Świat

Spadająca liczba katolików w Niemczech

Ponad pół miliona osób opuściło Kościół katolicki w Niemczech w 2022 roku. Jednak w następstwie pandemii COVID zwiększyło się udzielanie sakramentów, zwłaszcza małżeństwa.

José M. García Pelegrín-28 czerwca 2023-Czas czytania: 2 minuty
Niemcy

W 2022 roku rekordowa liczba 522 821 osób opuściła Kościół katolicki w Niemczech, po 359 338 w 2021 roku.

Ta bezprecedensowa liczba wynika głównie z faktu, że osoba, która oficjalnie wystąpi z Kościoła ("Kirchenaustritt"), jest zwolniona z płacenia tzw. podatku kościelnego ("Kirchensteuer"), który - w zależności od tego, w jakim kraju się znajduje. ziemia Kwota podatku, z którego żyje, wynosi 8-9 procent podatku dochodowego... i nie jest zastępowana żadnym innym podatkiem. Innymi słowy, ci, którzy nie mają prawdziwego zaangażowania w Kościół, oszczędzają niemałą kwotę podatku.

Z drugiej strony, nie wiadomo, czy fakt, że Niemiecka Droga Synodalna mogły mieć wpływ na te liczby. W każdym razie taki proces "reformy" wywołał rozczarowanie wśród wielu ludzi, którzy dostrzegają, że poruszane są kwestie, które w rzeczywistości mają niewiele wspólnego z ich życiem w wierze.

W przeciwieństwie do tej ogromnej liczby odejść, liczba dorosłych przyjętych po raz pierwszy do Kościoła katolickiego wyniosła 1 447 w 2002 r. (2021: 1 465), a liczba osób, które wycofały się i zostały ponownie przyjęte, wyniosła 3 753 (2021: 4 116).

Powyższe dane pochodzą ze statystyk opublikowanych w środę 28 czerwca 2023 r. przez Konferencja Episkopatu Niemiec i 27 diecezji w Niemczech. Katolicy stanowią obecnie tylko 24,8 procent całej populacji (20 937 590 z 84,5 miliona). Liczba członków Kościoła protestanckiego również spadła, do 19,1 miliona w 2022 roku, czyli 22,60 procent.

W 2021 r. z 83,2 mln całkowitej populacji katolicy stanowili 25,96% (21,6 mln), podczas gdy członkowie kościoła ewangelickiego stanowili 23,68% (19,7 mln).

Biorąc pod uwagę te dane, całkowita liczba chrześcijan w Niemczech ponownie spadła z 41,30 mln (49,36%) do 40,1 mln (48,87%). Oczywiście, porównując wartości procentowe, należy również wziąć pod uwagę, że migranci z religii innych niż chrześcijaństwo odgrywają ważną rolę we wzroście całkowitej liczby ludności Niemiec (z 83,2 mln w 2021 r. do 84,5 mln w 2022 r.).

Wzrost liczby osób przyjmujących sakramenty po Covid-19

Przechodząc do danych dotyczących Kościoła katolickiego, odnotowano niewielki wzrost przyjmowania sakramentów, teraz, gdy pandemia COVID oficjalnie się zakończyła: frekwencja na niedzielnych mszach wynosi 5,7% (2021: 4,3%).

Jeśli w 2021 r. udzielono 141 992 chrztów, to w 2022 r. było ich 155 173. 162 506 dzieci przyjęło Pierwszą Komunię Świętą (2021: 156 574), a 110 942 młodych ludzi przyjęło sakrament bierzmowania (2021: 125 818).

Odnotowano znaczny wzrost liczby małżeństw kanonicznych: z 20 140 w 2021 roku do 35 467 w 2022 roku. Jeśli chodzi o pochówki kanoniczne, liczby pozostały praktycznie niezmienione: 240 144 w porównaniu do 240 040 w poprzednim roku.

Od lat niemieckie diecezje koncentrują swoje parafie, co doprowadziło do spadku liczby parafii z 9 790 w 2021 r. do 9 624 w 2022 r. W sumie w Niemczech mieszka 11 987 księży (2021: 12 280), z których 6 064 pracuje w duszpasterstwie parafialnym (2021: 6 215). W Niemczech mieszka łącznie 11 987 księży (2021: 12 280), z których 6 069 pracuje w duszpasterstwie parafialnym (2021: 6 215). Zmniejszyła się również liczba stałych diakonów: z 3 253 w 2021 r. do 3 184 w ubiegłym roku. Liczba święceń kapłańskich w 2022 r. wyniosła 45 (33 księży diecezjalnych i 12 zakonnych), o trzy mniej niż w 2021 r.

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.