Ewangelizacja

Od Amazonki do dramatu migracji

Z posynodalną adhortacją apostolską Droga Amazonia, Papież Franciszek przedstawia całemu Kościołowi owoce październikowego Synodu i zaprasza do ewangelizacyjnej odnowy, która zaczyna się od peryferii i ubogich.

Giovanni Tridente-5 marca 2020 r.-Czas czytania: 5 minuty

Miał to obiecać do końca roku (2019) i papież Franciszek dotrzymał słowa. 27 grudnia zakończył bowiem posynodalną adhortację apostolską Droga AmazoniaDokument został ostatecznie podpisany 2 lutego tego roku, w święto Ofiarowania Pańskiego, ze względu na techniczne aspekty korekt i tłumaczeń. Jest to dokument zrodzony z serca Papieża, jako owoc jego doświadczenia prac synodalnych z października ubiegłego roku, w których uczestniczył z uważnym duchem i wielką dyspozycyjnością.

Teraz przekazuje całemu Kościołowi te "rezonanse", które, jak pisze, nie mają na celu zastąpienia czy powtórzenia Dokumentu Końcowego - do którego przeczytania w całości zresztą zaprasza - lecz raczej "wzbogacić i wyzwać". do samej wspólnoty kościelnej, począwszy od amazońskich peryferii. 111 punktów, 4 rozdziały i bardzo piękna modlitwa końcowa skierowana do Matki Bożej, które służą jako ramy dla 4 wielkich "Marzenia dla Amazonii (5-7): prawa ubogich, bogactwo kulturowe, piękno przyrody i wcielone zaangażowanie ewangelizacyjne.

DATO

15.10.2017

Podczas modlitwy Anioł Pański na placu św. Piotra papież Franciszek zwołuje Zgromadzenie Specjalne Synodu Biskupów dla Regionu Panamerykańskiego.

Jest to tekst, który należy do zwyczajnego magisterium Najwyższego Papieża i musi być czytany i medytowany w całości. Na stronie "marzenie społeczne". jest wielka bliskość z uciśnionymi, którą papież identyfikuje w ludach pierwotnych, będących często ofiarami "podporządkowanie". przez lokalne i międzynarodowe potęgi. W obliczu tych niesprawiedliwości, konieczne jest "oburzaj się i proś o przebaczenie". (15-19) i jednocześnie stanowić "sieci solidarności i rozwoju.

Na stronie "marzenie kulturalne". koncentruje się na opiece nad korzeniami (33-35), unikając homogenizacji kultur, ale podkreślając fakt, że różnorodność musi zostać przekształcona w "most".zawsze zakładając "the peoples' rights perspective"..

Trzeci sen to. "ekologiczny", która sprawia, że myślimy o Laudato si', w świadomości, że troska o środowisko i troska o ubogich są nierozerwalnie związane. Na poziomie globalnym nie można pominąć następujących kwestii "krzyk Amazonki (47-52), biorąc pod uwagę, że to od zdrowia tych ziem zależy równowaga planetarna.

Wreszcie "sen eklezjalny".Pierwsza część książki, dedykowana bardziej duszpasterzom i wiernym katolickim, zawiera. "wielka proklamacja misyjna (61), która jest niezbędna dla Amazonii, ale może też uruchomić bardziej dalekosiężny proces. Tutaj, najwyraźniej, papież chce większego dostępu do sakramentów, zwłaszcza dla ubogich, i wyobraża sobie większą obecność misyjną z innych ziem, a także odnowiony protagonizm świeckich i nowe przestrzenie dla kobiet.

Głos sekretarza specjalnego

W długim wywiadzie udzielonym Palabrze w numerze styczniowym jezuita kardynał Michael Czerny, który był sekretarzem specjalnym Synodu o Amazonii, docenił liczne owoce i bogactwo dokumentu końcowego. "Ale być może mogę podkreślić doświadczenie synodalnośćby chodzić razem. Odczuć pokój i pocieszenie, które płynęły z doświadczenia bycia prowadzonym przez Ducha i rozpoznania tak wielu darów, poczuć wezwanie do odpowiedzi na konkretną rzeczywistość i odpowiedzieć razem, tak, na wołanie ziemi i naszych braci i sióstr".dodał wówczas. 

DATO

6-27.10.2019

Synod odbywa się w Watykanie z udziałem 185 ojców synodalnych, 25 ekspertów, 55 audytorów i 16 przedstawicieli różnych rdzennych grup etnicznych.

Rozmowa z Wiadomości Watykańskie tuż po opublikowaniu adhortacji, dostrzegł, jak sercem dokumentu papieża jest jego miłość do Amazonki i konsekwencje tej miłości: "Przewrót w powszechnym sposobie myślenia o relacji między bogactwem a ubóstwem, między rozwojem a ochroną, między obroną korzeni kulturowych a otwarciem na drugiego człowieka"..

