Ekologia integralna

Festiwal przypominający, że woda jest prawem podstawowym

Festiwal w całości poświęcony "siostrze wodzie", zainspirowany treścią encykliki papieża Franciszka Laudato si' na temat troski o nasz wspólny dom, odbędzie się w ciągu najbliższych kilku dni w Montefiascone, małym miasteczku pochodzenia etruskiego, położonym około stu kilometrów od Rzymu.

Giovanni Tridente-19 czerwca 2023-Czas czytania: 3 minuty
festiwal wody

Chłopiec dotknięty pogłębiającą się suszą wyciąga kanister z wodą w Kenii ©CNS photo/Thomas Mukoya, Reuters

Od 22 do 25 czerwca politycy, eksperci ds. ekologii, badacze środowiska i artyści wezmą udział w występach, debatach, wystawach i konferencjach, przedstawiając temat środowiska w uniwersalnej perspektywie, traktując stworzenie jako "wspólne dobro, którego należy bronić w teraźniejszości i dla przyszłych pokoleń", wyjaśniają organizatorzy.

Inicjatywa jest promowana już trzeci rok przez Stowarzyszenie "Rocca dei Papi", założone w grudniu 2019 r. przez arcybiskupa Fabio Fabene, ówczesnego podsekretarza Synodu Biskupów, a obecnie sekretarza Dykasterii ds. Swoją nazwę wzięło od średniowiecznej twierdzy, która dominuje nad doliną Viterbo, zachowując ślady przedchrześcijańskich osad.

Przez wiele stuleci Rocca była ośrodkiem, z którego papieże zarządzali sprawami politycznymi swoich dominiów w środkowych Włoszech. Stowarzyszenie, które nosi jego imię, zostało utworzone w celu promowania terytorium, które ze względu na swoje walory geomorfologiczne, historyczne, kulturowe, artystyczne i antropologiczne, a także bogatą tradycję religijną, dobrze nadaje się do komunikowania i rozpowszechniania zasad związanych z opieką nad wspólnym domem w ślad za magisterium papieża Franciszka.

Woda w centrum

Tegoroczna edycja, poświęcona, jak już wspomnieliśmy, tematowi wody, zostanie zainaugurowana wykładem inauguracyjnym ekonomisty Stefano Zamagnibyły prezes Papieska Akademia Nauk Społecznych i jeden z "ojców" ekonomii cywilnej, wysoko ceniony zarówno przez Benedykta XVI, jak i Bergoglio.

Następnie odbędzie się przedstawienie teatralne i występ Chóru Kaplicy Papieskiej w Asyżu. Następnego dnia różni specjaliści będą dyskutować na temat waloryzacji gleby i ochrony zasobów wodnych dostępnych dla obywateli, podczas gdy po południu biskup Viterbo (diecezji, do której należy gmina Montefiascone) wygłosi wykład na temat wody jako "daru, który gasi pragnienie i ożywia". Inne wystąpienia będą dotyczyły tematu wody w komunikacji, biznesie i sztuce.

Laudato si'

Odniesienie do wody w Encyklika Laudato si' pojawia się 39 razy, od pierwszych wersów. Jest obecny w odniesieniu do "ran" zadawanych stworzeniu przez wiele rodzajów zanieczyszczeń, a także jest cała sekcja poświęcona temu, co nazywa się "kwestią o pierwszorzędnym znaczeniu", jak w numerach 28-31. Na przykład, jest tam mowa o ubóstwie wody publicznej w Afryce i problemie jej "jakości" w odniesieniu do wody dostępnej dla ubogich, co generuje nie tylko cierpienie, ale w niektórych przypadkach także śmiertelność niemowląt.

W swojej drugiej encyklice papież Franciszek jednoznacznie wyjaśnia, że dostęp do bezpiecznej i pitnej wody jest raczej "istotnym, podstawowym i powszechnym prawem człowieka", warunkiem korzystania ze wszystkich innych praw i jako taki musi być bezwzględnie chroniony. Choćby dlatego, że sama woda, wraz z, na przykład, ziemią i górami, "jest pieszczotą Boga" (n. 84).

Czas stworzenia

Ostrzeżenie dla społeczności międzynarodowej (zob. nn. 164-175), które zostało również powtórzone w ostatnim Orędziu na nadchodzący Światowy Dzień Modlitw o Opiekę nad Stworzeniem, który odbędzie się jak zwykle 1 września wraz z innymi wspólnotami chrześcijańskimi. Tegoroczny temat jest inspirowany słowami proroka Amosa (5:24): "Niech sprawiedliwość i prawość płyną jak wieczny strumień".

Szansa na "stworzenie bardziej zrównoważonego i sprawiedliwego świata", który według papieża Franciszka, aby takim się stał, musi zobaczyć "nasze serca", "styl życia" i "politykę publiczną", która rządzi społeczeństwami. Serca, które są przekształcane poprzez traktowanie stworzenia już nie jako "przedmiotu do wykorzystania", ale jako "święty dar Stwórcy", który należy chronić.

Jeśli chodzi o styl życia, musimy nauczyć się mniej marnować i unikać niepotrzebnej konsumpcji, poprawiając nawyki i wybory ekonomiczne oraz "praktykując radosną trzeźwość".

Wreszcie, polityka publiczna, poprzez którą konieczne jest zakończenie "ery paliw kopalnych" w celu ograniczenia globalnego ocieplenia, zobowiązanie, które światowi przywódcy podjęli przy kilku okazjach, zarówno w ramach porozumienia paryskiego, jak i na różnych szczytach COP, ale które do tej pory pozostaje niespełnione.

"Żyjmy, pracujmy i módlmy się, aby życie mogło ponownie obfitować w naszym wspólnym domu", podsumowuje papież Franciszek w swoim Orędziu, powierzając tę odnowę prowadzeniu Ducha Świętego.

Więcej
Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.
Banery reklamowe
Banery reklamowe