Artykuły

Feminizm Francesco, czyli klucz do odczytania jego podróży po Kanadzie

Jak to jest w zwyczaju podczas papieskich podróży, Franciszek zorganizował konferencję prasową podczas powrotu do Rzymu. Niektóre z pytań rzucają nowe światło na kluczowe punkty tej podróży do Kanady.

Fernando Emilio Mignone-8 września 2022 r.-Czas czytania: 6 minuty
PAPAL CANADA

Testo originale del articolo in inglese qui

Testo del articolo inglese

Papież dał klucz interpretacyjny do swoich kanadyjskich przesłań, odpowiadając dziennikarzom, gdy 29 lipca leciał z Iqaluit do Rzymu. Ta podróż do Kanady, jak wyjaśnił, jest ściśle związana z postacią św. Anny, z "dialektalnym" przekazywaniem wiary, czyli kobietom, bo
la Chiesa è madre e sposa.

"Ho parlato", powiedział, "di donne anziane, di madri e di donne. I podkreśliłem, że wiara jest przekazywana "w dialekcie matczynym", dialekcie dziewczynek... To jest bardzo ważne: rola kobiety w przekazywaniu wiary i w rozwoju wiary. To matka lub matka uczy pytać, wyjaśniać pierwsze rzeczy, których dziecko nie rozumie w kwestii wiary... Kościół jest kobietą. Postanowiłem powiedzieć to wyraźnie z myślą o świętej Annie".

Ha aggiunto un riferimento biblico, Maccabei 2-7, dove si dice che "la madre incoraggiava nel dialetto materno" i suoi figli ad accettare il martirio.

Nonni

Rzeczywiście, 26 lipca Franciszek mówił o przekazywaniu kultury i wiary w omlecie przed tysiącami rodzin w miasteczku w Edmonton: "Siamo qui grazie ai nostri genitori, ma anche grazie ai nostri nonni... Spesso sono stati loro che ci hanno voluto bene senza riserve e senza aspettarsi nulla da noi; Ci hanno preso per mano quando avevamo paura, ci hanno rassicurato, ci hanno incoraggiato quando dovevamo decidere della nostra vita. Dzięki naszym dzieciom otrzymaliśmy opiekę od historii.

Wielu z nas oddychało w domach naszych dzieci zapachem Vangelo, siłą wiary, która jest w domu. Dzięki nim odkryliśmy wiarę rodzinną, domową; tak, tak jest, bo wiara komunikuje się zasadniczo w ten sposób, komunikuje się "w języku ojczystym", komunikuje się w gwarze, komunikuje się poprzez czułość i zaangażowanie, troskę i bliskość". "Questa è la nostra storia che va custodita, la storia di cui siamo eredi; siamo figli perché siamo nipoti. Dzieci odcisnęły na nas oryginalne piętno
loro modo di essere, donandoci dignità, fiducia in noi stessi e negli altri. Ci hanno trasmesso qualcosa che dentro di non si può mai no si può mai cancelare".

Opieka nad rodziną

"Siamo figli e nipoti che sanno custodire la ricchezza che abbiamo ricevuto? Ricordiamo i buoni insegnamenti che abbiamo ereditato? Rozmawiamy z naszymi pracownikami, czy mamy czas, aby ich poznać?

Czy w naszych domach, coraz lepiej wyposażonych, bardziej nowoczesnych i funkcjonalnych, wiemy jak zapewnić dekoracyjną przestrzeń, w której można przechowywać ich wspomnienia, szczególne miejsce, małe rodzinne sanktuarium, które poprzez obrazy i ukochane przedmioty pozwala nam również wznieść nasze myśli i nasze modlitwy do tych, którzy nas poprzedzili? Abbiamo conservato la Bibbia o il rosario dei nostri antenati? Dlatego prosimy o nich i w jedności z nimi poświęcamy czas na pamięć o nich, na zachowanie ich dziedzictwa. W mgle zapomnienia, która napada na nasze zawrotne czasy, bracia i siostry, trzeba zadbać o nasze korzenie".

