dzięki nadzwyczajnym funduszom otrzymanym od Konferencji Episkopatu Włoch, diecezja zwróciła się do każdej parafii, która złożyła prośbę, zwracając po jednym euro dla każdego darczyńcy do funduszu parafialnego i zapewniając, że każda wspólnota, z pomocą wszystkich parafian, wydała co najmniej dwukrotność tej kwoty. Efekt przerósł wszelkie oczekiwania. Byliśmy świadkami pięknego doświadczenia solidarności i bliskości, które dało nadzieję naszym ciężko pracującym społecznościom.

We współpracy z
Czy chcesz niezależnych, prawdziwych i istotnych wiadomości?

Drogi Czytelniku, Omnes z rygorem i wnikliwością relacjonuje religijne sprawy bieżące. Wykonujemy pracę śledczą, która pozwala czytelnikowi zdobyć kryteria na temat wydarzeń i historii, które dzieją się w sferze katolickiej i w Kościele. Mamy w Rzymie podpisy gwiazd i korespondentów, którzy pomagają nam, by informacje z tła wyróżniały się z medialnego szumu, z ideologicznym dystansem i niezależnością.

Aby sprostać nowym wyzwaniom związanym ze zmieniającym się krajobrazem medialnym i rzeczywistością, która wymaga refleksji, potrzebujemy Waszego wsparcia.

We współpracy z
Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.