Edukacja

James ArthurEdukacja jest zbudowana na idei rynku" : "Education is built on the idea of the market".

James Arthur jest dyrektorem Birmingham Centre for Education in Virtues and Values, inicjatywy, której celem jest "kształcenie ludzi, aby dobrze żyli w świecie, w którym warto żyć".

Paloma López Campos-5 marca 2023 r.-Czas czytania: 4 minuty
James Arthur

James Arthur, dyrektor Birmingham Centre for Values and Virtues Education

Na Uniwersytecie w Birmingham działa ośrodek poświęcony edukacji w zakresie cnót i wartości pt.Centrum Jubileuszowe"która niedawno otworzyła oddział w Hiszpanii, w Uniwersytet Francisco de Vitoria.

Celem tego ośrodka jest badanie i wprowadzanie w życie wszystkich tych postępów w kształtowaniu charakteru, które pozwalają ludziom rozwijać się nie tylko na poziomie zawodowym, ale także na poziomie wewnętrznym. Dzieje się tak dlatego, że jego członkowie są przekonani, iż "wszystkie zawody wymagają nabycia takich cech moralnych jak: uczciwość, odwaga, samokontrola, służba, wielkoduszność i tak dalej, aby być dobrym profesjonalistą".

Aby lepiej zrozumieć pracę tej instytucji i jej znaczenie na poziomie uniwersyteckim, Omnes przeprowadził wywiad z dyrektorem ośrodka w Birmingham, Jamesem Arthurem, który oprócz pełnienia tej kierowniczej funkcji jest członkiem Society for Educational Studies, byłym redaktorem British Journal of Educational Studies oraz honorowym profesorem na uniwersytetach w Glasgow i Oxfordzie.

Wasza instytucja rozpoczęła działalność w 2012 roku i od tego czasu stale się rozwija, ale jak doszło do powstania Birmingham Centre for Virtues and Values Education?

-Prowadziłem badania nad edukacją w cnoty i edukacji charakteru przez ostatnie 25 lat i pracowałem nad wieloma takimi projektami przed narodzinami Birmingham Jubilee Centre. Było to finansowane przez wiele organizacji charytatywnych i pieniędzy rządowych w celu zbadania edukacji charakteru i jej wkładu w obywatelstwo. W 2012 roku Fundacja Johna Templetona przyznała 30 milionów dolarów na założenie centrum na Uniwersytecie w Birmingham, aby badać i stosować różne perspektywy na temat charakteru i cnót.

Centrum jest pionierem w interdyscyplinarnych badaniach, które koncentrują się na charakterze, cnotach i wartościach, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju człowieka. Promuje moralną koncepcję charakteru, aby zbadać znaczenie cnoty w życiu publicznym i zawodowym. Centrum jest liderem w polityce i praktyce w tej dziedzinie, a poprzez szeroki zakres projektów przyczynia się do odnowy cnót charakteru zarówno wśród jednostek, jak i w społeczeństwie.

Ośrodek dąży do wzmocnienia cnót charakteru poprzez:

  • zająć się krytycznymi kwestiami dotyczącymi charakteru;
  • promowanie, poprzez rygorystyczne badania, rozwoju dobrego charakteru w edukacji, biznesie i społeczeństwie, zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i na świecie;
  • budowanie i wzmacnianie cnót charakteru w kontekście rodziny, szkoły, społeczności, uniwersytetu, zawodów, organizacji wolontariackich i ogólnie miejsca pracy.

Jakie znaczenie ma takie centrum w społeczeństwie, w którym umiejętności praktyczne, takie jak inżynieria, są ważniejsze niż sztuki wyzwolone czy kształtowanie cnoty i charakteru?

-W dzisiejszej edukacji narasta niepokój, który podkreśla sukces ucznia jako cel edukacji. Nasz system edukacji zbudowany jest na założeniu, że celem człowieka jest produkcja i konsumpcja na rynku, a miarą sukcesu jest ta rynkowa - rentowność lub, w przypadku jednostek, bogactwo i status.

