Firmy gościnneAugusto Sarmiento

Rodzina - trwałe dobro i odniesienie

Rodzina odpowiada na najgłębszą prawdę o człowieczeństwie mężczyzny i kobiety, na wewnętrzną konstytucję człowieka jako daru i obrazu Boga. Jakość społeczeństwa jest związana z bytem i istnieniem rodziny, która jest jak miniaturowy kościół.

10 Grudzień 10, 2018 r.-Czas czytania: 3 minuty

 Dokument końcowy Synodu poświęcony młodzieży streszcza w krótkim zdaniu przekonanie, które zawsze było podzielane we wszystkich czasach i miejscach. "Rodzina -czytamy w n. 32: "jest głównym punktem odniesienia dla młodych ludzi". Jest ona dobrem i punktem odniesienia dla wszystkich jako wystarczające świadectwo historii narodów i kultur w różnych czasach i miejscach.

Rodzina i społeczeństwo

Jest to atut i wzorzec, którego nie może zabraknąć w życiu społeczeństwa. To w rodzinie rodzą się i rozwijają same podstawy społeczeństwa. To w rodzinie, na mocy wspólnego i uniwersalnego prawa, osoba ludzka rozpoczyna i kończy swoją integrację ze społeczeństwem. Związek między rodziną a społeczeństwem jest tak ważny, że można stwierdzić, iż jakość społeczeństwa jest związana z bytem i istnieniem rodziny. Społeczeństwo będzie tym, czym jest rodzina.

O tym związku między społeczeństwem a rodziną świadczą wyraźnie takie sformułowania jak: rodzina jest pierwsze społeczeństwo naturalnethe pierwsza i żywotna komórka społeczeństwa itp. Rodzina odpowiada na najgłębszą prawdę o człowieczeństwie mężczyzny i kobiety, na wewnętrzną konstytucję człowieka jako daru i obrazu Boga. Ale spełnia tę funkcję tylko w takim stopniu, w jakim przestrzeń rodzinna staje się doświadczeniem komunii i uczestnictwa, dzięki formacji w prawdziwym znaczeniu rodziny. wolnośćthe sprawiedliwość i miłość.

Rodzina i Kościół

Funkcja "niezastąpiony". rodziny w rozwoju społeczeństwa, jako podstawowej przestrzeni dla osoby ludzkiej, jest również niezbędna dla Kościoła. Do tego stopnia, że, "Wśród wielu dróg, którymi podąża Kościół, aby zbawić ludzkość, "rodzina jest pierwszą i najważniejszą". (Jan Paweł II).

Jednym z kluczy do przenikania relacji rodzina-Kościół jest rozpatrywanie rodziny, jako kościół krajowy. Między Kościołem a rodziną istnieje relacja o takim charakterze, że można powiedzieć, iż rodzina jest jak miniaturowy kościół. A ponieważ opiera się na sakramencie małżeństwa, związek, który rodzi, ma charakter sakramentalny. Porusza się po linii tajemnicy i z konieczności określa udział rodziny chrześcijańskiej w misji Kościoła. To jest "szczególne działanie Kościoła".który należy uznać za własny y oryginał. Nie jest to zlecenie otrzymane od hierarchii Kościoła. Jest to również powód, dla którego rodzina, wypełniając swoją misję, musi zawsze postępować w komunii z Kościołem.

   Co za rodzina. Jesteśmy świadkami zmiany kulturowej, która powoduje konieczność jasnego określenia rzeczywistości, którą chcemy desygnować pojęciami "małżeństwo" y "rodzina". Nierzadko są one używane do wskazywania form współżycia, które są wręcz przeciwstawne.

Konieczne jest zatem określenie sposobu identyfikacji i dostępu do prawdy lub tożsamości rodziny. I to jest nikt inny jak "Znaczenie, jakie małżeństwo i rodzina mają w planie Boga, stwórcy i zbawiciela".  Ponieważ "każda koncepcja lub doktryna, która nie uwzględnia w wystarczającym stopniu tego istotnego związku małżeństwa i rodziny z jego boskim pochodzeniem i przeznaczeniem, które przekracza ludzkie doświadczenie, nie rozumiałaby jego najgłębszej rzeczywistości i nie byłaby w stanie znaleźć dokładnego sposobu rozwiązania jego problemów". (Paweł VI).

Projekt Boga dla rodziny, którego poznanie przekracza światła samego rozumu: "Jest ona zakorzeniona w najgłębszej istocie człowieka i tylko stamtąd może znaleźć swoją odpowiedź". Ale jest też jasne, że człowiek nie jest osamotniony w tym dostępie do prawdy. Ma pomoc Objawienia, dzięki której łatwiej i bezpieczniej dochodzi do prawdy. W tym celu najnowsze Magisterium Kościoła używa takich sformułowań jak np. "nierozerwalne małżeństwo między mężczyzną i kobietą". o "nierozerwalne małżeństwo mężczyzny i kobiety, które jest ponadto źródłem rodziny"..

AutorAugusto Sarmiento

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.
Banery reklamowe
Banery reklamowe