Watykan

Jezus Chrystus stał się dla ciebie ubogi

Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej przedstawiło orędzie Ojca Świętego Franciszka na VI Światowy Dzień Ubogich, który będzie obchodzony w niedzielę 13 listopada 2022 r., pod hasłem "Jezus Chrystus stał się dla was ubogi" (2 Kor 8,9).

Antonino Piccione-14 czerwca 2022-Czas czytania: 3 minuty

Zdjęcie: Wolontariusze dostarczający żywność w Brazylii. © CNS photo/Lucas Landau, Reuters

Wojna, ze swoimi okrucieństwami i nieprawościami, pogarsza stan najsłabszych i najbardziej bezbronnych. Rino Fisichella, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, przypomniał najpierw o ciężarze bólu i przemocy, jaki wywołuje konflikt na Ukrainie i który stanowi tło dla tekst papieża. W centrum znajduje się zaproszenie do zatrzymania naszego spojrzenia na Jezusie Chrystusie, który, jak mówi tytuł, "stał się ubogi dla was".

Daleko od wszelkiej retoryki, wiara musi być praktykowana i świadczona z odpowiedzialnością i pełnią, bez delegowania. W przesłaniu Franciszka są trzy kluczowe fragmenty, zidentyfikowane przez Fisichella: odrzucenie wszelkiej pobłażliwości i obojętności, zatrutych owoców zaostrzonego sekularyzmu ("marzenie o obojętności", ang,) homilia z 29 listopada 2020 r.); czuwanie nad miłosierdziem, bez którego nie można być chrześcijaninem; dzielenie się z tymi, którzy nic nie mają, dla których "ubogi jest bratem, który wyciąga do mnie rękę, aby obudzić mnie z letargu, w który wpadłem". 

Chrześcijańskie znaczenie pieniędzy

Pieniądze nie mogą stać się absolutem, nie możemy skończyć olśnieni bożkiem bogactwa dla efemerycznego i nieudanego życia: postawy - zarzuca Papież - która nie pozwala nam patrzeć realistycznie na codzienne życie i zaciera nam wzrok, uniemożliwiając dostrzeżenie potrzeb innych".

Przeciwnie, wsparcie dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji jest obowiązkiem chrześcijańskim, który należy honorować, bez zachowania opiekuńczego, "jak to często bywa", ale poprzez zaangażowanie się, "aby nikomu nie brakowało tego, co konieczne". Z tego powodu należy pilnie znaleźć nowe sposoby wyjścia poza podejście polityki społecznej "pojmowanej jako polityka wobec ubogich, ale nigdy z ubogimi, nigdy od ubogich, a tym bardziej jako część projektu jednoczącego ludy".

Dwa rodzaje ubóstwa

W świetle wiary pojawia się ponadto paradoks, który określa dwa rodzaje ubóstwa: "Ubóstwo, które zabija - pisze Franciszek - to ubóstwo, które jest dzieckiem niesprawiedliwości, wyzysku, przemocy i niesprawiedliwego podziału zasobów. Jest to rozpaczliwa bieda, pozbawiona przyszłości, ponieważ narzuca ją kultura wyrzucania pieniędzy, która nie daje żadnych perspektyw ani dróg wyjścia.

Przeciwnie, istnieje wolność, która wyzwala: "jest to wolność, która przedstawia się nam jako odpowiedzialny wybór, aby odciążyć balast i skupić się na tym, co istotne. W rzeczywistości łatwo jest znaleźć to poczucie niezadowolenia, którego wielu doświadcza, ponieważ czują, że brakuje czegoś ważnego i wyruszają na poszukiwania jak bezcelowi wędrowcy. Pragnąc znaleźć to, co może ich zadowolić, muszą zwrócić się do maluczkich, do słabych, do ubogich, aby wreszcie zrozumieć, czego naprawdę potrzebują. Spotkanie z ubogimi kładzie kres tak wielu niepokojom i nieistotnym lękom".

Przykładem jest Charles de Foucauld, wyrażenie, aby uczynić je naszym własnym pochodzi od św. Jana Chryzostoma: "Jeśli nie możesz uwierzyć, że ubóstwo czyni cię bogatym, pomyśl o swoim Panu i przestań wątpić". Gdyby on nie był ubogi, ty nie byłbyś bogaty; to jest niezwykłe, że z ubóstwa wyszło obfite bogactwo. Paweł ma tu na myśli przez "bogactwo" znajomość pobożności, oczyszczenie z grzechu, sprawiedliwość, uświęcenie i tysiąc innych dobrych rzeczy, które zostały nam dane teraz i na wieki. Wszystko to mamy z powodu biedy".

Światowy Dzień Ubogich

13 listopada Papież będzie przewodniczył celebracji Eucharystii w Bazylice św. Piotra z udziałem tysięcy ubogich, wspomaganych przez różne stowarzyszenia wolontariackie obecne w Rzymie. Nawiązując do Dnia 2021, Fisichella przypomniał, jak Papież Franciszek chciał poświęcić szczególną uwagę Domom Rodzinnym obecnym na terenie diecezji rzymskiej, również dzięki hojności sieci supermarketów Elite, Antico Molino i Pastificio La Molisana, dostarczając zapas produktów żywnościowych i higieny osobistej, zwłaszcza produktów dla wczesnego dzieciństwa, wystarczający na ponad dwa miesiące.

Zaopatrzenie trafiło również do niektórych parafii i organizacji charytatywnych. Inną inicjatywą było rozprowadzenie 5 tys. "zestawów" podstawowych środków zdrowotnych i higieny osobistej do około 60 parafii w Rzymie, które następnie przekazały je najbardziej potrzebującym rodzinom.

Oprócz pomocy poprzez dystrybucję żywności i leków,. Światowy Dzień Ubogich w ubiegłym roku upłynął również - podsumował Fisichella - pod znakiem innej inicjatywy, możliwej dzięki hojności UnipolSai. Dla około 500 rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej udało się opłacić rachunki za gaz i prąd. Te wydatki obciążają rodziny, które, aby mieć dostęp do tych usług, często tracą na jedzenie lub inne wydatki medyczne, co papież Franciszek potępił w Orędziu 2021: "Niektóre kraje odczuwają bardzo poważne konsekwencje pandemii, tak że osoby najbardziej narażone są pozbawione podstawowych środków do życia. Długie kolejki w kuchniach dla zup są namacalnym znakiem tego pogorszenia".

AutorAntonino Piccione

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.