Artykuły

La paix du Christ ressuscité "est possible et nécessaire", crie le Pape depuis Rome.

"Le Christ, le Crucifié, est ressuscité, Il est vraiment ressuscité ! Dziś bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy Go". W poważnym i bolesnym geście papież Franciszek przesłał przesłanie pokoju w obliczu wojny na Ukrainie i innych poważnych sytuacji na świecie: "Pokój jest możliwy, pokój jest konieczny, pokój jest podstawowym obowiązkiem każdego z nas" - apelował.

Rafał Górnik-17 kwietnia 2022 r.-Czas czytania: 7 minuty
papież franciszek wielkanoc

Nouvelles originelles en espagnol

"Potrzebujemy Ukrzyżowanego, aby uwierzyć w zwycięstwo miłości, aby mieć nadzieję na pojednanie. Dziś, bardziej niż kiedykolwiek, potrzebujemy Go, aby mógł stanąć pośród nas i powiedzieć nam raz jeszcze: "Pokój jest z wami!" "Pozwólmy, aby pokój Chrystusa wszedł do naszego życia, do naszych domów i do naszych krajów" - zachęcał ojciec Franciszek.

Saint-Père z twarzą naznaczoną niepokojem i smutkiem, który potrafili ogrzać tylko wierni obecni na placu Saint-Pierre (ponad sto tysięcy według oficjalnej agencji Watykanu), którzy pozdrawiali go z papamobile w ten dzień jasnego słońca, oraz tysiące kwiatów dla samotności Pâques, które papież zawsze określał jako "Pâques de la guerre".

"Pokój z wami", pozdrowienie Jezusa skierowane do wszystkich, którym ukazuje się po swoim zmartwychwstaniu, było być może przesłaniem Pana najczęściej powtarzanym przez Franciszka wczoraj na centralnym balkonie bazyliki Saint-Pierre, po "dwóch latach pandemii, które pozostawiły głębokie ślady". "Il semblait que le moment était venu de sortir ensemble du tunnel, en se tenant par la main, en rassemblant les forces et les ressources. Przeciwnie, pokazujemy, że wciąż mamy w sobie ducha Kaina, który widzi Abla nie jako brata, ale jako rywala i myśli o tym, jak go wyeliminować" - oświadczył kapłan.

Jak można było się spodziewać, wysłannik Rzymu wystosował apel o "pokój na męczeńskiej Ukrainie, choć od dawna jest ona eksterminowana przez przemoc i zniszczenia okrutnej i nieczułej wojny, w którą została wciągnięta". Puisse une nouvelle aube d'espoir se lever bientôt sur cette terrible nuit de souffrance et de mort. Que la paix soit choisie. Oby nie było więcej demonstracji siły, podczas gdy ludzie cierpią.

"Jeśli to się podoba, jeśli to się podoba - zażądał Papież Rzymski - nie przyzwyczajajmy się do wojny, zaangażujmy się wszyscy w wołanie o pokój mocnym głosem, z balkonów i na ulicach". Oby przywódcy narodów zrozumieli wołanie ludu o pokój" - pisał z czasów Pierre'a, przed udzieleniem tysiącom wiernych błogosławieństwa "Urbi et Orbi".

"Redécouvrez-le, le vivant".

Podczas Wigilii Paschalnej, na zakończenie zachodu słońca w Świętą Sobotę, Papież zachęcał nas, abyśmy nie pozostawali zapatrzeni w groby, w przeszłość. "Nie możemy zrobić Pâques, jeśli pozostaniemy w śmierci, jeśli pozostaniemy więźniami przeszłości, jeśli w życiu nie będziemy mieli odwagi pozwolić sobie na przebaczenie przez Boga?, zmienić, zerwać z dziełami zła, zdecydować się na Jezusa i na Jego miłość, jeśli nadal będziemy sprowadzać wiarę do amuletu, czyniąc z Boga piękne wspomnienie czasów minionych, zamiast spotkać Go dzisiaj jako Boga żywego, który chce nas przemienić i przemienić świat. "

"Chrześcijaństwo, które szuka Pana wśród szat przeszłości i pielęgnuje go w grobie habitu, jest chrześcijaństwem bez Pâques. Ale Pan jest wskrzeszony! Nie spoczywamy wokół grobów, ale idziemy odkryć Go na nowo, Jego, Żywego" - napominał Papież.

"Les femmes voient, entendent et proclament".

