Świat

Valeria GavilanesEucharystia pozwala nam odczuć i odkryć Boga, który nas wyzwala".

W Quito odbędzie się kolejny, już 53. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny, którego tematem będzie "Braterstwo, aby uzdrowić świat".

Maria José Atienza-7 marca 2023 r.-Czas czytania: 8 minuty
Kongres Eucharystyczny w Gavilanes

Kościół katolicki w Ekwadorze ma na uwadze wrzesień 2024 r. W dniach 8-15 września 2024 r., z okazji 150. rocznicy poświęcenia Ekwadoru Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, w stolicy Ekwadoru odbędzie się 53. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny.

Valeria Gavilanes, rzecznik prasowy Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego i rzecznik IEC2024 podkreśliła w rozmowie z Omnes, że kongres ten "pozwoli nam przemyśleć na nowo rzeczywistość świata katolickiego w Ameryce Łacińskiej, szanując jego różnorodność. Konieczna jest reewangelizacja poprzez służbę, na wzór Jezusa".

Quito przejmuje pałeczkę od Budapesztu na kolejny Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny. Jakie kroki zostały podjęte w ramach przygotowań do Kongresu?

-W uroczystej Eucharystii sprawowanej w Budapeszcie we wrześniu 2021 roku, której przewodniczył abp Alfredo José Espinoza Mateus, sdb, arcybiskup Quito i prymas Ekwadoru, ogłoszono publicznie, że stolica Ekwadoru będzie siedzibą 53 Międzynarodowy Kongres EucharystycznyIEC2024, zaplanowanej w dniach 8-15 września 2024 r., z okazji 150. rocznicy poświęcenia Ekwadoru Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

Od tego czasu włożyliśmy nogę w pedał gazu, aby zapewnić, że to błogosławione wydarzenie zostanie przeprowadzone na poziomie, na który zasługuje. Temat zaproponowany i wybrany przez papieża Franciszka to "Braterstwo, aby uzdrowić świat", z tekstem biblijnym: "Wszyscy jesteście braćmi" Mt 23,8.

Wiemy, że przygotowanie duchowe jest podstawą i z tego powodu mamy modlitwę przygotowawczą w języku hiszpańskim, angielskim, portugalskim, włoskim, Shuar i Quichua, które można znaleźć na różnych platformach cyfrowych.

Wkrótce będzie też gotowy oficjalny hymn Kongresu; propozycje melodyczne i muzyczne zostały zgłoszone do konkursu, a zwycięzca otrzyma kwotę 3.000,00 USD. Jury sędziowskie dopracowuje szczegóły.

Spotkanie o takiej skali wymaga wcześniejszej organizacji. Komitetowi Lokalnemu przewodniczy Monsignor Espinoza, który mianował ks. Juan Carlos Garzón z Archidiecezji Quito sekretarzem generalnym, odpowiedzialnym za koordynację i nadzór nad przygotowaniem Kongresu.

Ponadto utworzono następujące komisje: logistyczne, finansowe, teologiczne, liturgiczne, muzyczne, komunikacyjne, kulturalne, duszpasterskie i wolontariackie. Ze swej strony Konferencja Episkopatu Ekwadoru jest zaangażowana i ma delegatów w różnych jurysdykcjach i prowincjach kraju.

Idziemy tą drogą ramię w ramię z Komitetem Papieskim. Corrado Maggoni i ks. Vittore Boccardi, odpowiednio przewodniczący i sekretarz Papieskiego Komitetu ds. Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych, którzy byli szczęśliwi i zdumieni pięknem naszego kraju i ciepłem jego mieszkańców.

W jaki sposób dajesz się poznać, w Ekwadorze i poza nim?

-Niezwykle ważne jest nagłośnienie tego transcendentalnego wydarzenia dla Ekwadoru, Ameryki Łacińskiej i świata. Mamy platformy cyfrowe, takie jak strona internetowa www.iec2024.ec i sieci społecznościowych, np. @IEC2024 na Facebooku, iec202424quito na Twitterze lub na Instagram.

Wysyłamy też informacje do mediów krajowych i międzynarodowych, odwiedzamy poszczególne prowincje, a wkrótce nasz pierwszy program zostanie wyemitowany w Radiu Maria, którego sygnał dociera na cały świat.

Potem będzie nasz internetowy biuletyn informacyjny, wielkie okno na świat.

Socjalizacja IEC2024 odbywa się przy zaangażowaniu biskupów, kapłanów, wspólnot religijnych, ruchów świeckich, młodzieży, katechetów, mediów krajowych i międzynarodowych.

Tematyka Kongresu koncentruje się na. Bractwo. W świecie rozdartym wojną, jaki związek możemy ustanowić między Eucharystią a braterstwem?

