Edukacja

Rozpoczęcie studiów magisterskich poświęconych Janowi Pawłowi II

Hiszpańskie Stowarzyszenie Personalizmu (AEP) będzie oferować studia magisterskie na temat Karola Wojtyły/Jana Pawła II, które potrwają od stycznia do października 2024 roku. Termin zapisów upływa 10 stycznia 2024 r.

Loreto Rios-12 grudnia 2023-Czas czytania: 3 minuty

Święty Jan Paweł II w 1980 roku ©OSV

Na stronie Hiszpańskie Stowarzyszenie Personalizmu"Obywatelskie stowarzyszenie non-profit o charakterze kulturalnym", którego celem jest "promowanie, rozpowszechnianie, pogłębianie i rozwijanie filozofii personalistycznej" ma swój nowy tytuł: "Filozofia Personalistyczna".Studia magisterskie online na kierunku Karol Wojtyła-Jan Paweł II".

Studia magisterskie potrwają od stycznia do października 2024 r., a studia doktoranckie od stycznia do października 2024 r. Termin rejestracji upływa 10 stycznia 2024 r.. Sesje, które odbędą się w środowe popołudnia, potrwają trzy godziny i będą nagrywane, aby osoby zapisane mogły cieszyć się nimi w późniejszym terminie.

Pełna opłata rejestracyjna wynosi 1500 euro, choć istnieje możliwość podjęcia studiów magisterskich w modułach składających się z dwóch przedmiotów. Członkowie Hiszpańskiego Stowarzyszenia Personalizmu otrzymają zniżkę w wysokości 5 % na opłatę rejestracyjną za studia magisterskie.

"Ten tytuł magistra oferuje pełny i wzajemnie powiązany przegląd wielu aspektów Karola Wojtyły/Jana Pawła II: jego początkowego powołania poetyckiego i teatralnego, jego wykształcenia filozoficznego i teologicznego, jego własnej propozycji antropologicznej, którą nazwał personalizmem, oraz jego innowacyjnej teologii ciała. Magisterium można rozumieć jako hołd złożony Karolowi Wojtyle-Janowi Pawłowi II, który ma na celu upowszechnienie jego ogromnej spuścizny osobistej, doktrynalnej i duchowej" - czytamy w komunikacie. strona internetowa. Tytuł "oferuje również pełny przegląd jego życia i twórczości, unikalny w języku hiszpańskim".

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z zastępcą dyrektora studiów magisterskich, Nieves Gómez, pod następującym adresem e-mail: [email protected].

Przedmioty

Pierwszy blok tematyczny potrwa od stycznia do lutego, a jego tematyka będzie następująca: "Karol Wojtyła / Jan Paweł II (1920-2005)" ("Polski kontekst. Student filologii w czasach nazizmu. Ksiądz i profesor etyki. Arcybiskup Krakowa w okupowanej Polsce. Sobór Watykański II. Papież Jan Paweł II i jego wpływ na XX wiek"); oraz "Piękno słowa: twórczość poetycka i teatralna" ("Od sonetów i renesansowego psałterza do wierszy okresu dojrzałego. Sztuki okresu neoromantycznego: Hiob i Jeremiasz. Dramaty okresu rapsodycznego. Warsztat złotnika. Tryptyk rzymski: synteza i szczyt jego twórczości literackiej").

Drugi blok potrwa od marca do kwietnia, z dwoma kolejnymi tematami: "Etyka, miłość i odpowiedzialność" ("Odnowa etyki w szkole lubelskiej pod wpływem Schelera, Kanta i Tomasza z Akwinu. Miłość i odpowiedzialność. Norma personalistyczna. Przyjemność i seksualność. Osoba i miłość"); oraz "Antropologia personalistyczna" ("Personalizm Karola Wojtyły. Projekt osoby i działania. Świadomość i samoświadomość. Wolność jako wybór i samostanowienie. Psyche, soma, integracja i samorealizacja. Struktura afektywności").

Trzeci blok odbędzie się w maju i czerwcu i skupi się na następujących dwóch tematach: "Teologia ciała" ("Tajemnica początku: stworzył mężczyznę i niewiastę. Para ludzka jako obraz Trójcy Świętej. Odkupienie serca. Ciało i dzieło sztuki. Zmartwychwstanie ciała"); oraz "Małżeństwo i rodzina jako 'communio personarum'" ("Kobiecy geniusz i 'mulieris dignitatem'. Miłość małżeńska i płodność. Małżeństwo jako instytucja. Rodzina jako miejsce osoby. Ojcostwo, macierzyństwo, synostwo").

Wreszcie, od września do października, zostanie opracowany czwarty i ostatni blok z tematami "Myśl społeczno-polityczna" ("Uczestnictwo i alienacja. Praca: wymiar obiektywny i subiektywny "Laborem exercens". Debata o teologii wyzwolenia. Demokracja, społeczeństwo, solidarność, rynek"); a po drugie: "Kościół i chrześcijaństwo u Jana Pawła II" ("Perspektywa chrystologiczna: Chrystus objawia człowieka człowiekowi, 'Redemptor hominis'. Nauka, rozum i wiara. Kościół i jego historia. Perspektywa ekumeniczna. Od Soboru Watykańskiego II do trzeciego tysiąclecia. Totus tuus").

Wydział

Jeśli chodzi o kadrę dydaktyczną, dyrektorem studiów magisterskich jest Juan Manuel Burgos, przewodniczący AEP i AIP oraz profesor na Uniwersytecie CEU San Pablo i Uniwersytecie Villanueva w Madrycie. Zredagował komplet dzieł Karola Wojtyły w języku hiszpańskim i jest autorem m.in. książek "Para comprender a Karol Wojtyla" (BAC) i "La filosofía personalista de Karol Wojtyła" (Palabra).

Wicedyrektorem studiów magisterskich jest Nieves Gómez Álvarez, doktor filozofii UCM i profesor na Universidad Villanueva i UDIMA w Madrycie oraz na Universidad Anáhuac w Meksyku. Była profesorem współpracującym w Papieskim Instytucie Jana Pawła II, a w 2021 r. wykładała w Katedrze Jana Pawła II na Wydziale Filozofii. CITES (Ávila) kurs intensywny "Obrona osoby. Wojtyła wobec humanizmu ateistycznego".

Juan José Pérez Soba, dyrektor Międzynarodowego Obszaru Badań Teologii Moralnej w Papieskim Instytucie Teologicznym Jana Pawła II w Rzymie i profesor teologii pastoralnej małżeństwa i rodziny w tym samym instytucie oraz Bogdan Piotrowski, autor, tłumacz i współautor 14 książek związanych z twórczością i nauczaniem Karola Wojtyły oraz członek Kolumbijskiej Akademii Językowej. Znał osobiście Jana Pawła II, a Stolica Apostolska mianowała go oficjalnym tłumaczem jego dzieł na język hiszpański dla Ameryki Łacińskiej. Będzie prowadził moduł "Piękno słowa: twórczość poetycka i teatralna".

Inni nauczyciele to Benjamin Wilkinson, Alejandro Burgos, Marco Lome, Patricia Garza Peraza i Andrzej Dobrzyński.

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.
Banery reklamowe
Banery reklamowe