Ewangelizacja

Antonio NavarroMłodzi ludzie byli twórcami II Dni Międzyreligijnych w Kordobie".

Tematy takie jak miłość, solidarność, sieci społeczne i prozelityzm to niektóre z zagadnień, które młodzi ludzie z różnych wyznań religijnych będą omawiać i dyskutować na II Konferencji Międzyreligijnej organizowanej przez Diecezję Kordoby, wraz z innymi organizacjami.

Paloma López Campos-7 lipca 2023 r.-Czas czytania: 4 minuty
Antonio-Navarro

Antonio Navarro przed katedrą w Kordobie (©Antonio Tejero. Diecezja Kordoba)

W dniach 13 i 14 lutego w Palacio de Congresos de Córdoba odbędzie się II Jornadas Interreligiosas, który w tym roku skupia się na młodzieży, na co wskazuje jego hasło ".Młodzi ludzie i duchowość".

Przez dwa dni różni mówcy z różnych wyznań religijnych będą omawiać interesujące ich tematy, takie jak sieci społecznościowe, świadectwa, miłość i obecność Boga w życiu osobistym, a wszystko to z perspektywy młodych ludzi. Na stronie rejestracje są już otwarte dla tych, którzy chcą wziąć udział.

Młody ksiądz z Cordoby, Antonio Navarro, był siłą napędową konferencji, Delegat ds. ekumenizmu i dialogu międzyreligijnego w diecezji naznaczonej swoim międzykulturowym DNA, wyjaśnia Omnesowi, że chociaż młodzi ludzie dorastają w coraz bardziej wielokulturowym środowisku, "bycie młodym nie zawsze oznacza umiejętność słuchania i szanowania" i praca w tej dziedzinie jest zawsze konieczna.

W dzisiejszych czasach, kiedy mówi się, że trudno jest znaleźć młodych ludzi oddanych swojej wierze, po co organizować taki kongres, z udziałem młodych ludzi z różnych wyznań religijnych?

-Wyruszyliśmy właśnie dlatego, że jest wiele młodzi ludzie którzy przeżywają swoje życie duchowe, swoją relację z Bogiem, z głębią i entuzjazmem, a czynią to nie "wychodząc" ze swoich środowisk i ze swojej codzienności, ale wprowadzając swoją wiarę w te konteksty, które często są dalekie od religii.

Będąc przedstawicielami różnych wyznań, istnieją między nimi znaczne różnice, ale też dzisiejszy świat stawia przed nimi wiele wspólnych wyzwań i przeszkód, takich jak materializm, sekularyzm, powierzchowność... Mają wiele pomysłów i doświadczeń dotyczących tych kwestii, ze świeżą i ciekawą wizją.

Co młodzi ludzie mogą wnieść do być może bardziej "mózgożernego" czy eksperckiego tematu, jakim jest dialog międzyreligijny?

-Problemem jest traktowanie dialogu międzyreligijnego jako czegoś "dla ekspertów". Magisterium Kościoła katolickiego wyraźnie wskazuje (Dialog i misjaNr 28-35), że dialog międzyreligijny ma cztery tryby. Jednym z nich jest codzienne współistnienie, w którym ludzie różnych religii mają pozytywne relacje w pracy, w czasie wolnym, w rodzinie i w przyjaźni... Innym jest duchowość, wzajemne dzielenie się doświadczeniem moralności i formami modlitwy. Kolejna to solidarność i budowanie pokoju, wspólna praca na rzecz bardziej sprawiedliwego i braterskiego społeczeństwa, we wspólnych działaniach. Ostatnią z nich jest ta dotycząca specjalistów, która nie będzie miała żadnego znaczenia ani owoców, jeśli nie zostanie poprzedzona trzema poprzednimi. Jaki byłby sens spotkań przywódców religijnych, jeśli zwykli wierni nie rozmawiają ze sobą?

Czy uważasz, że młodym ludziom jest łatwiej - czy odwrotnie - mieszkać razem z rodzicami?z ludźmi innych wyznań?

