Edukacja

Religia w LOMLOE: to jest propozycja CEE

Komisja Episkopatu ds. Edukacji i Kultury Konferencji Episkopatu Hiszpanii opublikowała swoją propozycję programu nauczania religii katolickiej na etapie niemowlęcym, podstawowym i obowiązkowym średnim. Propozycja, która chce liczyć na wkład całego środowiska edukacyjnego w poprawę - przed ostatecznym zatwierdzeniem przez CEE i opublikowaniem w BOE - projektów programów nauczania religii katolickiej.

Maria José Atienza-4 Październik z 2021 r.-Czas czytania: 2 minuty
uczennica

Fot. Kelly Sikkema/ Unsplash

Niniejszy wniosek został przekazany Ministerstwu Edukacji, jak wyjaśnił biskup Luis Argüello na konferencji prasowej na zakończenie Komisji Stałej we wrześniu ubiegłego roku, dodając, że samo Ministerstwo wyznało, że był to pierwszy przedmiot, dla którego posiadało kompletny program nauczania.

Wniosek nie jest rozstrzygający, gdyż jak np. nota upubliczniona obok tych życiorysówJest to "propozycja, która jest obecnie przekazana do konsultacji społecznych i która, w razie potrzeby, wraz z otrzymanymi sugestiami, uzupełni ostateczną wersję, która zostanie przesłana do Ministerstwa Edukacji Narodowej w celu włączenia jej do szkolnego programu nauczania, który zostanie opublikowany w BOE". W rzeczywistości, jak zaznacza sama Komisja, jej życzeniem jest "liczyć na wkład całego środowiska edukacyjnego w celu udoskonalenia - przed ostatecznym zatwierdzeniem przez EWG i opublikowaniem w BOE - projektów programów nauczania religii katolickiej".

Osoby, które chcą wziąć udział w projekcie i przekazać uwagi i sugestie mogą to zrobić za pośrednictwem strony internetowej "...".W stronę nowego programu nauczania religii"Oprócz specyfikacji proponowanych programów nauczania dla każdego etapu edukacyjnego dostępne są formularze dla każdego etapu, a także konkretny adres e-mail.

Propozycja religii w LOMLOE

Propozycja, opracowana w ramach programowych LOMLOE i według tej samej struktury i wymagań określonych przez Ministerstwo Edukacji i Kształcenia Zawodowego, została opracowana dzięki interwencjom i wkładowi forum internetowego "W kierunku nowego programu nauczania religii katolickiej". Dialog wszystkich i dla wszystkich" zawiera, dla każdego z etapów edukacyjnych:
- Wstęp. Nie jest on jeszcze opublikowany, ponieważ wszystkie elementy, które mają być określone w dekrecie o minimalnym wykształceniu, muszą być jeszcze potwierdzone.
- Kompetencje szczegółowe i ich opis. Proponuje się sześć konkretnych kompetencji, które są utrzymywane przez wszystkie etapy, z odpowiednią gradacją zgodnie z rozwojem ewolucyjnym uczniów. Stanowią one najbardziej innowacyjny element tego programu nauczania.
- Powiązania z kluczowymi kompetencjami i profilem wyjścia. Ta część nie została jeszcze opublikowana, w oczekiwaniu na potwierdzenie ostatecznej wersji tych elementów ogólnych przez administrację oświatową.
- Kryteria oceny. Proponuje się, aby były one powiązane z każdą z kompetencji szczegółowych.
- Podstawowa wiedza. Przedstawiono je uporządkowane w bloki, po kryteriach oceny dla każdego cyklu, jeśliArtykułują wiedzę, umiejętności i postawy. Artykułują wiedzę, umiejętności i postawy.
- Sytuacje dydaktyczne.
Czekają na ostatnie decyzje Ministerstwa Edukacji i Kształcenia Zawodowego.

Podobnie Komisja Episkopatu ds. Edukacji i Kultury zwraca uwagę, że "ta propozycja programu nauczania religii katolickiej jest proponowana dla całej Hiszpanii. W lokalnych środowiskach autonomicznych sytuacje edukacyjne mogą być określone w terminach, które są ostatecznie zdefiniowane w dekretach dotyczących minimum nauczania".

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.
Banery reklamowe
Banery reklamowe