Powołania

Jakich księży potrzebujemy? Formowanie pastorów misyjnych

W oczekiwaniu na Dzień Seminaryjny, w uroczystość św. Józefa, oraz na dane, które opublikuje Konferencja Episkopatu Hiszpanii, wymiar misyjny wyróżnia się jako jeden z priorytetów w formacji kapłanów. Podkreśla to nowy Plan formacji kapłańskiej dla Hiszpanii, a papież Franciszek nawiązuje do niej w adhortacji Droga Amazonia.

Sergio Requena Hurtado-5 marca 2020 r.-Czas czytania: 3 minuty
Przygotowanie kandydatów do kapłaństwa stanowi "jeden proces formacyjny".

©2020 Catholic News Service/United States Conferences of Catholic Bishops

Z radością mogę zacząć od stwierdzenia, że nowy Plan formacji kapłańskiej dla Hiszpanii jest już faktem. Został on zatwierdzony na plenum przez biskupów 2 kwietnia 2019 r., a przez Kongregację ds. Duchowieństwa 28 listopada. 

Prefekt Kongregacji, kardynał Stella, przypomniał w swoim dekrecie, że. to "a Plan szkolenia aktualizowane zgodnie z doktryną Kościoła katolickiego wyrażoną w Ratio fundamentalis istitutionis sacerdotalis" (2016), i który jest ofiarowany przyszłym kapłanom "dla promowania integralnej edukacji wymaganej przez dzisiejszą rzeczywistość kulturową"..

Nowy plan treningowy

Nowy Plan formacji kapłańskiej. Normy i wytyczne dla Kościoła w Hiszpaniito zastosowanie tego samego Ratio Fundamentalis do okoliczności, kandydatów i Kościoła w naszym kraju, i chce służyć jako narzędzie komunii między różnymi diecezjami. Jest to zatem kwestia łączenia kryteriów w formacji, którą oferujemy w naszych seminariach. 

Nowy Plan zachowuje ciągłość z głównymi dokumentami dotyczącymi formacji kapłańskiej Soboru Watykańskiego II:. Presbyterorum Ordinis i Optatam totiusMagisterium św. Jana Pawła II - w szczególności. Pastores dabo vobis-magisterium Benedykta XVI -zwłaszcza. Ministrorum institutiothe z własnej inicjatywy Do jego sukcesu przyczyniło się również nowe prawo, które przeniosło odpowiedzialność za seminaria z Kongregacji Edukacji Katolickiej na Kongregację ds. Duchowieństwa, a także magisterium papieża Franciszka, który nadał szczególny impuls temu projektowi, aby doszedł do skutku.

Nowy Plan skupia w sobie najważniejszy wkład tradycji formacji kapłańskiej w naszym kraju; jest więc także owocem jej historycznego rozwoju. Od Soboru do chwili obecnej powstały cztery plany formacyjne dla naszych seminariów, ostatni w 1996 roku. Oprócz tego opublikowano różne dokumenty dotyczące duszpasterstwa powołań i życia kapłańskiego, a zwłaszcza materiały z odbytych kongresów i sympozjów na temat duchowości kapłańskiej, które zostały uwzględnione przy opracowywaniu naszego planu formacyjnego.

Określenie istoty nowego Plan formacji kapłańskiejPatrón Wong, abp Patrón Wong, sekretarz ds. seminariów Kongregacji ds. Duchowieństwa, powiedział słowo w słowo. Mówiąc o Ratio fundamentalis do rektorów i formatorów seminariów hiszpańskich, powiedział im, że ten tekst "Przebiega ona przez wszystkie momenty życia kapłana: fundamenty położone w doświadczeniu rodzinnym i w uczestnictwie we wspólnocie parafialnej, głęboki i delikatny moment decyzji powołaniowej, formacja początkowa w seminarium i formacja ciągła w wykonywaniu posługi kapłańskiej, wszystkie te momenty stanowią jeden proces formacyjny".. Niepowtarzalność całego procesu to centralna idea propozycji szkoleniowej.

Wyzwania

Przed formacją kapłańską stoi wiele wyzwań, i to wyzwań dla tych z nas, którzy w mniejszym lub większym stopniu są zaangażowani w ten proces w sposób szczególny, ale jest to zadanie eklezjalne, w którym nie możemy pozostać sami. To prawda, że największą odpowiedzialność za Seminarium ponosi biskup i formatorzy, którzy żyją z dnia na dzień na czele wspólnoty wychowawczej Seminarium, ale odpowiedzialne są także rodziny i wspólnoty parafialne, w których te powołania się rodzą i wzrastają, no i oczywiście sami kandydaci, którzy muszą czuć się odpowiedzialni za swój proces formacyjny. Ale tak samo jest z każdym chrześcijaninem, który jest powołany do tego, by każdego dnia zwracać się do Pana, by prosić Go o posłanie nam pasterzy według Jego własnego serca.

Nr 3 z dnia r. Ratio fundamentalis zakłada, że kształcenie duszpasterzy misyjnych jest priorytetem, gdy wezwanie do ewangelizacji jest naglące: "Celem formacji jest udział w wyjątkowej misji powierzonej przez Chrystusa swojemu Kościołowi: ewangelizacji we wszystkich jej formach".. Kościół w Hiszpanii jest zanurzony w pewnym procesie, dlatego konsekwentnie należy pamiętać, że formacja ucznia-pasterza jest z kolei formacją pasterza-misjonarza.

Z roku na rok zadajemy sobie pytanie, dlaczego należy obchodzić Dzień Seminaryjny. Odpowiedź brzmi: wciąż ważne jest uświadamianie społeczności chrześcijańskiej, że Seminarium jest zadaniem dla wszystkich, a nie tylko dla nielicznych, jakkolwiek wykwalifikowanych. A także dlatego, że musimy starać się stworzyć w naszych domach i parafiach atmosferę sprzyjającą słuchaniu Słowa Bożego, aby nastąpiła pogodna odpowiedź na Jego wezwanie. Dobrze jest być wdzięcznym za tak wielu kapłanów, którzy na naszej życiowej drodze sprawili, że zwróciliśmy się do Boga i wskazali nam drogę powrotną do domu Ojca.

AutorSergio Requena Hurtado

Dyrektor Sekretariatu Komisji ds. Seminariów i Uniwersytetów, EWC

Więcej
Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.