Dyplomaci na misji

Innym życzeniem, które Ojciec Święty wyraził na zakończenie Specjalnego Zgromadzenia Synodu Biskupów dla Regionu Panamerykańskiego, jest to, które przedstawił na piśmie kilka dni temu, wyraźnie prosząc prezydenta Papieskiej Akademii Kościelnej, biskupa Josepha Marino, o uruchomienie jej od przyszłego roku akademickiego. Mówimy o wstawieniu do program nauczania formacji dla kapłanów, którzy są kandydatami do służby dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej "rok zaangażowania misyjnego w diecezji Kościołów partykularnych".aby można było ich wyszkolić "w gorliwości apostolskiej udać się na tereny przygraniczne poza ich diecezjami pochodzenia"..

To życzenie, które teraz się spełnia, jest również zgodne z punktem 90. Droga Amazonia, gdzie biskupi są zachęcani do wielkoduszności w kierowaniu do Amazonii właśnie tych, którzy wykazują powołanie misyjne. Z kolei papież Franciszek w swoim improwizowanym przemówieniu na zakończenie Synodu podkreślił, że. "w strefie nieamazońskiej, w odniesieniu do strefy amazońskiej".jest jeden duży "brak gorliwości apostolskiej u duchownych". ponieważ wielu księży jest wysyłanych do bardziej rozwiniętych krajów Stanów Zjednoczonych lub Europy, zamiast do tych, gdzie istniałaby pilna potrzeba. Te "bardziej odległe miejsca".jak to mówią w Droga Amazonia 89, gdzie trudno jest zapewnić sobie posługę kapłańską.

Najwyraźniej decyzja papieża nie ogranicza się tylko do amazońskich ziem, ale chce wpłynąć na wszystkie kraje świata. "rosnące wyzwania dla Kościoła i świata". które odnoszą się np. do mocno podupadającej z punktu widzenia chrześcijaństwa Europy, do Afryki, "spragniony pojednania".do Ameryki Łacińskiej "głodnych pożywienia i wnętrza".Ameryka Północna, która musi odzyskać tożsamość nie opartą na wykluczeniu, Azja i Oceania, gdzie wpływy są bardzo szerokie. "kultur przodków"..

Oprócz solidnej formacji kapłańskiej i duszpasterskiej Franciszek chce zagwarantować przyszłym dyplomatom - jego przedstawicielom oddalonym od Rzymu - osobiste doświadczenie misji poprzez kroczenie obok tych "odległych" wspólnot. I jest przekonany, że ta inicjatywa przyniesie obopólną korzyść także różnym Kościołom lokalnym, a także obudzi w innych kapłanach pragnienie udostępnienia się jako misjonarze poza własną diecezją, może nawet w Amazonii. 

Następny Synod w 2022 r.

Na początku lutego zebrała się Rada Zwyczajna Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów, która zaproponowała Papieżowi listę możliwych tematów do omówienia na najbliższym Zwyczajnym Zgromadzeniu Ogólnym. Z tej okazji Papież postanowił zwołać go na jesień 2022 r., aby zachęcić do większego zaangażowania całego Kościoła w przygotowanie i obchody tego nowego Synodu, mając również na uwadze, że wszystkie dynamizmy zrodzone przez ostatnie zgromadzenia poświęcone młodzieży - z adhortacją Christus vivit-. i na Amazonie.

Również na tym spotkaniu Rada, która składa się z 16 członków, którymi są kardynałowie i biskupi z całego świata wybrani przez ojców synodalnych na zgromadzeniu w 2018 r. i której zawsze przewodniczy Papież, chciała rozpowszechnić przesłanie o konsekwencjach zjawiska migracji, które dotyka wiele regionów naszej planety, związanych przede wszystkim z wojnami, nierównościami ekonomicznymi, prześladowaniami, terroryzmem i kryzysami ekologicznymi.

DATO

02.02.2020

W święto Ofiarowania Pańskiego papież Franciszek podpisuje posynodalną adhortację apostolską Droga Amazonii, którą przekazuje całemu Kościołowi.

W obliczu dezorientacji ludzi, zniszczenia rodzin i traumy młodych ludzi, którzy są ofiarami wszelkiego rodzaju nadużyć, Rada Synodu pragnęła przypomnieć, że Kościół "ubolewa nad przyczynami, które powodują tak masowe przemieszczanie się ludzi".natomiast "jest powołany, by ofiarować pociechę, ukojenie i otuchę". do tych, którzy cierpią. 

Przesiedlanie uchodźców

W ciągu kilku dni od siebie trzech kardynałów wysłało list do konferencji biskupów całej Unii Europejskiej, wzywając do przesiedlenia uchodźców z greckiej wyspy Lesbos, którą w 2016 roku odwiedził papież Franciszek, do różnych krajów europejskich. List - podpisany przez kardynałów Jean-Claude'a Hollericha, przewodniczącego Komisji Konferencji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej; Michaela Czernego, podsekretarza Sekcji Migrantów i Uchodźców Dykasterii ds. Służby Integralnemu Rozwojowi Człowieka; oraz Konrada Krajewskiego, jałmużnika Jego Świątobliwości - precyzuje również procedury, które można zastosować przy pomocy Wspólnoty Sant'Egidio, z osławionym już "korytarze humanitarne.

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.
Banery reklamowe
Banery reklamowe