-papież Franciszek sam wybrał temat. Eucharystia jest darem z siebie, a braterstwo jest braterstwem, ten dar czystej i nieskończonej miłości Boga musi dotrzeć do całej ludzkości. Konieczne jest przejście od modlitwy do działania, czyli osiągnięcie spójności eucharystycznej, aby nie ograniczać się jedynie do modlitwy, cennej owszem, bo Eucharystia jest szczytem wiary katolickiej; Bóg jednak pragnie, abyśmy miłością, której doświadczyliśmy, dzielili się z innymi, czyli miłością, która przekłada się na uczynki.

Choć prawdą jest, że nasz świat jest rozdarty wojną, jakie jest jej źródło i czy jest ono może w sercu każdego człowieka? Rany znajdują się nie tylko na polach bitew, w ubóstwie, w nierównościach, ale także w smutku tych, którzy czekają na głos otuchy pośród burzy, i to jest miejsce, w którym możemy działać jako bracia, jako dzieci Boże, pocieszając, lecząc rany ciała, ale także rany serca.

Żyjemy w społeczeństwie pozorów, gdzie próbujemy ukryć to, co jest w środku, z maskami, które oddzielają nas od innych, to Bóg zaprasza nas do pokazania siebie takimi, jakimi jesteśmy, aby nie bać się czuć słabymi i bezbronnymi, aby pozwolić Mu uzdrowić nas Jego nieskończoną mocą i poprzez naszego brata.

Papież Franciszek na Krajowym Kongresie Eucharystycznym, który odbył się we Włoszech we wrześniu 2022 roku, wyraził potrzebę, aby było "Kościół, który klęka przed Eucharystią i z uwielbieniem adoruje Pana obecnego w chlebie; ale który umie także pochylić się ze współczuciem i czułością przed ranami tych, którzy cierpią, podnosząc ubogich, ocierając łzy cierpiących, stając się chlebem nadziei i radości dla wszystkich". (25 września 2022, Matera).

Eucharystia pozwala nam poczuć i odkryć Boga, który nas wyzwala, wyjść na spotkanie naszym braciom i siostrom, bez osądzania i bez żadnego innego języka niż język miłości. To jedyny sposób na wygrywanie bitew, kiedy decydujemy się na pokój, jedność, braterstwo, czując, że jesteśmy dziećmi tego samego Ojca.

Jak proponować pokój w świecie wojny, jak motywować pobożność do Eucharystii w niespokojnym świecie? To jest wyzwanie dla dzisiejszych katolików, bo nie możemy stać bezczynnie i milczeć, gdy przemoc zwycięża jako sposób rozwiązywania konfliktów. Bitwy wygrywa się sercem. Czas zwrócić nasze spojrzenie na Jezusa Eucharystycznego, którego misja nie zakończyła się ponad dwa tysiące lat temu, ale zwycięża i jest aktualizowana, ponieważ postanowił pozostać wśród nas jako żywy, bliski, ludzki Bóg.

Jak możemy dotrzeć do naszych braci i sióstr na całym świecie poprzez miłość Chrystusa w Eucharystii?

-Przesłanie Chrystusa jest uniwersalne; naznaczyło dzieje świata w przed i po. Mimo upływu czasu jest ono wciąż aktualne. Czas ożywić jego dziedzictwo, powiedzieć bez lęku i wstydu, że wierzymy w Chrystusa, który umarł, zmartwychwstał i postanowił pozostać w gatunku chleba i wina.

Wydawać by się mogło, że jest to złudne w świecie, w którym nauka szybko idzie do przodu, a sztuczna inteligencja staje się coraz bardziej powszechna. Trzeba jednak wrócić do tamtego Wielkiego Czwartku, kiedy Jezus Chrystus wspaniałomyślnie postanowił ustanowić sakrament Eucharystii, pozostać z nami i oddać się innym. Jest to największy wyraz miłości, bo Jezus żył zjednoczony z Ojcem w posłuszeństwie, służył ludzkości, uczył, że miłość jest uczuciem, które porusza świat i postanowił zostać z nami. To nie jest opowieść, to jest rzeczywistość. Jest żywym chlebem, który zstępuje z nieba i jest hojnie dzielony.

Każda Eucharystia jest cudem miłości, to sam Bóg wchodzi w naszą intymność, aby być jednym z nami i pobudza nas do życia w Nim i dla Niego. To On leczy nasze rany fizyczne, psychiczne i duchowe. Jest to dar miłości, jest to Tajemnica Eucharystyczna, która jest dana ludzkości przez wiarę. Dziś wiara w Chrystusa jest przygodą i to powinno być dla nas motywem, abyśmy zaryzykowali siebie dla Niego, tak jak On to zrobił. Nie jest to skok w pustkę, ale skok w miłość, z zapewnieniem, że Bóg się o nas troszczy.

congreso eucaristico quito

Jak Kościół, jego wierni, w Ekwadorze przygotowują się do tego Międzynarodowego Kongresu?

