Artykuły

Ruch Komunia i Wyzwolenie śladami papieża

Giovanni Tridente-12 października z 2022 r.-Czas czytania: 3 minuty
komunia wyzwolenie rimini

Oryginalny tekst artykułu tutaj

"Vogliamo affermare ancora una volta la nostra affezionata sequela al Papa e in essa il nostro appassionato amore a Cristo e alla Chiesa". Tak napisał kilka tygodni temu przewodniczący Bractwa Komunii i Wyzwolenia Davide Prosperi do wszystkich wyznawców włoskiego Ruchu założonego przez księdza Luigiego Giussaniego, który w najbliższą sobotę 15 października zostanie przyjęty na specjalnej audiencji przez papieża Franciszka na Piazza San Pietro.

Sono attese oltre 50 mila persone provenienti da più 60 Paesi del mondo e la ragione principale è proprio il Centenario della nascita del carismatico presbitero, teologo e docente che all'inizio delle anni 70 del secolo scorso, również w duchu ofiar społecznych tamtych lat, dał życie temu prosperującemu ruchowi młodzieżowemu poświęconemu ewangelizacji, który od tego czasu rozprzestrzenił się na cały świat.

Nieżyjący już kardynał Joseph Ratzinger podczas omelii na pogrzeb księdza Giussaniego w 2005 roku, na kilka tygodni przed jego wyborem na Pontefice, wspominał, jak Duch Święty potrafił wzbudzić w Kościele, poprzez tego kapłana, ruch, "który świadczyłby o pięknie bycia chrześcijanami w czasach, gdy szerzyła się opinia, że chrześcijaństwo jest czymś trudnym i czymś, czym trudno żyć".

Giussani, w związku z tym, wznawia w młodych ludziach "miłość do Chrystusa 'Via, Verità e Vita', ripetendo che solo Lui è la strada verso la realizzazione dei desideri più profondi del cuore dell'uomo" e che Cristo ci salva proprio attraverso la nostra umanità.

Faza "rinascita"

Jego członkowie, którzy od wielu lat mają kłopoty - ostatnio pewne nieporozumienia na najwyższym szczeblu, które doprowadziły do wcześniejszej rezygnacji poprzedniego przewodniczącego, Hiszpana Juliána Carróna - są obecnie w fazie "rinascita", która musi doprowadzić do przezwyciężenia pewnych nieporozumień, zwłaszcza w odniesieniu do zmiany przywództwa na czele Ruchu. 

Stolica Apostolska interweniowała, aby towarzyszyć temu procesowi, który jest przedmiotem zainteresowania wszystkich Ruchów starego i nowego pokolenia, które dzisiaj muszą przestrzegać dyrektyw zawartych w Dekrecie o sprawowaniu władzy w międzynarodowych stowarzyszeniach federacjach, prywatnych i publicznych, wydanym w czerwcu 2021 r. przez Dykasterię ds. Świeckich, Rodziny i Życia. Ponadto dekret ten określa maksymalną długość kadencji osób powołanych do centralnego organu zarządzającego na 5 lat, z możliwością przedłużenia, ale nie przekraczającą 10 lat, z wyjątkiem założycieli.

Budowanie dobra wspólnego

Wracając do listu Prosperi do adherentów CL (jak potocznie nazywa się Stowarzyszenie), czytamy w nim: "A papa Francesco affidiamo, dunque, come figli, il desiderio che dal profondo ci anima di offrire, attraverso la concrezza della nostra esistenza, il nostro contributo di fede e di costruzione del bene comune a vantaggio di tutti i nostri nostri fratelli uomini, continuando a mendicare, anzitutto per noi stessi, Colui che solo può compiere la sete del cuore dell'uomo: Gesù di Nazareth".

L'evento in Piazza San Pietro

Spotkanie na Piazza San Pietro rozpocznie się o godz. 19 recytacją modlitwy Lodiego, odczytaniem przesłań ewangelicznych i projekcją audio/wideo wystąpień księdza Giussaniego, przeplatanych pieśniami w wykonaniu chóru Comunione e Liberazione.

Przyjazd papieża Franciszka zaplanowano na godz. 11.30; po pozdrowieniach przewodniczącego franciszkanów z CL wysłuchane zostaną świadectwa Rose Busingye (założycielki i przewodniczki organizacji charytatywnej Meeting Point International w Kampali, Uganda) oraz Hassiny Houari (byłej studentki Centrum Studiów Portofranco, Mediolan).

Dzień wcześniej w Audytorium Pontificia Università Urbaniana zostanie zaprezentowana książka Il cristianesimo come avvenimento. Saggi sul pensiero teologico di Luigi Giussani (Bur)pierwsza z trzech rund interwencji na temat sposobu myślenia Fondatore di CL. Interverranno il Cardinale Marc Ouellet, Prefetto del Dicastero per i Vescovi; mons. Giuseppe Baturi, Arcybiskup Cagliari i Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Włoch; Don Javier Prades, Rettore dell'Università San Dámaso di Madrid.

"Siamo coscienti del nostro nulla e allo stesso tempo pieni di indomita speranza in Colui che può tutto, nel percorrere quella 'strada bella' della quella don Giussani non ha mai smesso di renderci certi", ha chiosato Prosperi nella lettera agli aderenti dando appuntamento a tutti a Piazza San Pietro.

We współpracy z
Czy chcesz niezależnych, prawdziwych i istotnych wiadomości?

Drogi Czytelniku, Omnes z rygorem i wnikliwością relacjonuje religijne sprawy bieżące. Wykonujemy pracę śledczą, która pozwala czytelnikowi zdobyć kryteria na temat wydarzeń i historii, które dzieją się w sferze katolickiej i w Kościele. Mamy w Rzymie podpisy gwiazd i korespondentów, którzy pomagają nam, by informacje z tła wyróżniały się z medialnego szumu, z ideologicznym dystansem i niezależnością.

Aby sprostać nowym wyzwaniom związanym ze zmieniającym się krajobrazem medialnym i rzeczywistością, która wymaga refleksji, potrzebujemy Waszego wsparcia.

We współpracy z
Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.