Ewangelizacja

Dwadzieścia lat poświęcenia świata Bożemu Miłosierdziu

Poświęcenie świata Bożemu Miłosierdziu przez Jana Pawła II dwie dekady temu mocno wzmogło nabożeństwo propagowane przez św. Faustynę Kowalską.

Barbara Stefańska-18 września 2022 r.-Czas czytania: 3 minuty

Zdjęcie: Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. ©Aleksandr Petukhov

"Boże, Ojcze miłosierny [...] Tobie powierzamy dziś losy świata i każdego człowieka" - mówił Jan Paweł II 20 lat temu w Krakowie. To wydarzenie miało wymiar globalny. I nie straciła ona na aktualności.
Obecne Sanktuarium im. Miłosierdzie Boże w Krakowie-Łagiewnikach jest miejscem, gdzie mieszkał i zmarł. Siostra Faustyna Kowalska w ostatnich latach swojego życia. Jej doczesne szczątki są tam pochowane. Przez tę prostą zakonnicę Pan Jezus przypomniał światu o swoim miłosierdziu.

Aktualne przesłanie

W sierpniu 2002 roku po raz ostatni do Polski przyjechał papież Jan Paweł II. Jednym z głównych celów jego podróży była konsekracja nowego sanktuarium, gdyż stary, mały kościółek nie wystarczał już dla rzeszy pielgrzymów, którzy tam przybywali. 17 sierpnia przy sanktuarium i na obszernym terenie sanktuarium zgromadziły się rzesze wiernych.

"Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego miłosierdzia! Na każdym kontynencie z głębi ludzkiego cierpienia zdaje się wznosić wołanie o miłosierdzie. Tam, gdzie panuje nienawiść, chęć zemsty, gdzie wojna przynosi ból i śmierć niewinnym, potrzebna jest łaska miłosierdzia, która uspokaja ludzkie umysły i serca i rodzi pokój. Tam, gdzie brak jest poszanowania dla życia i godności człowieka, potrzebna jest miłość miłosierna Boga, w świetle której ujawnia się niewypowiedziana wartość każdej istoty ludzkiej. Miłosierdzie jest konieczne, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie znalazła swój kres w blasku prawdy - mówił wówczas schorowany papież. Jakże aktualne są te słowa dzisiaj!

"Dlatego dziś w tym Sanktuarium pragnę dokonać uroczystego aktu zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu. Czynię to z gorącym pragnieniem, aby orędzie o miłosiernej miłości Boga, głoszone tu przez Siostrę Faustynę, dotarło do wszystkich mieszkańców ziemi i napełniło ich serca nadzieją. Niech to przesłanie rozchodzi się z tego miejsca na naszą umiłowaną ojczyznę i na cały świat" - tymi słowami Jan Paweł II wyraził cel poświęcenia świata miłosierdziu Bożemu.

Enigmatyczne słowa

Przywołał też tajemnicze słowa Dzienniczka św. Faustyny, w których wskazuje ona, że z Polski musi wyjść "iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście Chrystusa" (por. Dzienniczek, 1732). Jan Paweł II pozostawił nam wszystkim również zadanie: "Tę iskrę łaski Bożej trzeba rozpalić. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Bożym świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście. Zadanie to powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim oddanym Bożemu miłosierdziu, którzy przybywają tu z Polski i z całego świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia.

Papież miłosierdzia

Szerzenie kultu Bożego Miłosierdzia to jeden z owoców pontyfikatu Papieża Polaka. Było to, że tak powiem, przedłużenie dzieła, które rozpoczął jako metropolita krakowski. Wówczas zlecił analizę "Dzienniczka" na potrzeby procesu beatyfikacyjnego siostry Faustyny. Wymagało to rzetelnej analizy, ponieważ Stolica Apostolska zakazała rozpowszechniania kultu Miłosierdzia Bożego według form przekazanych przez siostrę Faustynę w 1959 roku. Zakaz został zniesiony w 1978 roku, jeszcze przed wyborem polskiego papieża.

Kardynał Wojtyła zamknął proces na etapie diecezjalnym. Jako papież Jan Paweł II ogłosił siostrę Faustynę błogosławioną, a następnie świętą. W dniu jej kanonizacji, w kwietniu 2000 roku, ustanowił dla całego Kościoła święto Miłosierdzia Bożego, wyznaczone na pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Wcześniej święto to było już obchodzone w Polsce. Do rozpowszechnienia kultu Bożego Miłosierdzia przyczynił się również Jan Paweł II, publikując encyklikę Nurkowie w misericordii w 1980 roku.

Poddanie świata Bożemu miłosierdziu w 2002 r. było, że tak powiem, ostatnim akcentem przypominającym to orędzie Kościołowi i wszystkim ludziom. To nie przypadek, że Jan Paweł II zmarł w sobotę, w przeddzień święta Miłosierdzia Bożego.

AutorBarbara Stefańska

Dziennikarz i sekretarz redakcji tygodnika ".Idziemy"

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.
Banery reklamowe
Banery reklamowe