Wbrew temu, nasza szkoła uważa, że edukacja powinna skupiać się na kształceniu ludzi, aby potrafili dobrze żyć w świecie, w którym warto żyć. Nauki techniczne są ważne, ale ważniejszy jest rozwój osobisty każdej jednostki.

Na czym polega działalność tej instytucji?

-Centrum jest autorem ponad 250 artykułów i książek dotyczących badań nad cnotami charakteru oraz stworzyło 56 raportów wraz z innymi dokumentami i ramami. Wszystkie z nich są dostępne bezpłatnie na naszej stronie internetowej.

Centrum zostało wybrane spośród ponad 1200 kandydatów do nagród QS World University Rankings, uznawanych za "Oscary edukacji". Międzynarodowe jury, złożone z przedstawicieli ponad 77 krajów, oraz jury główne wybrało prace Centrum Jubileuszowego dotyczące środowiska pracy w szkołach ze względu na ich innowacyjną i skuteczną pedagogikę oraz wywieranie znaczącego i skalowalnego wpływu w skali globalnej.

Uznanie to następuje po międzynarodowych wyróżnieniach dla Centrum, w tym niemieckiej nagrody Ferdinande Boxberger Prize w 2019 roku oraz nagrody Expanded Reason Award Fundacji Josepha Ratzingera-Benedykta XVI w 2020 roku. The Framework, którego trzecia edycja właśnie została opublikowana, była również podstawą do wielomilionowych dotacji z Fundacji Johna Templetona, Światowej Fundacji Charytatywnej Templetona i Fundacji Rodziny Kern.

Właśnie otworzyliście oddział na Uniwersytecie Francisco de Vitoria. Jak można promować edukację charakteru wśród studentów uniwersytetu?

-Jeśli chodzi o wartość wyższego wykształcenia, zwiększony potencjał ekonomiczny jest tylko częściową miarą. Wartość edukacji uniwersyteckiej jest obliczana poprzez życie absolwentów - ich rozwój osobisty i ich wkład w dobrobyt społeczny. Jest ona obliczana nie tylko poprzez to, co studenci robią, ale także poprzez to, kim się stają.

Ostatnio wiele uniwersytetów wyraziło swoje zaangażowanie w holistyczne, społecznie osadzone szkolnictwo wyższe. Pojęcia takie jak pełny potencjał, rozwój i dobrostan odnoszą się zarówno do studentów, jak i społeczności uniwersyteckich, i można je znaleźć zarówno w polityce uniwersyteckiej, jak i w celach. Wszystko to, biorąc pod uwagę twierdzenie, że "uniwersytety kształtują życie" i fakt, że wiele uniwersytetów wymienia cechy osobiste, które chcą, aby ich studenci rozwijali i internalizowali, gdy ukończą studia.

Mówisz o cnotach w takich zawodach jak pielęgniarstwo, prawo, edukacja czy wojsko, dlaczego skupiłeś się na tych konkretnych obszarach? Jaki wpływ ma trening cnót i wartości w tych dziedzinach??

-Przyglądamy się wielu zawodom i nie tylko tym, które do tej pory badaliśmy. Przyjrzeliśmy się również pracownikom socjalnym i policjantom.

Ogromna większość zawodów, zawodów i profesji w cywilnych i cywilizowanych społeczeństwach posiada mniej lub bardziej formalne kodeksy postępowania, czy też kodeksy etyczne mające na celu zapewnienie dobrej i uczciwej praktyki oraz ochronę klientów przed sytuacją przeciwną.

Kodeksy te nie są jednak wystarczające, aby zagwarantować przestrzeganie ich przez każdego pracownika. Z tego punktu widzenia wiele błędów zawodowych lub skandali w kontekście interesu publicznego, takich jak polityka, prawo, medycyna, praca socjalna, edukacja lub biznes, można przypisać osobistej słabości, brakowi determinacji, chciwości lub po prostu głupocie zawodowej: krótko mówiąc, uchybieniom w moralnym charakterze jednostki. Uznajemy, że we wszystkich zawodach, aby być dobrym profesjonalistą, trzeba nabyć moralne cechy uczciwości, odwagi, samokontroli, służby, hojności i tak dalej. To jest uniwersalne.

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.