Watykan

Zbawienie przychodzi przez pokorę, naucza papież Franciszek

Ojciec Święty zachęcał nas dziś rano do walki z pychą, która jest utożsamiana z wywyższaniem się, zarozumiałością i próżnością tych, którzy myślą, że są lepsi od innych. Jest to "wielka królowa" wad, dumna osoba lekceważy to, co powiedział Jezus: "nigdy nie osądzaj". Papież zachęcał ludzi, aby zwracali się do Maryi Dziewicy i św. Józefa i prosili o "dar pokoju".

Francisco Otamendi-6 marca 2024 r.-Czas czytania: 3 minuty

Papież Franciszek podczas modlitwy Anioł Pański 3 marca ©OSV

Dziś, w środę trzeciego tygodnia Wielkiego Postu, w dziesiątej sesji cyklu katechez o wadach i cnotach papież rozważał temat pychy. Przesłuchanie Wydarzenie miało miejsce na Placu Świętego Piotra, a papież oparł swoje przemówienie na wersecie ze Starego Testamentu, który mówi: "Pycha jest nienawistna Panu i ludziom" (Syr 10:7,9,12,14).

"Sam Jezus wymienia tę wadę jako jedno ze zła, które pochodzi z serca człowieka. Dumna osoba uważa się za lepszą od innych i chce, aby wszyscy uznawali jej zasługi. Możemy powiedzieć, że w jego wnętrzu kryje się pretensja do bycia jak Bóg, co widzimy w grzechu Adama i Ewy, o którym mówi Księga Rodzaju", rozpoczął papież

Z tego pierwszego opisu "widzimy, że wada pychy jest bardzo zbliżona do wady próżnej chwały, którą przedstawiliśmy ostatnio. Ale jeśli pycha jest chorobą ludzkiego ego, to jest to choroba infantylna w porównaniu ze spustoszeniami, jakie może spowodować pycha", podkreślił Franciszek.

Czas i wysiłek w walce z pychą

"Ze wszystkich wad, duma jest wielką królową. To nie przypadek, że w Boskiej

Komedia Dantego umieszcza go w pierwszej ramie czyśćca: kto ulega tej wadzie, jest daleko od Boga, a zmiana tego zła wymaga czasu i wysiłku, bardziej niż jakakolwiek inna walka, do której chrześcijanin jest powołany", ostrzegł.

Wada ta niszczy braterstwo, "ponieważ dumna osoba nie odnosi się do innych w sposób

Papież podkreślił: "W Ewangelii znajdujemy również przykłady takich ludzi, zarozumiałych i pewnych siebie - jak Piotr, który wierzył, że nigdy nie zaprze się Mistrza. "W Ewangelii znajdujemy również przykłady takich ludzi, zarozumiałych i pewnych siebie - jak Piotr, który wierzył, że nigdy nie zaprze się Mistrza - a Jezus leczy ich lekarstwem pokory. To uczy nas, że zbawienie nie jest w naszych rękach, ale jest darmowym darem, który Bóg chce nam dać", kontynuował.

"Długa lista objawów

W swojej medytacji papież przedstawił "długą listę symptomów, które ujawniają, że dana osoba uległa wadzie pychy. Jest to zło o oczywistym aspekcie fizycznym: człowiek dumny jest wyniosły, ma "sztywny kark", to znaczy ma sztywny kark, który się nie zgina. Jest człowiekiem łatwym do pogardliwego osądzania: za nic nie wydaje nieodwołalnych wyroków na innych, którzy wydają mu się beznadziejnie nieudolni i niezdolni. W swojej arogancji zapomina, że Jezus w Ewangelii dał nam bardzo niewiele zasad moralnych, ale w jednej z nich był bezkompromisowy: nigdy nie osądzaj".

"Wiesz, że masz do czynienia z dumną osobą, gdy jeśli dasz jej trochę konstruktywnej krytyki lub zupełnie nieszkodliwy komentarz, zareaguje przesadnie, jakby ktoś obraził jego majestat: wpada w złość, krzyczy, zrywa relacje z innymi w urażony sposób".

Remedios: Walka o bycie pokornym, Maryja i Józef

Papież Franciszek zauważył, że niewiele można zrobić z osobą chorą na pychę. "Nie da się z nią rozmawiać, nie mówiąc już o poprawianiu jej, ponieważ w głębi duszy nie jest już obecna sama dla siebie. Trzeba po prostu być cierpliwym, ponieważ pewnego dnia jego gmach się zawali. Włoskie przysłowie mówi: "Pycha jedzie konno, a wraca pieszo"".

"Zbawienie przychodzi przez pokorę, prawdziwe lekarstwo na każdy akt pychy. W

Magnificat, Maria śpiewa Bogu, który rozprasza dumnych swoją mocą w chorych myślach ich serc. Nie ma sensu kraść czegoś Bogu, jak mają nadzieję czynić pyszni, ponieważ ostatecznie On chce dać nam wszystko. Dlatego apostoł Jakub, do swojej wspólnoty zranionej przez spory spowodowane pychą, pisze: "Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje" (Jk 4:6).

W swoim przemówieniu do portugalskojęzycznych wiernych w Bazylice św. Piotra papież Franciszek zaprosił "każdego z was, aby zwrócił swój wzrok ku portugalskojęzycznym wiernym. San José. Twoja pokora i jej milczenie  pomoże nam walczyć z pokusą pychy". Na koniec zachęcił nas, abyśmy "wykorzystali ten Wielki Post do walki z naszą pychą" i prosili "Maryję, aby pomogła nam głosić Magnificat naszym życiem, abyśmy byli świadkami radości Ewangelii z pokorą i prostotą serca. Niech Jezus wam błogosławi.

Caritas Liban, 80. rocznica powstania rodziny Ulma

Papież skierował specjalne pozdrowienie do młodych ludzi z Caritasu Libanoraz do polskiej delegacji pielgrzymującej do Rzymu z okazji 80. rocznicy śmierci rodzina Ulma. Z tej okazji w Ogrodach Watykańskich zostanie posadzona jabłoń zaszczepiona przez bł. Józefa Ulmę.

Przed udzieleniem błogosławieństwa Ojciec Święty po raz kolejny ponowił "moje zaproszenie do modlitwy za ludzi cierpiących horror wojny na Ukrainie i w Ziemi Świętej, a także w innych częściach świata".

AutorFrancisco Otamendi

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.