Ewangelizacja

Międzynarodowe Dni św. Franciszka Salezego

Około 250 katolickich dziennikarzy i komunikatorów z całego świata zgromadzi się w Lourdes (Francja) w dniach od 25 do 27 stycznia 2023 r. na 26. edycji Dni św. Franciszka Salezego, profesjonalnej konferencji, której uczestnicy są wezwani do pogłębienia swojej misji przekaziciela wiary i poszukiwania nowych form dialogu z dzisiejszym, coraz bardziej zsekularyzowanym światem.

Leticia Sánchez de León-30 listopad 2022-Czas czytania: 4 minuty
Dziennikarstwo i wiara

Dziennikarze są powołani do bycia "mikrofonami Boga" (Fot. Unsplash / Arthur Miranda)

"Dziennikarstwo i przekonania religijne"; "dostępność do mediów"; "media i prawda", "sieci społeczne i bliskość"... te i inne to tylko kilka przykładów tematów, które co roku poruszane są na tych międzynarodowych konferencjach. Jornadas de Święty Franciszek SalezyWydarzenia te, organizowane zawsze w terminach zbliżonych do święta patrona dziennikarzy, są czasem formacji - w zawodzie - a także duchowej. 

Atrakcją konferencji będzie potwierdzona już obecność kardynała Pietro Parolina, sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej, który podczas kongresu wygłosi przemówienie na temat swojej misji w Stolicy Apostolskiej oraz wręczy nagrodę im. Jacquesa Hamela.

François Vayne, watykanista i jeden z organizatorów wydarzenia, mówi o ostatecznej motywacji konferencji: "Prasa katolicka ma bardzo pilną misję, która polega na dawaniu świadectwa o wierze przeżywanej, wcielonej, poprzez świadectwa i historie, które wykraczają poza nieporozumienia wywołane przez powtarzające się skandale wśród duchowieństwa. Nie wolno mylić Kościoła z samą instytucją; Kościół to lud tworzący Ciało Chrystusa, lud, w którym świeccy przez swój chrzest są kapłanami, prorokami i królami. O tym właśnie będziemy mówić w Lourdes, prosząc Matkę Bożą o wsparcie i ochronę".

Jak wyjaśnia Vayne, miejsce konferencji zmieniało się na przestrzeni lat: "Przed laty odbywała się ona w Annecy w Savoie, mieście, w którym św. Franciszek był biskupem i gdzie znajdują się jego doczesne szczątki; ale od 2018 r. na nowe miejsce konferencji wybrano Lourdes, aby można było zaprosić dziennikarzy z innych krajów, gdyż jest to miejsce bardziej międzynarodowe". 

Wydarzenie to zostało po raz kolejny zorganizowane przez Francuską Federację Mediów Katolickich wraz ze stowarzyszeniem SIGNIS (Światowe Katolickie Stowarzyszenie Komunikacji) oraz UCSI, (Katolicka Unia Prasy Włoskiej). W skład organizacji wchodzi również Dykasteria ds. Komunikacji, która po raz pierwszy dołączyła do inicjatywy w 2018 r. i od tego czasu współpracuje przy jej promocji. 

Katolicy i niekatolicy

Chociaż Jornadas de San Francisco de Sales rodzą się w perspektywie katolickiej, a wybrane miejsce wskazuje na silny aspekt duchowy wydarzenia, faktem jest, że są one otwarte również dla niekatolików lub tych, którzy nie pracują dla mediów wyznaniowych. W tym sensie wydarzenie to jest punktem centralnym otwartego dialogu między uczestnikami, gdzie wymienia się doświadczenia życiowe i zawodowe, dzieli się trudnościami i wyzwaniami związanymi z wykonywaniem zawodu, a także jest miejsce na modlitwę.

Na pierwszy dzień wydarzenia zaplanowano zwiedzanie sanktuarium z przewodnikiem, podczas którego goście będą mogli zobaczyć esplanadę, bazylikę i grotę, w której w 1858 r. Matka Boska objawiła się św. Bernadecie. 