Lac Sainte Anne (Jezioro Sant'Anna)

Tymczasem 26 lipca Papież był jeszcze jednym pielgrzymem w sanktuarium Lac Sainte Anne, miejscu kultu rdzennej ludności. Tam powrócił do omawianego argumentu.

"Penso alle nonne che sono qui sono qui con noi. E sono tante. Care nonne, i vostri cuori sono sorgenti da cui sgorga l'acqua viva della fede, con la qual avete dissetato i vostri figli e nipoti. Uwielbiam istotną rolę kobiet w społecznościach tubylczych. Zajmują one bardzo ważną pozycję, ponieważ są
benedette fonti di vita, non solo fisica ma anche spirituale. E, pensando alle vostre kokum (nonne in lingua cree), penso alla mia. Da lei ho ricevuto il primo annuncio della fede e ho appreso che il Vangelo si trasmette così, attraverso la tenerezza della cura e la saggezza della vita.

Wiara rzadko rodzi się czytając książkę samotnie w pokoju, ale rozprzestrzenia się w środowisku rodzinnym, jest przekazywana w języku matek, przy słodkim śpiewie gwarowym córek. Jestem szczęśliwy, że mogłem zobaczyć tak wiele osób, które mieszkają tutaj. Dziękuję. Vi ringrazio, e vorrei dire a tutti coloro che hanno anziani in casa, in famiglia, avete un tesoro! Proszę, zachowajcie w swoich murach źródło życia; dbajcie o nie jak o najcenniejszy skarb, który należy kochać i przechowywać".

Sanare le ferite

"W tym błogosławionym miejscu, gdzie panuje harmonia i pokój, jesteśmy świadkami dysonansów naszej historii, straszliwych skutków kolonizacji, niezatartego bólu tak wielu rodzin, dzieci, synów i córek. Signore, aiutaci a sanare le nostre ferite. Wiemy, że wymaga to zaangażowania, uwagi i konkretnych działań ze strony
parte nostra. Ma sappiamo anche, Signore, che non possiamo farcela da sole. Ci affidiamo a te e all'intercessione di nostra madre e di nostra nonna. ...matki i córki pomagają leczyć rany serca.

Kościół jest także kobietą, Kościół jest także matką. W rzeczywistości nigdy nie było takiego momentu w jej historii, w którym wiara nie byłaby przekazywana, w języku ojczystym, przez matki i córki. Z drugiej strony, część nieszczęsnej choroby, z którą mamy do czynienia, wynika z tego, że nie pozwoliliśmy na to, aby inni ludzie byli w stanie żyć.
przekazywania wiary w ich języku i kulturze. Ta strata jest z pewnością tragedią, ale wasza obecność tutaj jest świadectwem odporności i zadośćuczynienia, walki o zabezpieczenie, trzymania serc blisko Boga, który strzeże naszego wspólnotowego bytu".

Sainte Anne de Beaupré (Święta Anna di Beaupré)

28 lipca, podczas spotkania w Sanktuarium Sant'Anna w Beaupré, Quebec, Franciszek skomentował Ewangelię o dwóch rozczarowanych uczniach na drodze do Emaus. "Mówimy z wiarą o Chlebie Eucharystycznym, ponieważ wokół Mszy Świętej możemy na nowo odkryć siebie jako umiłowane dzieci Ojca, powołane do bycia wszystkimi braćmi i siostrami.

Gesù, spezzando il Pane, conferma la testimonianza delle donne - è risorto! - któremu uczniowie nie uwierzyli. W tej bazylice, w której wspominamy matkę Maryi Dziewicy i w której znajduje się również krypta poświęcona Niepokalanemu Poczęciu, musimy podkreślić rolę, jaką Bóg chciał przyznać kobietom w swoim planie zbawienia. Sant'Anna, bł. Vergine Maria, kobiety poranka wielkanocnego wskazują nam nową drogę pojednania, macierzyńska opieka tak wielu kobiet może nam towarzyszyć - jak Chiesa - w nowe i trudniejsze czasy, w których zostawiamy za sobą tak wiele sterylności i tak wiele śmierci, a w centrum stawiamy Jezusa, Chrystusa Zmartwychwstałego".