Lors de la Veillée, il avait fait référence aux femmes de l'Évangile, qui "voient", et ont vu que "la pierre a été roulée". "Quand elles entrèrent, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus". Pierwsza zapowiedź Zmartwychwstania, mówi Papież, nie jest przedstawiona jako forma, którą należy zrozumieć, ale "jako znak, który należy kontemplować". Pâques zaczyna się zatem od zmiany naszych nawyków. Towarzyszy jej zaskakująca nadzieja. Nie jest to jednak łatwe do zaakceptowania. Czasami - musimy to przyznać - ta nadzieja nie ma miejsca w naszych sercach. Również w naszym przypadku, podobnie jak u kobiet z Évangile, pojawiają się pytania i niepewność, a pierwszą reakcją na dany znak jest strach, "aby nie podnosić oczu z ziemi".

Ale kobiety "rozumieją zapowiedź", która mówi im: "Dlaczego szukacie żywych wśród umarłych? "Nie ma go tutaj: jest wskrzeszony!" Papież zauważył, że dobrze jest, abyśmy zrozumieli i powtarzali te słowa: "Nie ma go!

Et les femmes "annoncent". "Qu'annoncent-elles? Radość ze zmartwychwstania. Pâques nie przychodzi, by intymnie pocieszać tych, którzy opłakują śmierć Jezusa - podkreślił Papież - ale by otworzyć szeroko serca na niezwykłe zwiastowanie zwycięstwa Boga nad złem i śmiercią". "Dlatego światło zmartwychwstania (...) rodzi uczniów-misjonarzy, którzy "wracają z grobu" i niosą wszystkim zmartwychwstałego Chrystusa Évangile. Dlatego kobiety, zobaczywszy i zrozumiawszy, modlą się, by ogłosić uczniom radość ze Zmartwychwstania".

Une "Pâques de la guerre".

W orędziu z Pâques Papież zdawał się kontynuować linię swojej medytacji z czuwania o Zmartwychwstaniu Jezusa i zastosował ją do trudnych sytuacji bieżących.

"Jezus, Ukrzyżowany, zostaje wskrzeszony. Pojawia się pośród tych, którzy Go opłakują, chorych w swoich domach, pełnych strachu i udręki. Kładzie się pośród nich i mówi do nich: "Pokój wam" (J 20,19). Pokazuje im ból w dłoniach i stopach oraz ból w boku. To nie jest zjawa, to jest On, ten sam Jezus, który umarł na krzyżu i który był w grobie. Na oczach niedowierzających uczniów odpowiada: "Pokój wam" (w. 21).

"Nasze oczy są również niewiarygodne w tej strefie wojny" - kontynuował. "Widzieliśmy zbyt wiele krwi, zbyt wiele przemocy. Nasze serca przepełniał również strach i udręka, bo tak wielu naszych braci i sióstr oraz braci i sióstr zostało zmuszonych do ucieczki przed bombami. Mamy nieszczęście wierzyć, że Jezus jest naprawdę wskrzeszony, że naprawdę pokonał śmierć. Czy to złudzenie, wytwór naszej wyobraźni? Nie, to nie jest złudzenie. Dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, słyszymy w chrześcijańskim Wschodzie bardzo wyraźne zwiastowanie Pâques: "Chrystus zmartwychwstał, naprawdę zmartwychwstał! Dziś bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy Go, na końcu Carême, która zdaje się nie chcieć skończyć".

"Je porte les victimes ukrainiennes dans mon cœur".

Ukraina, Europa. Le Pape zwierzył się: "Noszę w sercu wiele ukraińskich ofiar, miliony uchodźców i ludzi przesiedlonych wewnątrz kraju, podzielone rodziny, starszych ludzi pozostawionych samym sobie, zniszczone drogi i zrównane z ziemią wioski. J'ai sous les yeux le spectacle d'enfants orphelins et fuyant la guerre".

"Patrząc na nie, możemy tylko zrozumieć ich krzyk bólu, jak również krzyk tak wielu innych dzieci, które cierpią na świecie: tych, które umierają z głodu lub braku opieki medycznej, tych, które są ofiarami nadużyć i przemocy, i tych, których prawo do narodzin zostało odmówione.

"Pośród bólu wojny, znaki nadziei są stale obecne, takie jak otwarte drzwi tak wielu rodzin i społeczności przyjmujących migrantów i uchodźców w całej Europie. Niech te liczne akty dobroczynności będą błogosławieństwem dla naszych społeczeństw, często zdegradowanych przez tak wiele egoizmu i indywidualizmu, i przyczynią się do uczynienia ich przyjaznymi dla wszystkich".

