Artykuły

Dzień Wolności upamiętnia koniec niewolnictwa w USA

W Stanach Zjednoczonych 19th W czerwcu obchodzone jest wielkie obywatelskie wydarzenie, popularnie zwane dziewiętnastym czerwca. Tego dnia w 1865 roku unionista generał Gordon Granger oświadczył w Galveston w Teksasie, że wszyscy niewolnicy są wolni.

Stefano Grossi Gondi-13 wrzesień 13 wrzesień 2022-Czas czytania: 4 minuty

Oryginalny tekst artykułu w języku hiszpańskim tutaj

Stefano Grossi, 19th Czerwiec 2022 r. Czas czytania: 4 minuty.

 Stany wprowadziły święto narodowe w 2021 roku z mandatu Joe Bidena, który nazwał je "jednym z moich największych zaszczytów jako prezydenta". Wydarzenie to znane jest jako "Dzień Wolności" lub "Dzień Wyzwolenia". Ta rocznica, obchodzona szczególnie w społeczności afroamerykańskiej, była szczególnie odczuwalna w 2020 roku po zamordowaniu George'a Floyda przez policję w Minneapolis.

 Niewolnictwo stanowi część historii ludzkości, a jego korzenie sięgają bardzo głęboko. Jedną z pierwszych osób, która złamała tradycję był Jezus Chrystus, a po nim ci, którzy szerzyli jego nauki. W liście do Galatów św. Paweł pisze: "bo w Chrystusie Jezusie wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę. Nie ma tam ani Żyda, ani Greka; nie ma niewolnika ani wolnego; nie ma mężczyzny ani kobiety; wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie" (Ga 3,26-28).

 Potrzeba było kilku wieków chrześcijaństwa, aby rozpowszechnić sprzeciw wobec tej praktyki. Od wczesnych czasów uważano ją za głęboko sprzeczną z przesłaniem miłości, wolności i równości w nauczaniu chrześcijańskim.

 W średniowieczu

 Średniowieczna Europa była jedyną cywilizacją, która okazała się zdolna najpierw złagodzić, a później znieść kupowanie i sprzedawanie istot ludzkich ze względu na swoje chrześcijańskie przesłanie o godności i wartości każdej osoby. W 1102 r. Rada Londynu wydała pierwsze wyraźne potępienie masowego niewolnictwa: "niech nikt nie bierze udziału w tym niegodziwym procederze, który był powszechnie praktykowany tutaj w Anglii, gdzie sprzedawano ludzi jak zwierzęta".

 Pod koniec XII wieku Francuz, Jean de Matha założył Zakon Najświętszej Trójcy. Ten projekt życia zakonnego łączył nabożeństwo do Trójcy Świętej z dziełem uwalniania z niewoli, w szczególności z wykupem chrześcijan, którzy dostali się do niewoli Maurów. Zakon podejmował szczególne starania o wykupienie jeńców, ponieważ wiedział, że jeńcy otrzymają wolność, jeśli wyrzekną się swojej wiary. W ostatnim czasie Zakon Trójcy Przenajświętszej prowadzi swoje dzieło wyzwolenia ludzi na różne sposoby, a konkretnie z nowych form zniewoleń, takich jak prostytucja, alkoholizm, narkomania itp. lub pomagając wydobyć z ubóstwa osoby pozbawione środków do życia.

 Modern Age

W latach otwarcia kontynentu amerykańskiego myśl różnych papieży dojrzała do zdecydowanego sprzeciwu wobec praktyki niewolnictwa, które stało się znacznie bardziej rozpowszechnione wraz z rosnącą liczbą Indian, Afrykanów itp. Z 15th do 19th wieku, bulle papieskie i ekskomuniki dla handlarzy były dość powszechne.

 W 1492 roku, roku odkrycia Ameryki, papież Pius II przypomniał biskupowi w portugalskiej Gwinei (obecnie Gwinea Bissau), że niewolnictwo Czarnych to "magnum scelus", czyli bardzo poważne przestępstwo. Później papieże stosowali ekskomunikę, aby wyrazić swoje całkowite odrzucenie tej praktyki. Na przykład papież Urban VIII w 1639 roku i papież Benedykt XIV w 1741 roku.

