Ekologia integralna

Dlaczego przyspieszają promocję eutanazji?

Rafał Górnik-16 Grudzień 2020 r.-Czas czytania: 4 minuty
opieka zdrowotna_prawo-eutanazji.jpg

Obrona życia najsłabszych, w tym przypadku osób starszych i chorych, oraz rola rodzin i społeczeństwa w wychowaniu (postulat społeczny), to zasady, które znalazły się w centrum uwagi hiszpańskich biskupów, obserwujących tempo, w jakim rząd koalicyjny forsuje swój program społeczny.

-Tekst Rafał Górnik

Rzeczywiście, te w dniach w hiszpańskim Kongresie Deputowanych mają miejsce kolejne zatwierdzenia jednego z celów obecnej większości parlamentarnej: prawnego uregulowania eutanazji, zwanej przez jej propagatorów "śmierć z godnością"Celem jest skonfigurowanie go jako publicznego świadczenia, przez państwo, rzekomo "prawo do śmierci".

Regulacja eutanazji ustawą organiczną musi jeszcze przejść przez Senat, ale jej rozpatrywanie przebiega z niezwykłą szybkością, tak jakby jej zatwierdzenie dawało aprobatę. progresywny do zarządu, i bez uwzględnienia ważnych argumentów, takich jak pilna potrzeba promowania opieki paliatywnej w Hiszpanii, zgodnie ze standardami europejskimi.

Przetwarzanie bez dialogu

"Proces został przeprowadzony w podejrzanie przyspieszony sposób, w czasie pandemii i stanu alarmowego, bez wysłuchania i dialogu publicznego."Hiszpańscy biskupi zadenuncjowali kilka dni temu w Nota, o której informuje ten portal. Dla Konferencja Episkopatu Hiszpanii (EWG), Fakt ten jest szczególnie poważny, gdyż ustanawia moralny rozłam; zmianę celów państwa: od obrony życia do odpowiedzialności za zadaną śmierć; a także zawodu lekarza, 'powołanego w miarę możliwości do leczenia lub przynajmniej do ulgi, w każdym razie do pocieszania, a nigdy do umyślnego prowokowania śmierci'"..

W liście biskupi wyraźnie poparli słowa papieża Franciszka: "Eutanazja i wspomagane samobójstwo to porażka dla wszystkich. Odpowiedź, do której jesteśmy powołani, brzmi: nie. nigdy nie opuszczać tych, którzy cierpią, nigdy się nie poddawać, ale troską i miłością dawać nadzieję".  

 Z okazji 28 Światowy Dzień Choregosam papież zwrócił się do profesjonalistów a wiadomość, w którym czytamy: "Drodzy pracownicy służby zdrowia, każda interwencja diagnostyczna, profilaktyczna, terapeutyczna, badawcza, lecznicza czy rehabilitacyjna skierowana jest do osoby chorej, gdzie rzeczownik "osoba" zawsze występuje przed przymiotnikiem "chory". Dlatego niech wasze działanie stale ma na uwadze godność i życie osoby, nie ulegając czynom, które prowadzą do eutanazji, wspomaganego samobójstwa lub do zakończenia życia, nawet gdy stan choroby jest nieodwracalny"..

Odpowiedzialne decyzje

Podążając za przesłaniami Franciszka i Stolicy Apostolskiej, biskupi hiszpańscy wypowiedzieli się w swojej nocie na temat bardzo konkretnych aspektów: 1) "Zapraszamy odpowiedzieć na to wezwanie modlitwą, troską i publicznym świadectwem które sprzyjają osobistemu i instytucjonalnemu zaangażowaniu w życie, opiekę i prawdziwie dobrą śmierć w towarzystwie i nadziei".. 2)"Prosimy osoby odpowiedzialne za podjęcie tych poważnych decyzji, aby działały w zgodzie z sumieniemzgodnie z prawdą i sprawiedliwością". Y 3) "Wzywamy hiszpańskich katolików do Dnia Postu i Modlitwy w środę, 16 grudnia, aby modlić się i pościć w dzień postu i modlitwy.e, aby prosić Pana o inspirowanie praw, które szanują i promują troskę o ludzkie życie. Zapraszamy jak najwięcej osób i instytucji do włączenia się w tę inicjatywę.

Biskupi przypomnieli, że watykańska Kongregacja Nauki Wiary, "za wyraźną zgodą papieża Franciszka, opublikował List Bonus Samaritanus na opiekę nad osobami w krytycznych i terminalnych fazach życia. Tekst ten rzuca światło na refleksję i ocenę moralną tego typu przepisów. Również Konferencja Episkopatu Hiszpanii, z dokumentem Siewcy nadziei. Przyjęcie, ochrona i towarzyszenie w ostatnim etapie tego życia, oferuje pewne wskazówki wyjaśniające tę kwestię".