Temat

Cel konferencji jest jasny; z kilkoma prelegentami wysokiego szczebla i profesjonalistami w sektorze (profesorowie, socjologowie, eksperci w dziedzinie nauk o komunikacji, specjaliści w dziedzinie technologii cyfrowych, itp,) influencerzyetc.) z różnych krajów, wydarzenie to wzywa do refleksji nad misją i odpowiedzialnością mediów w przekazywaniu wartości chrześcijańskich:

"Jedynym sposobem przekazywania wiary w tym zsekularyzowanym świecie jest dawanie świadectwa przeżywanej Ewangelii, zwłaszcza poprzez artykuły i reportaże. Sekularyzacja nie oznacza, że wiara jest martwa, bo choć społeczeństwo odrzuca dyskursy instytucjonalne, które często przeczą faktom, to jednocześnie jest spragnione świadectwa życia, które manifestuje poszukiwanie Boga - mówi François Vayne. "We Francji przypadki nadużyć sprawiają, że Kościół traci wiarygodność, ale autentyczność świadectwa aktora takiego jak Gad Elmaleh, który właśnie nakręcił film, w którym wyraża swoje przywiązanie do Maryi Dziewicy, porusza sumienia i budzi w wielu młodych ludziach pragnienie wewnętrznej odnowy, przywracając wierze katolickiej pełną aktualność". Przekazując tego rodzaju świadectwo, dziennikarze katoliccy odgrywają istotną rolę w zapewnieniu, że Ewangelia nie zostanie odrzucona, gdy dyskurs duchowieństwa.

Podczas konferencji zostanie również wręczona nagroda im. Jacquesa Hamela przez watykańskiego sekretarza stanu, kardynała Parolina. Nagroda ta nosi imię księdza Jacquesa Hamela, który został zamordowany przez islamskich terrorystów we Francji podczas sprawowania Eucharystii. Nagroda ta nagradza inicjatywy na rzecz pokoju, a w szczególności dialogu międzyreligijnego, w duchu encykliki Fratelli tutti.

Mikrofony Boga

Wszyscy znają siłę mediów w przekazywaniu pewnych wartości i w tym sensie konferencja pragnie podkreślić wielką odpowiedzialność dziennikarzy, redaktorów, komunikatorów itp. za bycie "mikrofonami Boga" - jak powiedział św. Oscar Romero - oraz znaczenie profesjonalizmu w ich pracy, by być prawdomównym, dostosowywać się do nowych mediów, dostarczać ważkich analiz, dostosowywać język używany do różnych odbiorców itp. W tym duchu Helen Osman, prezes SIGNIS, jednego z promotorów wydarzenia, powiedziała w wywiadzie w 2018 roku: "jako katoliccy dziennikarze i komunikatorzy musimy mieć dwie cnoty w równowadze: dostarczać staranne raporty i analizy, ze skutecznością i jasnością, które pozwalają na wpływ w dzisiejszym świecie". 

I właśnie takiego oddziaływania poszukują Dni: oddziaływania dobrze skonstruowanych reportaży, dobrze udokumentowanych artykułów lub historii, które poruszają i wzruszają, które świadczą o pięknie żywej wiary, o bardzo realnych ludziach, które odzwierciedlają prawdziwe oblicze Kościoła, a które tak często wybrzmiewa pośród echa obojętności i radykalizmu.

AutorLeticia Sánchez de León

We współpracy z
Czy chcesz niezależnych, prawdziwych i istotnych wiadomości?

Drogi Czytelniku, Omnes z rygorem i wnikliwością relacjonuje religijne sprawy bieżące. Wykonujemy pracę śledczą, która pozwala czytelnikowi zdobyć kryteria na temat wydarzeń i historii, które dzieją się w sferze katolickiej i w Kościele. Mamy w Rzymie podpisy gwiazd i korespondentów, którzy pomagają nam, by informacje z tła wyróżniały się z medialnego szumu, z ideologicznym dystansem i niezależnością.

Aby sprostać nowym wyzwaniom związanym ze zmieniającym się krajobrazem medialnym i rzeczywistością, która wymaga refleksji, potrzebujemy Waszego wsparcia.

We współpracy z
Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.