Artykuły

Opus Dei dostosuje swoje Statuty do wskazań "Ad charisma tuendum".

Kongres Generalny określi zmiany, jakie należy wprowadzić w statutach prałatury personalnej, aby dostosować je do postanowień motu proprio Ad charisma tuendum.

Omnes-10 października 2022 r.-Czas czytania: 3 minuty
kobiety opus dei

Oryginalny tekst artykułu w języku hiszpańskim tutaj

Przełożył Piotr Damian-Grint

Grupa kobiet z Dzieła na ostatnim Walnym Kongresie Wyborczym, w 2017 r. © Ismael Martínez Sánchez

Prałat Opus Dei, Fernando Ocáriz, wysłał list (dostępny na stronie Opus Dei) do członków prałatury, w którym wyjaśnia, że po opublikowaniu motu proprio Ad charisma tuendumMężczyźni i kobiety z Rady Generalnej i Centralnej Rady Doradczej - centralnych organów zarządzających Opus Dei - studiowali przez kilka tygodni "jak wykonać to, o co prosił nas Papież w kwestii dostosowania Statutów Dzieła do motu proprio".

Nadzwyczajny Kongres Generalny, który zostanie zwołany w "tym precyzyjnym i ograniczonym celu", odbędzie się w pierwszym półroczu 2023 roku. Idąc za radą Stolicy Apostolskiej, nie ograniczy się ona do zmiany "zależności Prałatury od tej Dykasterii oraz do zmiany z co pięcioletniego na coroczne składanie Stolicy Apostolskiej sprawozdania z działalności Prałatury". W istocie, jak podkreśla w swoim liście bp Ocáriz, Watykan zalecił Dziełu rozważenie "innych możliwych korekt Statutów, które wydają się odpowiednie w świetle motu proprio", a także, aby studium odbywało się w sposób spokojny: "Poradzono nam również, abyśmy poświęcili tyle czasu, ile jest to konieczne, bez pośpiechu".

Przy tej okazji ks. prałat poprosił członków Prałatury o "konkretne sugestie" mające na celu dostosowanie pracy i rozwoju Dzieła do potrzeb dzisiejszego Kościoła. W związku z tym Fernando Ocáriz chciał podkreślić, że "chodzi o dostosowanie się do tego, co wskazała Stolica Apostolska, a nie o zaproponowanie jakiejś zmiany, która mogłaby się nam wydać interesująca".

Ponadto prałat Opus Dei zaznacza, że "obok pragnienia wierności dziedzictwu naszego założyciela, należy pamiętać o dobru dla wszystkich, jakie niesie ze sobą stabilność prawna instytucji" i otwiera drzwi dla "innych sugestii (...), aby nadać nowy impuls dziełu apostolskiemu", które mogą być rozpatrywane w przyszłości.

Kongresy generalne w Opus Dei

Kongresy generalne są, wraz z prałatem, który je zwołuje i który w nich uczestniczy, głównym organem zarządzającym w Opus Dei na poziomie centralnym. Zgodnie z § 133 aktualnych Statutów "Zwyczajne Kongresy Generalne, zwoływane przez Księdza Prałata, winny odbywać się co osiem lat, aby zdać sprawę ze stanu Prałatury i doradzić odpowiednie normy dla przyszłej akcji rządzenia".

Nadzwyczajne Kongresy Generalne - takie jak ten, który odbędzie się w 2023 roku - są zwoływane "gdy wymagają tego okoliczności w ocenie Prałata".

Motu proprio Ad charisma tuendum

Motu proprio Ad charisma tuendumopublikowana w lipcu ubiegłego roku, sprecyzowała niektóre aspekty reżimu prawnego prałatury personalnej Opus Dei, aby dostosować go do tego, co zostało ustanowione przez Konstytucję Apostolską Prædicate Evangelium. Dokument ten określa, że od tej pory prałatury personalne (do tej pory istnieje tylko ta z Opus Dei) będą zależne od Dykasterii ds. Duchowieństwa, a nie od Dykasterii ds. Biskupów, jak to było wcześniej.

Ponadto motu proprio wskazało na inne zmiany związane z Opus Dei. Konkretnie: po pierwsze, częstotliwość, z jaką Opus Dei musi przedstawić swój raport o sytuacji prałatury i rozwoju jej pracy apostolskiej, staje się coroczna zamiast pięcioletniej; a po drugie, postanowiono, że "prałat nie otrzyma święceń biskupich". Nie było to wcześniej niezbędne i rzeczywiście nie było zawarte w Statutach Opus Dei; ale poprzednicy bpa Ocáriza, bł. Álvaro del Portillo i bp Javier Echevarría, obaj otrzymali święcenia biskupie.

We współpracy z
Czy chcesz niezależnych, prawdziwych i istotnych wiadomości?

Drogi Czytelniku, Omnes z rygorem i wnikliwością relacjonuje religijne sprawy bieżące. Wykonujemy pracę śledczą, która pozwala czytelnikowi zdobyć kryteria na temat wydarzeń i historii, które dzieją się w sferze katolickiej i w Kościele. Mamy w Rzymie podpisy gwiazd i korespondentów, którzy pomagają nam, by informacje z tła wyróżniały się z medialnego szumu, z ideologicznym dystansem i niezależnością.

Aby sprostać nowym wyzwaniom związanym ze zmieniającym się krajobrazem medialnym i rzeczywistością, która wymaga refleksji, potrzebujemy Waszego wsparcia.

We współpracy z
Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.