Najbardziej wrażliwi, pokrzywdzeni przez los

W kolokwium zorganizowane przez ForumSłowoDelegat Stolicy Apostolskiej przy Światowym Stowarzyszeniu Medycznym, Pablo Requena, stwierdził, że w jego ocenie, "To nie jest kwestia prawicy czy lewicy. Co więcej, lewicowiec powinien zdawać sobie sprawę z tego, że osoby najsłabsze będą pokrzywdzone przez taką ustawę, Requena powiedział na forum, które odbyło się w siedzibie Banco Sabadell w Madrycie.
"Czasami te prawa są przedstawiane jako sposób na zbudowanie bardziej wolnego społeczeństwa... ale czy to prawda? Wolniejszy może dla nielicznych, ale mniej wolny dla wielu, którzy znaleźli się w sytuacji bezradności, samotności, bez warunków niezbędnych do godnego przeżycia ostatnich chwil życia...."dodał lekarz i teolog Pablo Requena.

Warto też wspomnieć o. opinia hiszpańskiego komitetu bioetycznego (CBE), organu doradczego rządu, który na początku października jednogłośnie odrzucił uzasadnienie projektu ustawy o eutanazji. wykonawczego. Powiedział m.in. że "istnieją solidne powody zdrowotne, etyczne, prawne, ekonomiczne i społeczne, aby odrzucić przekształcenie eutanazji w prawo podmiotowe i usługę publiczną". Jednocześnie ostrzegł, że zalegalizowanie eutanazji jako prawa spowodowałoby może wpłynąć na przyszłość najbardziej narażonych osób".", y To "oznacza wejście na drogę dewaluacji ochrony życia ludzkiego, której granice są bardzo trudne do przewidzenia, jak pokazuje nam doświadczenie naszego środowiska".

Postępowa sprawa?

Komitet odrzucił również możliwość uznania eutanazji za "postępujące osiągnięcia". [...], sieć podała. Cope 9 października. "Ani eutanazja, ani wspomagane samobójstwo nie są oznakami postępu, lecz krokiem wstecz w cywilizacji. W kontekście, w którym wartość życia ludzkiego jest często uwarunkowana kryteriami użyteczności społecznej, interesu ekonomicznego, obowiązków rodzinnych i obciążeń lub wydatków publicznych, legalizacja wczesnej śmierci dodałaby nowy zestaw problemów", powiedzieli eksperci.

Wśród innych mediów, które odbiły się echem w raporcie, El País rozmawiał z Federico de Montalvo, przewodniczącym Komitetu Bioetyki i profesorem Uniwersytetu Comillas, który powiedział gazecie: "Uważamy, że nie ma ani etycznego, ani prawnego prawa do śmierci. Prawo i wolność to różne rzeczy. Jego zdaniemW przypadkach, które się zdarzają, są dwie możliwości. Jedna, o charakterze prawnym, w pewnym stopniu już funkcjonuje, ponieważ kodeks karny reguluje współczujące zabójstwo w sposób bardzo życzliwy. Druga, o charakterze medycznym, nie jest w pełni rozwinięta i zbadana w Hiszpanii: opieka paliatywna, a w jej ramach protokolaryzacja sedacji paliatywnej, która odnosi się nie tylko do chorób terminalnych, ale także do osób znajdujących się w sytuacji udręki lub przewlekłości".

Możesz być zainteresowany:

Debata na temat eutanazji

Dzień modlitwy z prośbą o ustawy przyjazne życiu

Biskupi ostrzegają przed społeczną porażką ustawy o eutanazji

Obrona życia znajduje się w centrum "Artisans of life and hope".

Więcej
We współpracy z
Czy chcesz niezależnych, prawdziwych i istotnych wiadomości?

Drogi Czytelniku, Omnes z rygorem i wnikliwością relacjonuje religijne sprawy bieżące. Wykonujemy pracę śledczą, która pozwala czytelnikowi zdobyć kryteria na temat wydarzeń i historii, które dzieją się w sferze katolickiej i w Kościele. Mamy w Rzymie podpisy gwiazd i korespondentów, którzy pomagają nam, by informacje z tła wyróżniały się z medialnego szumu, z ideologicznym dystansem i niezależnością.

Aby sprostać nowym wyzwaniom związanym ze zmieniającym się krajobrazem medialnym i rzeczywistością, która wymaga refleksji, potrzebujemy Waszego wsparcia.

We współpracy z
Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.