Pomoc w walce z cierpieniem i bólami głowy

I jak to bywa przynajmniej w Boże Narodzenie i w Pâques, papież Franciszek też objechał świat, albo prawie. "Konflikt w Europie może też sprawić, że będziemy bardziej uważni na inne sytuacje napięć, cierpienia i bólu, które dotykają zbyt wielu regionów świata i o których nie możemy i nie wolno nam zapomnieć" - zaznaczył.

Moyen-Orient "Niech pokój zapanuje na Bliskim Wschodzie, od lat rozdartym przez podziały i konflikty. W tym chwalebnym dniu módlmy się o pokój Jerozolimy i pokój tych, którzy ją kochają (por. Ps 121 [122]), chrześcijan, Żydów i muzułmanów. Oby Izraelczycy, Palestyńczycy i wszyscy mieszkańcy Świętego Miasta doświadczyli piękna pokoju, żyli w braterstwie i mieli swobodny dostęp do Miejsc Świętych, we wzajemnym poszanowaniu praw każdego z nich".

"Niech pokój i pojednanie zapanują wśród narodów Libanu, Syrii i Iraku, a w szczególności wśród wszystkich wspólnot chrześcijańskich żyjących na Bliskim Wschodzie.

Niech pokój zapanuje również w Libii, aby odzyskała stabilność po latach napięć; a w Jemenie, który cierpi z powodu zapomnianego przez wszystkich konfliktu z niezliczonymi ofiarami, niech ostatnie zawirowania przyniosą nadzieję ludności".

Myanmar "Wzywamy Sekretarza Generalnego do przywrócenia daru pojednania dla Birmy, gdzie utrzymuje się dramatyczna scena wojny i przemocy, oraz dla Afganistanu, gdzie nie można uspokoić niebezpiecznych napięć społecznych i gdzie dramatyczny kryzys humanitarny wyniszcza ludność".

Afrique "Niech pokój zapanuje nad całym kontynentem afrykańskim, aby położyć kres wyzyskowi, któremu jest poddawany, i krwawieniu spowodowanemu atakami terrorystycznymi - zwłaszcza w regionie Sahelian - i niech znajdzie konkretną pomoc w braterstwie ludów". Oby Etiopia, dotknięta poważnym kryzysem humanitarnym, odkryła na nowo drogę dialogu i pojednania oraz położyła kres przemocy w Demokratycznej Republice Konga". Niech nie zabraknie szacunku i solidarności dla mieszkańców wschodniej części RPA dotkniętych poważnymi powodziami".

Ameryka Łacińska "Niech Zmartwychwstały Chrystus towarzyszy i wspomaga mieszkańców Ameryki Łacińskiej, którzy w tych trudnych czasach pandemii dostrzegli, że ich warunki socjalne w niektórych przypadkach uległy pogorszeniu, pogłębione także przez przypadki przestępczości, przemocy, korupcji i handlu narkotykami".

Kanada "Prosimy Pana wskrzeszenia, aby towarzyszył drodze pojednania, którą kanadyjski Kościół katolicki podąża z ludami autochtonicznymi. Niech Duch Zmartwychwstałego Chrystusa zachowa dobrodziejstwa przeszłości i usposobi nasze serca do poszukiwania prawdy i braterstwa".

Drodzy bracia i siostry - zakończył ojciec Franciszek - każda wojna ma konsekwencje, które dotykają całej ludzkości: od strapienia i tragedii uchodźców, po kryzys gospodarczy i żywnościowy, którego oznaki już widzimy.

"W obliczu uporczywych znaków wojny, podobnie jak w licznych i bolesnych wadach życia, Chrystus, pogromca kary, strachu i śmierci, napomina nas, byśmy nie pochylali głowy w obliczu zła i przemocy. Bądźmy próżni dla pokoju Chrystusowego! Pokój jest możliwy, pokój jest konieczny, pokój jest pierwszym obowiązkiem wszystkich!"

We współpracy z
Czy chcesz niezależnych, prawdziwych i istotnych wiadomości?

Drogi Czytelniku, Omnes z rygorem i wnikliwością relacjonuje religijne sprawy bieżące. Wykonujemy pracę śledczą, która pozwala czytelnikowi zdobyć kryteria na temat wydarzeń i historii, które dzieją się w sferze katolickiej i w Kościele. Mamy w Rzymie podpisy gwiazd i korespondentów, którzy pomagają nam, by informacje z tła wyróżniały się z medialnego szumu, z ideologicznym dystansem i niezależnością.

Aby sprostać nowym wyzwaniom związanym ze zmieniającym się krajobrazem medialnym i rzeczywistością, która wymaga refleksji, potrzebujemy Waszego wsparcia.

We współpracy z
Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.