Ewangelizacja

Sposoby na ewangelizację dzisiaj: Jezus Chrystus

José Miguel Granados podkreśla trzon sposobów ewangelizacji w dzisiejszym świecie: "ukazać prawdziwe oblicze Jezusa Chrystusa".

José Miguel Granados-17 lipca 2021 r.-Czas czytania: 2 minuty
Barron ewangelizacja

Największą biedą jest nie mieć Chrystusa. Podobnie jak apostoł do pogan, my również jesteśmy ubożsi od Chrystusa. "Miłość Chrystusa przynagla nas". do ewangelizacji (2 Kor 5, 14). Ale co możemy zrobić, aby pokonać barierę obojętności i obudzić pragnienie zbliżenia się do Pana, jak uformować te dojrzałe chrześcijańskie osobowości w dzisiejszych czasach, w pogańskim, zsekularyzowanym i często wrogim środowisku, jakie są główne trasy dla ewangelizacji które Duch Święty chce dziś obudzić w Kościele?

Postać Jezusa Chrystusa

Po pierwsze, musimy prześlij postać Jezusa Chrystusa w sposób jasny i głęboki, przekonujący i atrakcyjny, doświadczalny i doktrynalny, zgodnie z objawieniem wiernie przekazywanym przez Kościół: prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, wcielenie odwiecznego miłosierdzia, odkupiciel świata; odwieczne Słowo, które nadaje sens kosmosowi i historii; Światłość świata, która objawia definitywnie tajemnicę człowieka; Jednorodzony Syn Ojca, który czyni nas krewnymi, umiłowanymi dziećmi Bożymi; jedyna Droga, którą można pójść do nieba.

Jezus Chrystus jest wielkim znakiem, ostatecznym dowodem na istnienie wszechmocnego Boga Miłości, który wychodzi na spotkanie człowieka.

Jego życie, dzieła, nauczanie, proroctwa, cuda, tajemnica paschalna, ślad uświęcenia, jaki pozostawił w świecie, ukazują spójność Jego mesjańskiego roszczenia. 

Jezus Chrystus jest wielkim znakiem, ostatecznym dowodem na istnienie wszechmocnego Boga Miłości, który wychodzi na spotkanie człowieka. On jest uniwersalnym i kompletnym Zbawicielem. Tylko On daje ostateczną odpowiedź na wielkie ludzkie pytania. Tylko On może zaspokoić boskim darem pragnienie wieczności, tęsknotę za pełnią i prawdziwą przyjaźnią, która zagnieżdża się w każdym sercu.

Ułatwianie spotkań

Dlatego cała akcja ewangelizacyjna polega zasadniczo na przyprowadzaniu ludzi i społeczeństw do Chrystusa: ułatwienie spotkania i utożsamianie się z Nim, by iść za Nim w radosnym posłuszeństwie. 

W tej serii rozważań nt. sposoby ewangelizacji w środowiskach obojętności inspirują nas ostatnie nauki papieży oraz propozycje biskupa Roberta Barrona, założyciela Słowo w ogniu ( www.wordonfire.orgZob. Robert Barron - John L. Allen, Aby rozpalić ogień na ziemi. Głoszenie Ewangelii w zsekularyzowanym świecie, Ediciones Palabra).

Inne drogi, które przedstawimy - wspólnota chrześcijańska, piękno Ewangelii, świadectwo świętości, dialog kulturowy z rozumem i nauką, społeczno-charytatywne zaangażowanie na rzecz sprawiedliwości, formacja charakteru, odwołanie się do źródeł łaski, misyjne nawrócenie Kościoła - są w rzeczywistości wyjaśnieniami tej pierwszej i głównej: ukazać prawdziwe oblicze Jezusa Chrystusa do dzisiejszych mężczyzn i kobiet.

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.
Banery reklamowe
Banery reklamowe