Świat

Włodzimierz WołyniecOcáriz łączy studia teologiczne z kontemplacją".

Rozmowa z Włodzimierzem Wołyńcem, profesorem Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, z okazji inwestytury biskupa Fernando Ocáriza, prałata Opus Dei, jako Doktora Honoris Causa przez ten ośrodek akademicki.

Ignacy Soler-21 czerwiec 2022-Czas czytania: 3 minuty
ocariz honoris

fot. Włodzimierz Wołyniec

Tłumaczenie artykułu na język polski
Tłumaczenie artykułu na język angielski

W środę, 22 czerwca 2022 roku, ks. bp. Fernando OcárizPrałat Opus Dei otrzymał tytuł doktora honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Jednym z promotorów tego uznania był jej rektor jeszcze kilka tygodni temu Włodzimierz Wołyniec, z którym Omnes przeprowadził przy tej okazji wywiad.

Pochodzący z Oławy i doktor teologii Wołyniec swoją pracę kapłańską prowadził jako rektor i kierownik duchowy Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. Od 2014 do 2022 roku był rektorem tego wydziału.

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, którego historia sięga 1565 roku wraz z założeniem jednego z pierwszych seminariów Kościoła na ziemiach polskich, ma za Wielkiego Kanclerza abp. dr Józefa Kupnego i jest jednym z wiodących ośrodków studiów teologicznych w Europie Wschodniej.

Profesorze Wołyniec, był pan głównym promotorem nominacji Doktor Honoris Causa przez profesora Ocáriza. Chciałbym go zapytać przede wszystkim o sens i znaczenie nadawania tytułu doktora. Honoris Causa.

– La nadanie tytułu Doktor Honoris Causa jest najwyższym wyróżnieniem akademickim za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki i dydaktyki.

Ksiądz profesor Fernando Ocáriz jest dwudziestym piątym Doktor Honoris Causa Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Pragnę nadmienić, że do tej grupy należy już kard. Joseph Ratzingerktóry otrzymał ten tytuł w 2000 roku, a ostatnio także kardynał Gerhard Ludwik Müller (2015).

Wielki Kanclerz Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, abp Józef Kupny, zauważa, że z wiedzy teologicznej i mądrości prałata Ocáriza korzystało wiele pokoleń studentów, w tym wielu polskich.

Z tej okazji Kościół Wrocławski pragnie podziękować nowemu Doktorowi Honoris Causa oraz. Prałatura Opus Dei wsparcie udzielane studentom z Archidiecezji Wrocławskiej na specjalistyczne studia teologiczne za granicą, w Papieski Uniwersytet Świętego Krzyża w Rzymie i w Uniwersytet Nawarry w Pampelunie.

Studia prowadzone w tych uczelniach założonych lub zaplanowanych przez św. Josemaríę Escrivá cieszą się światową renomą i przynoszą bardzo dobre owoce w postaci wyższego wykształcenia absolwentów z odpowiednią uwagą duchową.

ocariz opus dei
Zdjęcie: bp Ocáriz ©Opus Dei

Profil nowego lekarza

Na jakie aspekty pracy teologicznej nowego doktora zwróciłby Ksiądz uwagę? Jakie kierunki badań na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu są zgodne z myśleniem prof. Ocáriza?

- W swojej teologii prałat Ocáriz podkreśla nadprzyrodzony wymiar chrześcijaństwa i chrześcijański humanizm. W swoich publikacjach pokazuje, że człowiek zostaje wprowadzony przez Chrystusa w trynitarne życie Boga i uczestniczy we wspólnocie życia i miłości z Osobami Boskimi. Bardzo ważnym tematem teologicznym jest dla niego synostwo Boże, które jest pełną transcendencją człowieka i szczytem jego osobowego rozwoju.

Refleksja teologiczna księdza profesora jest głęboka. Nie jest to tylko opis rzeczywistości, ale odkrycie prawdy i sensu rzeczywistości w świetle słowa Bożego. Jego teologię charakteryzuje metafizyczny sposób myślenia, który stawia pytanie o causa et ratio wszystkiego, co istnieje.

Metafizyczne myślenie nie odciąga go jednak od codzienności. Wręcz przeciwnie, umożliwia znalezienie odpowiedzi na ostateczne i najgłębsze pytania współczesnego człowieka. Na naszej uczelni chcemy również uprawiać teologia, która jest bliska życiu i pomóc ludziom odnaleźć sens życia.

Jakie, Pana zdaniem, aspekty teologiczne profesora Ocáriza powinny być podkreślone?

- Chciałbym szczególnie podkreślić jeden: wymiar kontemplacyjny teologii naszego nowego Doktor Honoris Causa. Łączy naukowe studium teologii z kontemplacją Słowa Bożego wcielonego.

Nauczyciel chce umysłem i sercem poznać tajemnicę Boga w Jezusie Chrystusie, aby w ten sposób mógł "pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość, i wysokość, i głębokość, i poznać miłość Chrystusa" (Ef 3, 17-19). Dlatego jej naukowe opracowanie jest zawsze związane z tajemnicą Chrystusa na modlitwie.

Czy mógłby Pan opowiedzieć nam jakieś anegdoty lub osobiste wspomnienia ze spotkań z profesorem Ocárizem.

- Podczas moich studiów w Ateneo Romano della Santa Croce w Rzymie w latach 1987-1992 profesor Ocáriz pomógł mi napisać pracę doktorską i był moim promotorem w pierwszych latach.

Po latach, kiedy przyjechałem do Rzymu, aby zaprosić go na uroczystość nadania doktoratu honoris causa, powiedział mi: "Popatrz, dałem ci doktorat z teologii, a teraz ty dajesz mi doktorat z twojego wydziału".

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.
Banery reklamowe
Banery reklamowe