-Na ogół nowe pokolenia dorastały w bardziej zróżnicowanym i pluralistycznym świecie, spędzały czas za granicą i są przyzwyczajone do życia z ludźmi z innych krajów, kultur i religii.

Nie oznacza to jednak, że nie powstają wśród nich ruchy fundamentalistyczne, prowadzące do nietolerancji i uprzedzeń. Tak jak starość jest w pełni kompatybilna z otwartym i uprzejmym umysłem, tak bycie młodym nie zawsze jest tożsame z byciem dobrym słuchaczem i szacunkiem.

Dziś spora część młodych ludzi staje się coraz bardziej spolaryzowana, wyobrażając sobie świat rozdrobniony na ścierające się i niemożliwe do pogodzenia tożsamości, zwłaszcza w kwestiach ideologicznych i politycznych.

Jakie są twoje obawy?

-Podstawowe są te, które przysługują każdej istocie ludzkiej: kochać i być kochanym w wartościowym projekcie sentymentalnym oraz mieć rolę w społeczeństwie poprzez pracę, dzięki której można się usamodzielnić.

Nie jest to dziś łatwe, gdyż więzy miłosnego zaangażowania są kruche i ulotne, nie ma stabilności rodziny, a jeszcze mniej stabilności zatrudnienia, przy czym praca wymaga dużego wykształcenia i poświęcenia, ale jest słabo opłacana.

Utrzymanie nadzieja jest skomplikowana dla wielu z nich. Ramy prawne nie bronią tych, którzy chcą stworzyć rodzinę, a pokusa indywidualizmu jest duża.

Na konferencji będzie mowa o miłości, sieciach społecznych, wierze, świadectwach... Dlaczego te tematy są ważne w dialogu międzyreligijnym?

-można by powiedzieć wiele więcej, w rzeczywistości niektóre zostały pominięte. Tematy zostały wybrane na podstawie tego, co często mówią nam młodzi wierzący. Do pewnego stopnia można powiedzieć, że są oni nie tylko aktorami dialogu na tej konferencji, ale także twórcami, którzy wymyślili pomysły, a my, oficjalni organizatorzy, tylko nadaliśmy im kształt.

II Konferencja Międzyreligijna

II Konferencja Międzyreligijna "Duch Kordoby", promowana i koordynowana przez Palacio de Congresos de Córdoba, gdzie się odbywa, ma na celu przybliżenie uczestnikom wiedzy międzyreligijnej. 

Wraz z młodymi wiernymi Kościoła katolickiego w konferencji biorą udział Rada Islamska z Kordoby, Federacja Gmin Żydowskich oraz ewangelickie podmioty religijne.

13 lutego rozpocznie się od okrągłego stołu "Kiedy Bóg zmienia twoje życie", po którym nastąpi drugi blok tego dnia, zatytułowany "Nasze zaangażowanie w tworzenie bardziej troskliwego społeczeństwa"; trzeci blok drugiego dnia spotkania to "Miłość w czasach Tindera", a czwarty blok poświęcony jest refleksji nad przekazem wiary w każdej z religii pod tytułem "Przekaz wiary: między prozelityzmem a świadectwem". 

Wreszcie blok piąty odbędzie się 14. pod tytułem "Internet i sieci społecznościowe, bariera czy most?

We współpracy z
Czy chcesz niezależnych, prawdziwych i istotnych wiadomości?

Drogi Czytelniku, Omnes z rygorem i wnikliwością relacjonuje religijne sprawy bieżące. Wykonujemy pracę śledczą, która pozwala czytelnikowi zdobyć kryteria na temat wydarzeń i historii, które dzieją się w sferze katolickiej i w Kościele. Mamy w Rzymie podpisy gwiazd i korespondentów, którzy pomagają nam, by informacje z tła wyróżniały się z medialnego szumu, z ideologicznym dystansem i niezależnością.

Aby sprostać nowym wyzwaniom związanym ze zmieniającym się krajobrazem medialnym i rzeczywistością, która wymaga refleksji, potrzebujemy Waszego wsparcia.

We współpracy z
Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.