Due donne canadesi

Delle otto donne che hanno posto domande alla conferenza stampa aerea, le prime due erano canadesi. Traduco le risposte. Jessica Deer z CBC Radio, prelegentka konferencji, chciała wiedzieć, dlaczego papież nie skorzystał z okazji, by publicznie obalić papieskie sztandary i doktryny z czasów konkwistadorów, które doprowadziły katolików do narzucenia się na rdzenne ziemie i uznania ich mieszkańców za gorszych.

Il Papa ha richiamato le parole di san Giovanni Paolo II di condanna della schiavitù africana durante la sua visita all'isola di Gorée, in Senegal (22 febbraio 1992: [Isola di Gorée, la porta del non ritorno]); a Bartolomé de las Casas e San Pedro Claver; alla mentalità colonialista di allora e di oggi, e ai valori indigeni.

Ha concluso con quanto seguue. Papa Franciszek ... "Ta 'doktryna kolonizacji' ... jest cattiva, jest
ingiusta. Nawet dzisiaj używa się tego samego, w rękawiczkach, magari... Na przykład kilku młodych ludzi z niektórych krajów powiedziało mi: "W naszym kraju, kiedy prosisz o pożyczkę od organizacji międzynarodowej, stawiają nam warunki kolonialne, w tym legislacyjne. Aby przyznać wam pożyczki, zmuszają was do zmiany nieco waszego "sposobu życia". Jeśli chodzi o kolonizację ... Ameryki, Anglików, Francuzów, Hiszpanów, Portugalczyków: są to cztery (potęgi kolonialne), z których zawsze istniało pericolo, co więcej, istnieje mentalność "my jesteśmy lepsi, a ci tubylcy się nie liczą", i to jest poważne.

Dlatego musimy pracować nad tym, o czym mówisz: wrócić i uzdrowić... to, co zostało zrobione w przeszłości, wiedząc, że ten sam kolonializm istnieje do dziś. Myślimy na przykład o globalnym przypadku... Rohingya, w Myanmar: nie mają prawa do obywatelstwa, są na niższym poziomie. Anche
oggi. Bardzo dziękuję!"

La stampa canadese

Brittany Hobson, z kanadyjskiej agencji prasowej: "Buon pomeriggio, Papa Francesco. Lei powiedział, że jest to konieczne, aby mówić w terminach chiari, onesti, direttamente e francamente. Wiesz, że kanadyjska Komisja Prawdy i Pojednania określiła system szkolny jako "kulturowe ludobójstwo", a to wyrażenie jest po prostu poprawione w "ludobójstwie".

Le persone che hanno ascoltato le sue parole di scusa questa settimana si sono lamentate del fatto che il termine genocidio non sia stato esplicitamente usato.

Papież Franciszek: "To prawda, nie użyłem tego słowa, bo nie przychodzi mi ono do głowy, ale opisałem ludobójstwo i jestem zgorszony, zgorszony za dzieło, jakim było ludobójstwo. Ja na przykład też to potępiłem: wprowadzić dzieci do rodziny, zmienić kulturę, zmienić umysł, zmienić tradycje, zmienić rasę, mówimy, całej kultury. Tak, to techniczny termin - ludobójstwo - ale nie użyłem go, bo nie przyszedł mi do głowy. Ma ho descritto che era vero, sì, che è stato un genocidio, sì, sì, tranquilla. Powiedzmy, że powiedziałem, że to było ludobójstwo. Grazie."

Ostateczna decyzja w tej sprawie zostanie podjęta w Kanadzie. Należy sprawdzić, czy również to, co jest na górze, daje coś, o czym można mówić. Omnes riferirà.

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.
Banery reklamowe
Banery reklamowe