Edukacja

Nauczanie cnoty siły od dziecka: wyzwanie dla edukacji XXI wieku

Dziś wychowanie do cnoty siły w szkołach to wielkie wyzwanie, bo dla prawidłowego wzrostu i rozwoju dzieci konieczne jest, by szkoła i rodzina szły ze sobą w parze. 

Maria José Atienza-26 kwietnia 2022 r.-Czas czytania: 4 minuty
siła cnoty

Testo originale del articolo in inglese qui
Traduzione: Monica Ríos de Juan

In che consiste la virtù della fortezza?

Każdy z nas jest bezbronny od momentu poczęcia. Stan ten oznacza, że jesteśmy podatni na zranienie, co nie oznacza, że nie jesteśmy w stanie się temu przeciwstawić i skonfrontować.
To właśnie ta bezbronność pozwala nam rozwijać cnotę siły.

Ta cnota jest przydatna pośród trudności. Osoba silna to ktoś, kto oprócz akceptacji i konfrontacji z bólem, dąży do osiągnięcia trudnego dobra, pokonując pojawiające się w tym procesie trudności i wytrwale działając pomimo nich.

W ten sposób, w miarę jak rezygnujemy z małych rzeczy, które sprawiają nam przyjemność, ale nie wymagają szczególnego wysiłku, a przygotowujemy się do tych, które sprawiają większe trudności, wzrastamy w samokontroli, wytrwałości i radości, czyli w cnotach bezpośrednio skorelowanych z siłą.

obecny problem

Trigo (2002) uważa, że wychowanie do tej cnoty jest fundamentalne, jeśli chcemy mieć uporządkowany i zdrowy wzrost we wszystkich jego wymiarach, ponieważ twierdzi, że cztery cnoty kardynalne, wśród których znajdujemy cnotę siły, odgrywają fundamentalną rolę w dojrzałości osoby i stwierdza, że nic tak nie zabija jak ból czy trudności.

W społeczeństwie konsumpcyjnym, w którym ludzie działają raczej na zasadzie "mi piace" niż "lo voglio, anche se mi costa" lub "devo, anche se mi costa", ta samokontrola pojawia się w stopniu, w jakim ludzie pozwalają się zdominować przez świat zewnętrzny. W ten sposób, gdy wola nie działa, zostaje odblokowana, co jest akcentowane przez potrzebę natychmiastowości, gdy chodzi o chęć osiągnięcia jakiegoś celu.

Sytuacja ta w połączeniu z faktem, że w dzisiejszych rodzinach dominuje nieprotekcyjny styl wychowawczy, charakteryzujący się dążeniem do unikania wszelkich stresów i wyrafinowania u dzieci, wpływa negatywnie na rozwój cnoty siły u samych dzieci.

Biorąc pod uwagę cechy społeczeństwa XXI wieku, dziś edukacja siłą szkół stanowi wielkie wyzwanie, ponieważ pierwszym środowiskiem wychowawczym jest rodzina, podstawowa komórka społeczeństwa, a dla prawidłowego wzrostu i rozwoju dziecka konieczne jest współistnienie szkoły i rodziny.

Czy można rozpocząć tę operę od momentu narodzin dziecka?

Wiemy, że korzystny okres dla rozwoju tej cnoty wynosi od 6 do 12 lat. Uważamy jednak, że z różnych powodów należy zacząć wprowadzać ją w życie już pod koniec pierwszych lat życia.
Po pierwsze dlatego, że im dziecko jest młodsze i im mniej ma środków, tym bardziej jest bezbronne, a więc tym bardziej potrzebuje ćwiczyć tę cnotę, aby pokonać trudności. I wreszcie dlatego, że cnota siły jest podstawą wszystkich innych cnót, gdyż bez wysiłku nie można nabyć żadnej innej cnoty.

Jak można pracować rozpoczynając edukację od wczesnego dzieciństwa?

W edukacji wczesnoszkolnej filary można ustanowić poprzez pracę nad każdą z cnót wskazanych powyżej:

Dall'ordine: silna osoba musi umieć mieć program i trzymać się go, planować wszystko, co trzeba zrobić, i dawać pierwszeństwo temu, co ważne, a nie temu, co pilne.
Kiedy ustalisz porządek w swoich priorytetach, jeśli nie pozwolisz sobie na przejście od "będę" do "muszę", zbudujesz silną i solidną osobowość. Delikatny okres pracy nad porządkowaniem trwa od 3 do 6 lat; dlatego nauczenie dzieci, by wracały wszystko na swoje miejsce, stworzy podstawy, by mogły uporządkować swoje priorytety i pracować na to, co naprawdę ważne.

Dall'autocontrollo: Dzięki tej cnocie możemy nauczyć się mówić "nie" wszystkiemu, co mogłoby być przeszkodą w osiągnięciu naszego celu, a także cieszyć się czasem, który poświęcamy na wyrabianie sobie własnych standardów i nie podejmować decyzji o porzuceniu siebie w chwilach zmęczenia.
Dziecku można pomóc oprzeć się i opanować impulsy, które objawiają się w chwili obecnej, jeśli jesteśmy w stanie opóźnić nagrodę. Na przykład, jeśli chcą żelki przed obiadem, możemy pomóc im nauczyć się oczekiwać i rozumieć, że najpierw muszą zjeść obiad, a potem zjeść żelki.

Dalla pazienza e dalla tolleranza di fronte alla frustrazione. Św. Tomasz powiązał cnotę siły z pokojem, pokazując, że cnota ta pozwala zaakceptować rzeczywistość trudnej sytuacji, w której pomaga osobie kontynuować walkę i dążenie, nie poddając się rozpaczy czy smutkowi.
Ad esempio, no comprare un giocattolo che il bambino desidera in quel momento senza che ce ne sia un motivo, ma attendere il suo compleanno o l'Epifania.

Dalla wytrwałość. Cnota ta zakłada bycie stałym w naszych wysiłkach zmierzających do osiągnięcia celu. Na przykład zachęcanie dziecka, by próbowało zakładać buty tak często, jak to konieczne.

Dalla hojność. Dzieci w tym wieku charakteryzują się tym, że są skoncentrowane na sobie, a stawienie czoła trudnej sytuacji, w której muszą zabiegać o dobro innych, może pomóc im rosnąć w siłę. Na przykład uleganie i dawanie bratu ostatniego drinka.

Praca nad tą cnotą nieuchronnie prowadzi do wzrostu innych cnót, takich jak radość, ponieważ człowiek, który pracuje na rzecz czegoś dobrego, jest zawsze szczęśliwy. Ta satysfakcja bierze się ze świadomości, że pracuje się na coś, co jest naprawdę wartościowe.

Krótko mówiąc, pomagając dzieciom od najmłodszych lat w tworzeniu podstaw rozwoju tej cnoty, zapewnimy wzmocnienie ich woli w kolejnych latach, co będzie miało pozytywny wpływ na ich wzrost i rozwój jako osób, a tym samym na ich szczęście. Pamiętamy słowa Seneki ".per aspera ad astra".

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.
Banery reklamowe
Banery reklamowe