-Kościół ekwadorski z wielkim entuzjazmem przygotowuje się do przeżycia tego wydarzenia; modlitwa IEC2024 została przetłumaczona na różne języki i języki ojczyste; oficjalny hymn będzie gotowy w najbliższych dniach; trwają prace nad przygotowaniem podstawowego dokumentu, który będzie regulował katechezy eucharystyczne z 2024 r. o temacie "Braterstwo, aby uzdrowić świat" oraz z 2023 r. wokół pogłębienia tajemnicy eucharystycznej, których adresatami są dzieci, młodzież, osoby zakonne i kapłani.

Pracujemy również nad produktami komunikacyjnymi, które pozwolą nam dotrzeć z przesłaniem Ewangelii do ogółu społeczeństwa, aby zmotywować je do przygotowania i uczestnictwa w tym ważnym spotkaniu kościelnym, które postawi Quito w centrum uwagi świata.

Również komisje logistyczne i gospodarcze realizują inicjatywy mające na celu pokrycie potrzeb spotkania, które ma się odbyć w Metropolitan Convention Centre w Quito, gdzie papież Franciszek był obecny podczas wizyty w Ekwadorze w 2015 r.

W tygodniu od 8 do 15 września 2024 r. ulicami historycznego centrum Quito przejdzie ważna procesja eucharystyczna, a w kościołach centrum kolonialnego odbędą się uroczystości w różnych językach. Msza św. na zakończenie jest jedną z najbardziej wyczekiwanych, ponieważ spodziewana jest obecność Ojca Świętego.

Po ustaleniu akceleratora, we wrześniu 2023 r. odbędzie się Zgromadzenie Plenarne Papieskiego Komitetu Eucharystycznego, w którym wezmą udział delegaci na Międzynarodowe Kongresy Eucharystyczne Konferencji Episkopatów świata, aby poznać miejsca i określić szczegóły realizacji IEC2024.

W tym kontekście zarówno Kościół ekwadorski, jak i cały kraj przygotowują się do tak ważnego wydarzenia. To właśnie Monsignor Alfredo José Espinoza Mateus, Arcybiskup Quito i Prymas Ekwadoru, przewodniczy tym przygotowaniom i stale motywuje, ze strony Archidiecezji Metropolitalnej, całą wspólnotę do współpracy w organizacji IEC2024.

Dla Kościoła pielgrzymującego w Quito to prawdziwa radość być gospodarzem tego spotkania, które pozwoli także pokazać całemu światu piękno stolicy Ekwadoru.

Ameryka Łacińska przeżywa okres reewangelizacji i odnowy eklezjalnej. Jak sądzisz, co taki kongres będzie oznaczał dla tego procesu?

-Ojciec Święty ma nadzieję, że doświadczenie tego Kongresu będzie manifestacją owocność Eucharystii dla ewangelizacji i odnowy wiary na kontynencie latynoamerykańskim.

Kongres o takiej charakterystyce pozwoli nam przemyśleć na nowo rzeczywistość świata katolickiego w Ameryce Łacińskiej, szanując jego różnorodność. Konieczna jest reewangelizacja poprzez służbę, na wzór Jezusa, który walczył o sprawiedliwość społeczną.

Temat "Braterstwo, aby uzdrowić świat" pozwala nam rozpoznać siebie jako prawdziwych braci i siostry i zaprasza nas do leczenia ran poprzez miłosierdzie i przebaczenie.

Ważne jest zrozumienie społecznego wymiaru Ameryki Łacińskiej, ponieważ przechodzi ona przez okoliczności związane między innymi z ubóstwem, brakiem bezpieczeństwa, korupcją, handlem narkotykami, handlem ludźmi, migracją, brakiem dostępu do zatrudnienia i podstawowych usług. Jej sytuacja społeczno-polityczna miała swoje wzloty i upadki, i pomimo tego, że miała władców o różnych tendencjach ideologicznych, widać, że istnieje wyraźne zadłużenie społeczne i gospodarcze. Do tej rzeczywistości przyczyniły się słabe systemy demokratyczne.

Kongres pozwoli skupić uwagę na Ameryce Łacińskiej i określić jej potrzeby, w perspektywie ewangelizacyjnej i braterskiej. Trzeba poznać ich rany i sposoby ich leczenia, wychodząc od Eucharystii, w kierunku misji, czyli osiągnięcia wiary przełożonej na uczynki.

Zadanie to musi być realizowane przy współpracy zaangażowanych katolików, gotowych przełamać paradygmaty i przejąć ster, by wspólnie pracować na rzecz lepszych czasów dla naszych latynoamerykańskich braci i sióstr.

Mamy nadzieję, że 53. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny przyczyni się do trwającej reewangelizacji i odnowy eklezjalnej, a jego przesłanie dotrze nie tylko do świata katolickiego, ale przede wszystkim do tych, którzy z różnych powodów są daleko od Kościoła, przyjmując ich z otwartym sercem, które przekazuje braterstwo, nadzieję i akceptację; które nie osądza, ale po prostu kocha.

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.