Hiszpania

Kampania Manos Unidas: problem głodu - skandaliczny paradoks

Omnes-15 lipca 2017 r.-Czas czytania: 4 minuty

9 lutego w całej Hiszpanii rozpocznie się nowa kampania Manos Unidas 2017 przeciwko głodowi na świecie pod hasłem: "Świat nie potrzebuje więcej żywności. Potrzebuje więcej zaangażowanych ludzi".

Clara Pardo. Prezes Manos Unidas

FAO twierdzi, że produkuje się tyle żywności, by wyżywić prawie dwa razy więcej ludności świata. Jednak około 800 milionów ludzi nadal cierpi głód, a ich podstawowe prawo do bezpiecznej, wystarczającej i pożywnej żywności nie jest w rzeczywistości uznawane. Stoimy przed "paradoksem obfitości", jak mówił św. Jan Paweł II: dla wszystkich jest jedzenie, ale nie wszyscy mają do niego dostęp. Papież Franciszek określa tę sytuację jako "poważny skandal". W rzeczywistości każdego roku głód zabija więcej osób niż AIDS, malaria i gruźlica razem wzięte.

Dlatego w czwartek 9 lutego w całej Hiszpanii rozpocznie się Kampania przeciwko głodowi na świecie 2017, promowana przez Manos Unidas pod hasłem: "Świat nie potrzebuje więcej żywności. Potrzebuje więcej zaangażowanych osób. oraz w ogólnych ramach "Kampania Triennale Zjednoczonej Dłoni Przeciwko Głodowi 2016-2018".. Następnego dnia Dzień dobrowolnego postu. Natomiast w niedzielę, 12 lutego, we wszystkich parafiach zostanie przeprowadzona zbiórka na rzecz Manos Unidas, pozarządowej organizacji rozwojowej zrzeszającej wolontariuszy, zarówno katolickich, jak i świeckich, oraz stowarzyszenia wiernych Kościoła katolickiego w Hiszpanii, zajmującego się pomocą dla narodów pokrzywdzonych przez los.

Przez resztę lutego w 71 delegaturach diecezjalnych będą miały miejsce wydarzenia, konferencje i świadectwa misjonarzy, świeckich i specjalistów, aby uwrażliwić społeczeństwo na skandal/paradoks głodu i potrzebę ludzi zaangażowanych, hojnych i troskliwych.

Kampania przeciw głodowi obchodzona jest od prawie 60 lat, kiedy to grupa kobiet z Akcji Katolickiej w Hiszpanii podjęła deklarację "wojny z głodem na świecie" i zainicjowała pierwszą Kampanię zgodnie z manifestem Światowej Organizacji Katolickich Organizacji Kobiet (WUCWO). Jednak pomimo podjętych wysiłków, głód pozostaje złożonym i palącym problemem. Manos Unidas zajmuje się tym problemem w oparciu o konkretną refleksję i w ramach etyczno-prawnych dzielonych z odpowiednimi instytucjami, takimi jak FAO, ponieważ w rzeczywistości głód wykracza poza zwykłą refleksję statystyczną i staje się wezwaniem do powszechnego sumienia w obliczu ludzkiego problemu, który powinien być dla nas wszystkich sprawą pilną.

Geografia głodu wskazuje głównie na kraje rozwijające się, gdzie prawie 13% ludności jest niedożywiona. Dwie trzecie wszystkich głodujących ludzi znajduje się w Azji. Afryka Subsaharyjska jest jednak regionem świata o najwyższym odsetku osób głodnych: jedna na cztery osoby jest niedożywiona i jest to przyczyną 45 % zgonów dzieci poniżej piątego roku życia - ponad trzech milionów rocznie. Jedno na czworo dzieci na świecie jest zahamowane; w krajach rozwijających się liczba ta wzrasta do jednego na troje. W krajach rozwijających się 66 milionów dzieci chodzi do szkoły głodne. To są liczby nie do przyjęcia, które wołają o silne i zdecydowane zaangażowanie.

Redukcja żywności do "towarów", system produkcji, który przedkłada zysk ekonomiczny nad ludzi i ich prawo do żywności, a także problem utraty i marnowania żywności to niektóre z podstawowych przyczyn głodu. Przyczyny, które są związane z indywidualistycznym, skoncentrowanym na konsumpcji stylem życia oraz nieodpowiednimi systemami handlu i dystrybucji.

To właśnie w krajach rozwiniętych i w gospodarstwach domowych powstaje skandaliczna ilość odpadów. W Hiszpanii, z 8 milionów ton marnowanych rocznie, ponad 60 % pochodzi ze sfery domowej (63 kg na osobę rocznie!). Głód jest faktem, problemem etyczno-społecznym, który wymaga zaangażowania wszystkich: państw, administracji i obywateli, z solidarnością, bez egoizmu.

Manos Unidas opiera swoje działanie na Ewangelii, nauce społecznej Kościoła i dyrektywach papieży. Walkę z głodem i jego przyczynami, mając świadomość ich wieloprzyczynowości, opiera na analizie niezrównoważenia obecnego modelu, wyrażając pilną potrzebę stworzenia globalnego modelu zrównoważonej produkcji rolnej i konsumpcji, poza sieciami spekulacji, ale otwartego na sprawiedliwy handel. Ponadto produkcja rolna, która szanuje środowisko i gwarantuje lokalną konsumpcję. Oraz zintegrowane wykorzystanie produkcji rolnej, które minimalizuje straty żywności, zwłaszcza w krajach rozwijających się, szczególnie podczas zbiorów, przechowywania i transportu, oraz kontroluje marnotrawstwo żywności, zwłaszcza w krajach rozwiniętych, poprzez poprawę dystrybucji, oznakowania i wzorców konsumpcji.

Aby walczyć z głodem, który skazuje obecne i przyszłe życie milionów ludzi, w 2015 roku Manos Unidas zmaterializował 595 nowych projektów o wartości 38 903 487 EUR. które, dodane do tych rozpoczętych w poprzednich latach, dają łącznie łącznie 938 projekty realizowany w 58 krajów w Afryce, Azji i obu Amerykachw tym następujące świadczenie ponad dwa miliony ludzi. Najbardziej wspieranym sektorem był edukacyjny z 219 projektami, a następnie promocja społeczna (104), zdrowie (103), promowanie kobiet (85) y rolnicze (84).

I aby kontynuować tę walkę, Manos Unidas apeluje, z tych wierszy, do zaangażowania hiszpańskiego społeczeństwa, ponieważ "Świat nie potrzebuje więcej żywności. Potrzebuje więcej zaangażowanych ludzi".

 

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.
Banery reklamowe
Banery reklamowe