Artykuły

Monsignor Ocáriz łączy studia teologiczne z kontemplacją".

Rozmowa z profesorem Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, Włodzimierzem Wołyńcem, z okazji nadania przez Wydział doktoratu honoris causa bp. Fernando Ocárizowi, prałatowi Opus Dei.

Ignacy Soler-9 wrzesień 2022 r.-Czas czytania: 3 minuty
ocariz honoris

Oryginalny tekst artykułu w języku hiszpańskim tutaj

W środę 22 czerwca 2022 r. bp Fernando Ocariz, prałat Opus Dei, otrzymał tytuł doktora honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Jednym z promotorów tego uznania był Włodzimierz Wołyniec, który jeszcze kilka tygodni temu był jej rektorem. Omnes przeprowadził z nim wywiad po wszystkim.

Wołyniec urodził się w Oławie i jest doktorem teologii. Jako ksiądz pracował jako rektor i kierownik duchowy Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. Od 2014 do 2022 roku był rektorem Wydziału Teologicznego.

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, którego historia sięga 1565 roku, kiedy to został założony jako jedno z pierwszych seminariów Kościoła na ziemiach polskich, ma za kanclerza ks. dr. Józefa Kupnego, arcybiskupa wrocławskiego. Jest jednym z wiodących ośrodków studiów teologicznych w Europie Wschodniej.

Panie profesorze Wołyniec, był pan głównym promotorem nadania doktoratu honoris causa profesorowi Ocárizowi. Chciałabym zapytać przede wszystkim o sens i znaczenie tej nagrody.

- Nadanie tytułu honorowego jest najwyższym wyróżnieniem akademickim za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki i dydaktyki. Ks. prof. Fernando Ocáriz jest dwudziestym piątym takim doktorem z Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Pragnę nadmienić, że do tej grupy należy już kardynał Joseph Ratzinger, który otrzymał ten tytuł w 2000 roku, a ostatnio także kardynał Gerhard Müller, w 2015 roku.

Kanclerz Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu abp Józef Kupny podkreślił, że z wiedzy teologicznej i mądrości monsignora Ocáriza korzystało wiele pokoleń studentów, w tym liczni studenci z Polski.

Korzystając z okazji, Kościół Wrocławski pragnie podziękować nowemu Doktorowi i prałaturze Opus Dei za pomoc studentom z Archidiecezji Wrocławskiej w odbyciu specjalistycznych studiów teologicznych za granicą, na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie i na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie.

Studia prowadzone na tych uniwersytetach założonych lub zaplanowanych przez św. Josemaríę Escrivá cieszą się światową sławą i wydały bardzo dobre owoce w wyższej formacji absolwentów, dając im odpowiednią uwagę duchową.

Profil nowego lekarza

Na jakie aspekty pracy teologicznej nowego doktora zwróciłby Pan uwagę? Jakie kierunki badań na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu są zgodne z myśleniem księdza profesora Ocáriza?

- Monsignor Ocáriz podkreśla w swojej teologii nadprzyrodzony wymiar chrześcijaństwa i chrześcijański humanizm. W swoich publikacjach pokazuje, że człowiek zostaje wprowadzony przez Chrystusa w trynitarne życie Boga i uczestniczy we wspólnocie życia i miłości z Osobami Boskimi. Bardzo ważnym tematem teologicznym jest dla niego boskie synostwo, gdyż jest ono pełną transcendencją człowieka i szczytem jego osobowego rozwoju.

Refleksja teologiczna księdza profesora jest głęboka. Jest to nie tylko opis rzeczywistości, ale odkrycie prawdy i sensu tej rzeczywistości w świetle słowa Bożego. Jego teologia charakteryzuje się myślą metafizyczną, która pyta o causa et ratio wszystkiego, co istnieje.

Metafizyczne myślenie nie odciąga go jednak od codzienności. Przeciwnie, pozwala mu znaleźć odpowiedzi na ostateczne i najgłębsze pytania współczesnego człowieka. Na naszej uczelni chcemy też uprawiać teologię, która jest bliska życiu i pomaga ludziom odnaleźć sens życia.

Jakie aspekty teologiczne, Pana zdaniem, powinny być uwypuklone w sylwetce profesora Ocáriza?

- Chciałbym szczególnie podkreślić jeden: kontemplacyjny wymiar teologii naszego nowego doktora. Łączy naukowe studium teologii z kontemplacją Słowa Bożego wcielonego.

Pragnie poznać umysłem i sercem tajemnicę Boga w Jezusie Chrystusie, aby w ten sposób można było "pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość, i wysokość, i głębokość, i poznać miłość Chrystusa" (Ef 3, 17-19). Z tego powodu jego badania naukowe są zawsze połączone z tajemnicą Chrystusa na modlitwie.

Czy mógłby Pan przytoczyć jakąś anegdotę lub osobiste wspomnienie związane ze spotkaniami z profesorem Ocárizem?

- Podczas moich studiów w rzymskim Ateneum Świętego Krzyża w latach 1987-1992 profesor Ocáriz pomagał w nadzorowaniu mojej pracy doktorskiej; był moim promotorem w pierwszych latach. 

Teraz, po latach, kiedy przyjechałem do Rzymu, aby zaprosić go na tę uroczystość wręczenia nagrody, powiedział mi: "Patrz, ja cię doktoryzowałem na teologii, a teraz ty doktoryzujesz mnie na swoim Wydziale!".

We współpracy z
Czy chcesz niezależnych, prawdziwych i istotnych wiadomości?

Drogi Czytelniku, Omnes z rygorem i wnikliwością relacjonuje religijne sprawy bieżące. Wykonujemy pracę śledczą, która pozwala czytelnikowi zdobyć kryteria na temat wydarzeń i historii, które dzieją się w sferze katolickiej i w Kościele. Mamy w Rzymie podpisy gwiazd i korespondentów, którzy pomagają nam, by informacje z tła wyróżniały się z medialnego szumu, z ideologicznym dystansem i niezależnością.

Aby sprostać nowym wyzwaniom związanym ze zmieniającym się krajobrazem medialnym i rzeczywistością, która wymaga refleksji, potrzebujemy Waszego wsparcia.

We współpracy z
Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.