 Współczesny wiek

W 1815 roku, kiedy Kongres Wiedeński decydował o tym, jak podzielić kontynent afrykański, papież Pius VII poprosił ich o zakaz handlu niewolnikami. W 1839 roku papież Grzegorz XVI powtórzył słowa swoich poprzedników w bulli, w której "upomina i błaga" chrześcijan, aby przestali być winni "ogromnej infamii" niewolnictwa, "tego poniżającego handlu, w którym czarni (...) są kupowani, sprzedawani, a czasem zmuszani do wykonywania pracy ponad ich siły".

 W XIX i XX wieku sprzeciw Kościoła stał się znacznie ostrzejszy, tak że Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917 roku piętnował niewolnictwo zaliczając je do przestępstw "przeciwko życiu, wolności, własności, dobrej sławie i moralności". Osoby świeckie, które zostały sprawiedliwie skazane za morderstwa, "uprowadzanie dzieci obojga płci, sprzedawanie mężczyzn jako niewolników" i inne niegodziwe praktyki, "muszą być automatycznie wyłączone z wszelkich kościelnych aktów i pensji, jeśli otrzymywałyby jedną w Kościele, z obowiązkiem naprawienia wszelkich szkód".

 Sobór Watykański II wymienia niewolnictwo na długiej liście "haniebnych" praktyk, które obrażają godność człowieka. Wreszcie, Katechizm Kościoła Katolickiego (1994) potępia niewolnictwo w części dotyczącej siódmego przykazania "nie będziesz kradł".

 Obecne projekty

 W ostatnich latach w życiu niektórych kobiet zakonnych zakorzeniła się inicjatywa zwana Talitha kum. Rozbudził głębokie pragnienie godności i życia, które było utajone i zranione przez wiele form wyzysku. Handel ludźmi to złożone, wieloaspektowe zjawisko, które szkodzi dziesiątkom milionów ludzi i całej społeczności ludzkiej. Działania Talitha kum skierowane są do wszystkich osób pozbawionych wolności i godności, niezależnie od stylu życia, rasy, religii, sytuacji materialnej czy orientacji seksualnej.

 Najwyraźniej w XXI wieku niewolnictwo nie zostało wyeliminowane i wyraża się na różne sposoby, które z czasem ewoluują. W całej historii Kościoła natrafiamy na wiele argumentów teologicznych z czasów Ojców Kościoła potępiających tę praktykę. Na przykład podkreślanie, że Bóg jest stwórcą wszystkich mężczyzn i kobiet, którzy cieszą się równymi możliwościami i godnością; jedni ludzie kontrolują innych ludzi jest konsekwencją grzechu człowieka; ofiara Chrystusa wyzwoliła wszystkich ludzi w równym stopniu z niewoli zła; wszyscy ludzie, w tym niewierzący, są zdolni do wiary w Chrystusa; niewolnictwo jest przeszkodą w nawróceniu do Boga dzięki złemu przykładowi chrześcijan.

AutorStefano Grossi Gondi

We współpracy z
Czy chcesz niezależnych, prawdziwych i istotnych wiadomości?

Drogi Czytelniku, Omnes z rygorem i wnikliwością relacjonuje religijne sprawy bieżące. Wykonujemy pracę śledczą, która pozwala czytelnikowi zdobyć kryteria na temat wydarzeń i historii, które dzieją się w sferze katolickiej i w Kościele. Mamy w Rzymie podpisy gwiazd i korespondentów, którzy pomagają nam, by informacje z tła wyróżniały się z medialnego szumu, z ideologicznym dystansem i niezależnością.

Aby sprostać nowym wyzwaniom związanym ze zmieniającym się krajobrazem medialnym i rzeczywistością, która wymaga refleksji, potrzebujemy Waszego wsparcia.

We współpracy z
Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.